dr hab. inż. Grzegorz Ginda - strona domowa


Informacje kontaktowe

dr hab.inż.Grzegorz Ginda

Pracownia Zastosowań Metod Wielokryterialnych
Katedra Zarządzania w Energetyce
Wydział Zarządzania
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

Budynek D-14, p. 401a
ul.Gramatyka 10, 30-067 Kraków

e-mail: gginda@zarz.agh.edu.pl
tel. kom. 506091779

Aktualne terminy konsultacji

W bieżącym tygodniu będzie można skorzystać z konsultacji w następujących terminach:

Do udziału w konsultacjach zachęcam zwłaszcza studentów, którzy kończą obecnie przygotowywanie prac dyplomowych.
W bieżącym tygodniu kończą się już regularne zajęcia semestru zimowego 2017/2018. Dlatego terminy konsultacji w następnych tygodniach będą ustalane na bieżąco i podawane na tej stronie. W pilnych przypadkach proszę o kontakt e-mailowy.


Komunikaty

Aktualnie brak nowych komunikatów.


Zainteresowania

Interesuję się zastosowaniami narzędzi badań operacyjnych, a szczególnie modelowaniem i rozwiązywaniem zagadnień decyzyjnych w warunkach niedoskonałości dostępnej informacji oraz metodyką wielokryterialnego wspomagania decyzji.

Prowadzę prace dyplomowe na każdym z kierunków i stopni studiów. Tematyka prac do uzgodnienia.