AGH
PL EN

 

Strona główna
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Zasady rekrutacji
Przebieg rekrutacji
Odbiór dokumentów
Pytania i odpowiedzi
Sprawy socjalne
Rekrutacja obcokrajowców
Pliki do pobrania
Kontakt

Studia niestacjonarne

Zarządzanie:

Studia I stopnia - licencjackie 3-letnie. Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie:

 • wyników matury z matematyki lub fizyki lub chemii lub informatyki lub geografii
 •  oraz języka obcego.

Studia II stopnia - 2-letnie (specjalności). Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie:

 • średniej ocen ze studiów stopnia I
 • oraz egzaminu wstępnego.

Specjalności:

  • Zarządzanie finansami
  • Zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa
  • Marketing
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Informatyka w zarządzaniu
  • Zarządzanie systemami produkcyjnymi
  • Zarządzanie w turystyce

UWAGI Studia I stopnia

Na studia niestacjonarne nie jest wymagane zdawanie na maturze matematyki/fizyki/chemii/informatyki/geografii!!!
W takim przypadku wartość wskaźnika rekrutacji obliczana jest na podstawie oceny z języka obcego (z uwagi na bardzo dużą liczbę wolnych miejsc, jest duża szansa na zostanie studentem Wydziału Zarządzania AGH).

UWAGI Studia II stopnia: 

Wybór specjalności następuje przy składaniu podania na studia. Opis specjalności
Otwierane są te specjalności, na które zgłosi się, co najmniej, 30 kandydatów (grupa ćwiczeniowa). W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów na daną specjalność liczba grup może zostać ograniczona (z uwagi na możliwości kadrowe Wydziału).

Na kierunek Zarządzanie bez konieczności uzyskania zgody dziekana na przystąpienie do kwalifikacji mogą aplikować osoby spełniające dodatkowe kryteria rekrutacji, czyli osoby posiadające tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera uzyskanego na kierunku Zarządzanie lub Zarządzanie i Marketing lub Ekonomia lub Finanse i Rachunkowość lub Turystyka i Rekreacja lub Towaroznawstwo lub Informatyka i Ekonometria.
W przypadku absolwentów innych kierunków wymagana jest zgoda dziekana.
Zainteresowani Kandydaci proszeni są o kontakt mailowy z Zastępcą Przewodniczącego WKR, mgr. inż. Kamilem Czajką: kczajka@zarz.agh.edu.pl

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:

Studia I stopnia - inżynierskie 3,5-letnie. Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie:

 •  wyników matury z matematyki lub chemii lub fizyki
 • oraz języka obcego.

Studia II stopnia – 1,5-letnie (specjalności). Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie:

  • średniej ocen ze studiów stopnia I
  • oraz egzaminu wstępnego.

Specjalności:

  • Zarządzanie produkcją
  • Zarządzanie logistyczne
  • Zarządzanie jakością
  • Informatyka w zarządzaniu 
  • Inżynieria zarządzania
  • Zarządzanie innowacjami

UWAGI Studia I stopnia

Na studia niestacjonarne nie jest wymagane zdawanie na maturze matematyki/fizyki/chemii/informatyki!!!
W takim przypadku wartość wskaźnika rekrutacji obliczana jest na podstawie oceny z języka obcego (z uwagi na bardzo dużą liczbę wolnych miejsc, jest duża szansa na zostanie studentem Wydziału Zarządzania AGH).

UWAGI Studia II stopnia: 

Wybór specjalności następuje przy wpisie na studia. Opis specjalności
Otwierane są te specjalności, na które zgłosi się, co najmniej, 30 kandydatów (grupa ćwiczeniowa). W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów na daną specjalność liczba grup może zostać ograniczona (z uwagi na możliwości kadrowe Wydziału).

Na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji bez konieczności uzyskania zgody dziekana na przystąpienie do kwalifikacji mogą aplikować osoby spełniające dodatkowe kryteria rekrutacji, czyli osoby posiadające tytuł inżyniera lub magistra inżyniera uzyskanego na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji lub Logistyka lub Automatyka i Robotyka.
W przypadku absolwentów innych kierunków wymagana jest zgoda dziekana.

Zainteresowani Kandydaci proszeni są o kontakt mailowy z Zastępcą Przewodniczącego WKR, mgr. inż. Kamilem Czajką: kczajka@zarz.agh.edu.pl

Informatyka i Ekonometria:

Studia I stopnia - licencjackie 3-letnie. Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie:

 • wyników matury z matematyki lub informatyki
 • oraz języka obcego.

Studia II stopnia - 2-letnie (specjalności). Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie:

 • średniej ocen ze studiów stopnia I
 • oraz egzaminu wstępnego.

Specjalności:

UWAGI Studia I stopnia

Na studia niestacjonarne nie jest wymagane zdawanie na maturze matematyki /informatyki!!! W takim przypadku wartość wskaźnika rekrutacji obliczana jest na podstawie oceny z języka obcego (z uwagi na bardzo dużą liczbę wolnych miejsc, jest duża szansa na zostanie studentem Wydziału Zarządzania AGH).

UWAGI Studia II stopnia: 

Wybór specjalności następuje przy wpisie na studia. 
Otwierane są te specjalności, na które zgłosi się, co najmniej, 30 kandydatów (grupa ćwiczeniowa). W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów na daną specjalność liczba grup może zostać ograniczona (z uwagi na możliwości kadrowe Wydziału).

Na kierunek Informatyka i Ekonometria bez konieczności uzyskania zgody dziekana na przystąpienie do kwalifikacji mogą aplikować osoby spełniające dodatkowe kryteria rekrutacji, czyli osoby posiadające tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera uzyskanego na kierunku Informatyka i Ekonometria lub Informatyka Stosowana lub Zarządzanie.
W przypadku absolwentów innych kierunków wymagana jest zgoda dziekana.

Zainteresowani Kandydaci proszeni są o kontakt mailowy z Zastępcą Przewodniczącego WKR, mgr. inż. Kamilem Czajką: kczajka@zarz.agh.edu.pl

Opłaty za studia niestacjonarne na Wydziale Zarządzania AGHostatnie otwarcie: 2014-07-28 13:14:40
ostatnia modyfikacja: 2014-04-16 15:06:49

Dla kodowania ISO
 Panel AGH
Statystyka Klub absolwenta Galeria Sieć Wydziałowa MSDN

All rights reserved © AGH Akademia Górniczo-Hutnicza