www.zarz.agh.edu.pl/rkusadr Rafał Kusa
Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów
Wydział Zarządzania AGHMATERIAŁY DLA STUDENTÓW

Aby uzyskać dostęp do materiałów dydaktycznych prosze podać hasło

powrót

RK2007