HOME
INFO
Terminy Konsultacji
PUBLIKACJE
LINKI
PRACE DYPLOMOWE

Zakres tematyki prac dyplomowych:

-    zarządzanie ryzykiem,
-    metody oceny ryzyka inwestycyjnego,
-    zarządzanie projektami,
-    zarządzanie jakością,
-    TQM,
-    systemy zarządzania jakością,
-    rynek energii,
-    energia odnawialna,
-    efektywność ekonomiczna projektów,
-     modelowanie ekonometryczne procesów gospodarczych.

Przykładowe tematy prac dyplomowych:
Charakterystyka systemu zarządzania jakością firmy X

Ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością firmy X

Marketingowa rola systemu zarządzania jakością

Narzędzia i metody poprawy jakości

Statystyczne metody wykorzystywane w metodyce Six Sigma

Metodyka Six Sigma

Moodolowane ekonometryczne procesów gospodarczych

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach sektora energetycznego

Ryzyko inwestycyjne w energetyce

Perspektywy rozwoju sektora energetyki odnawialnej w Polsce

Rynki energii elektrycznej w Polsce i na Świecie.

Handel energią elektryczną

Porównanie kosztów wytwarzania energii elektrycznej

Internalizacja kosztów zewnętrznych w sektorze energetyki

Zarządzanie ryzykiem projektu inwestycyjnego

Statystyczne metody kwantyfikacji ryzyka inwestycyjnego

BART