AGH
PL EN

 

Strona główna
Kierunki i specjalności

Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Informatyka i ekonometria

Komunikaty
Pliki do pobrania
Kontakt


Katalog ECTS


Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Program studiów do pobrania w sekcji: plany studiów


Studia stacjonarne

Nowouruchomiony kierunek ma charakter interdyscyplinarny i łączy przygotowanie inżynierskie z określonej dziedziny z przygotowaniem w zakresie organizacji i zarządzania. Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji będzie przygotowany do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej dla potrzeb przedsiębiorstw przemysłowych, małego i średniego biznesu oraz dla innych dziedzin życia gospodarczego. Mnogość zagadnień składających się na problematykę inżynierii produkcji wymaga wiedzy ogólnoinżynierskiej, organizatorskiej i ekonomicznej oraz zarządzania procesami. Na pierwszych latach studenci uzyskują wykształcenie ogólne i ogólnoinżynierskie, a w dalszej kolejności nabywają umiejętności z zakresu analizy i oceny systemów produkcyjnych, a także projektowania nowych rozwiązań w zakresie zarządzania produkcją. Absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera.

Specjalności na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
(tylko na studia II stopnia - magisterskie):
 • Zarządzanie produkcją

Celem kształcenia jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Gwarantuje zdobycie umiejętności z zakresu analizy i oceny systemów produkcyjnych, projektowania nowych rozwiązań w zakresie zarządzania produkcją oraz koordynacji procesów w systemach produkcyjnych. Specjalność przygotowuje studentów do podejmowania podstawowych decyzji w dziedzinie organizacji i zarządzania produkcją oraz zapoznaje z metodami i narzędziami wspomagającymi proces decyzyjny, w burzliwie zmieniającym się otoczeniu.

 • Informatyka w zarządzaniu produkcją
Kształci specjalistów w zakresie szeroko rozumianej informatyki stosowanej. Dotyczy to przede wszystkim osób, które mogą pełnić funkcje analityków, kierowników projektów czy projektantów systemów informacyjnych. Współczesne systemy informatyczne a w szczególności systemy wspomagania decyzji są opracowywane przez specjalistów, którzy obok znajomości zagadnień informatyki i zarządzania potrafią budować modele procesów decyzyjnych i dobierać metody rozwiązywania problemów optymalizacyjnych i prognostycznych.
 • Zarządzanie innowacjami
Kształci kadry dla jednostek produkcyjnych, badawczo-rozwojowych, służb zaopatrzenia i dystrybucji, nastawionych na wdrażanie przedsięwzięć innowacyjnych o charakterze technologicznym, technicznym i organizacyjnym. Absolwent posiada umiejętności i wiedzę z zakresu współczesnych tendencji rozwojowych technologii, funkcjonalnych możliwości systemów komputerowych sterowania i zarządzania, nowoczesnych środków technicznych automatycznej rejestracji danych i monitorowania procesów, pozyskiwania informacji gospodarczych, problemów zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa systemów produkcyjnych.
 • Zarządzanie logistyczne
Kształci nowoczesne kadry logistyczne dobrze przygotowane do realizacji zadań związanych z zarządzaniem i sterowaniem przepływami wytwarzanych dóbr. Program tej specjalności zapewnia absolwentowi atrakcyjne wykształcenie przygotowujące go do operacyjno-taktycznego zarządzania systemami technicznymi i logistycznymi w obszarze zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji oraz recylkulacji dóbr fizycznych w gospodarce.
 • Inżynieria zarządzania
Celem kształcenia tej specjalności jest przygotowanie absolwenta do projektowania zarządzania i eksploatacji nowoczesnych systemów wytwarzania obejmujących sieci łańcuchów dostaw wyrobów i usług poczynając od zaopatrzenia materiałowego poprzez produkcję i dystrybucję, a kończąc na serwisie po sprzedaży i recyklingu zużytych wyrobów. Absolwenci tej specjalności będą łączyć ogólne wykształcenie inżynierskie z wiedzą z zakresu nauk o zarządzaniu, w nowoczesnym ujęciu wykorzystującym zaawansowane metody matematyczne i technologie informatyczne.
 • Zarządzanie jakością
 • Dostarczania klientom wyrobów dobrych jakościowo, czyli spełniających ich oczekiwania ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowania i bezpieczeństwa dla środowiska, jest sprawą priorytetową w państwach UE. Wytwarzanie wyrobów odpowiedniej jakości jest warunkiem przetrwania i rozwoju każdej organizacji. Wytwarzać takie wyroby mogą organizacje, które posiadają systemy zarządzania jakością gwarantujące, że ich produkty będą odpowiednio zaprojektowane, wykonane, przygotowane do eksploatacji i dostarczone do klienta. Specjalizacja w produkcji i wymiana towarów wymagają dowodu, że organizacja jest w stanie wytwarzać wyroby spełniające wymagania klientów. Dowodem takim jest posiadanie certyfikowanego systemu zarządzania jakością, zgodnego z normami międzynarodowymi. Stale rosnące potrzeby różnych organizacji na specjalistów znających problematykę zarządzania jakością wymaga kształcenia ich na poziomie magisterskim.
  Opracowany program specjalności "Zarządzanie jakością" wychodzi naprzeciw tym potrzebom, dając absolwentowi atrakcyjne wykształcenie, przygotowujące go do pracy w służbach zapewnienia jakości organizacji wszelkich typów. Proces kształcenia na specjalności "Zarządzanie jakością" został przygotowany w oparciu o własne doświadczenia kadry dydaktycznej związane z projektowaniem wyrobów i procesów, wdrażaniem nowych technologii i kierowaniu projektami. Program jest skorelowany z programami kształcenia w zakresie zarządzania jakością, funkcjonującymi na innych uczelniach technicznych w kraju i Unii Europejskiej.

   

  Aktualizacja: Lucyna Indyk
  ostatnie otwarcie: 2014-04-15 23:15:40
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-02 13:51:11

  Dla kodowania ISO
   Komunikaty Laboratorium Komputerowego
  Sport Statystyka Grupy dyskusyjne Galeria Sieć Wydziałowa MSDN

  All rights reserved © AGH Akademia Górniczo-Hutnicza