AGH
PL EN

 

Komunikaty WKR
Aktualności AGH dla kandydatów
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Zasady rekrutacji
Przebieg rekrutacji
Odbiór dokumentów
Pytania i odpowiedzi
Sprawy socjalne
Rekrutacja obcokrajowców
Pliki do pobrania
Kontakt

Untitled Document

Studia niestacjonarne

Zarządzanie:

Studia I stopnia - licencjackie 3-letnie. Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie:

 • wyników matury z matematyki lub fizyki lub chemii lub informatyki lub geografii
 • oraz języka obcego.

UWAGI Studia I stopnia:

Na studia niestacjonarne nie jest wymagane zdawanie na maturze matematyki/fizyki/chemii/informatyki/geografii.
W takim przypadku wartość wskaźnika rekrutacji obliczana jest na podstawie oceny z języka obcego (z uwagi na bardzo dużą liczbę wolnych miejsc, jest duża szansa na zostanie studentem Wydziału Zarządzania AGH).

Studia II stopnia - 2-letnie (specjalności). Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie:

 • średniej ocen ze studiów stopnia I
 • oraz egzaminu wstępnego.

Specjalności:

  • Zarządzanie kadrami
  • Zarządzanie finansami
  • Marketing

UWAGI Studia II stopnia: 

Egzaminy wstępne obejmować będą sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy umiejętności osiąganych na pierwszym stopniu studiów na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzania AGH.
Wybór specjalności następuje przy składaniu podania na studia. Otwierane są te specjalności, na które zgłosi się, co najmniej, 30 kandydatów (grupa ćwiczeniowa). W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów na daną specjalność liczba grup może zostać ograniczona (z uwagi na możliwości kadrowe Wydziału).

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:

Studia I stopnia - inżynierskie 3,5-letnie. Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie:

 • wyników matury z matematyki lub chemii lub fizyki
 • oraz języka obcego.

UWAGI Studia I stopnia

Na studia niestacjonarne nie jest wymagane zdawanie na maturze matematyki/fizyki/chemii/informatyki. 
W takim przypadku wartość wskaźnika rekrutacji obliczana jest na podstawie oceny z języka obcego (z uwagi na bardzo dużą liczbę wolnych miejsc, jest duża szansa na zostanie studentem Wydziału Zarządzania AGH).

Studia II stopnia – 1,5-letnie (specjalności). Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie:

 • średniej ocen ze studiów stopnia I
 • oraz egzaminu wstępnego.

Specjalności:

  • Zarządzanie produkcją
  • Zarządzanie logistyczne
  • Zarządzanie jakością

UWAGI Studia II stopnia: 

Egzaminy wstępne obejmować będą sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy umiejętności osiąganych na pierwszym stopniu studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania AGH.
Wybór specjalności następuje przy wpisie na studia.   
Otwierane są te specjalności, na które zgłosi się, co najmniej, 30 kandydatów (grupa ćwiczeniowa). W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów na daną specjalność liczba grup może zostać ograniczona (z uwagi na możliwości kadrowe Wydziału).

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera kandydat musi posiadać tytuł inżyniera lub magistra inżyniera. W przeciwnym wypadku Dziekan właściwy dla danego kierunku, na wniosek kandydata, określi możliwość, zakres, sposób i termin uzupełnienia brakujących kwalifikacji inżynierskich w oparciu o program studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału właściwą dla danego kierunku. W sprawie szczegółów dotyczących procedury składania wniosku kandydata o uzupełnienie kompetencji inżynierskich proszę kontaktować się drogą mailową z Z-cą przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej mgr inż. Kamilem Czajka: kczajka@zarz.agh.edu.pl.

Informatyka i Ekonometria:

Studia I stopnia - licencjackie 3-letnie. Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie:

 • wyników matury z matematyki lub informatyki
 • oraz języka obcego.

UWAGI Studia I stopnia

Na studia niestacjonarne nie jest wymagane zdawanie na maturze matematyki /informatyki. W takim przypadku wartość wskaźnika rekrutacji obliczana jest na podstawie oceny z języka obcego (z uwagi na bardzo dużą liczbę wolnych miejsc, jest duża szansa na zostanie studentem Wydziału Zarządzania AGH).

Studia II stopnia - 2-letnie (specjalności). Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie:

 • średniej ocen ze studiów stopnia I
 • oraz egzaminu wstępnego.

UWAGI Studia II stopnia: 

Egzaminy wstępne obejmować będą sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy umiejętności osiąganych na pierwszym stopniu studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zarządzania AGH.
Wybór specjalności następuje przy wpisie na studia. 
Otwierane są te specjalności, na które zgłosi się, co najmniej, 30 kandydatów (grupa ćwiczeniowa). W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów na daną specjalność liczba grup może zostać ograniczona (z uwagi na możliwości kadrowe Wydziału).
Opłaty za studia niestacjonarne na Wydziale Zarządzania AGH

 ostatnie otwarcie: 2014-07-28 13:14:40
ostatnia modyfikacja: 2015-11-12 18:57:20

Dla kodowania ISO
 Panel AGH
Statystyka Klub absolwenta Galeria Instrukcje i opisy MSDN

All rights reserved © AGH Akademia Górniczo-Hutnicza