(29kB)

dr hab. inż. Andrzej Paliński
profesor AGH, kierownik katedry

Katedra Informatyki Biznesowej i Inżynierii Zarządzania

Wydział Zarządzania AGH