Covid19

Dokumenty

Klub absolwenta

Lista dokumentów dotyczących działalności Uczelni i Wydziału związanych z Covid19

Zarządzenie Rektora nr 54/2022 – w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych (1.09.2022r.)
Zarządzenie Rektora nr 48/2022 – w sprawie bezpieczeństwa sanitarnego na Uczelni (11.07.2022r.)
Zarządzenie Rektora nr 24/2022 – w sprawie działalności Uczelni od 29 marca do 30 czerwca 2022r. (30.03.2022r.)
Zarządzenie Rektora nr 14/2022 – w sprawie działalności Uczelni od 28 lutego do 30 czerwca 2022r.(23.02.2022r.)
Instrukcja 1/06 Kanclerz (02.02.2022r.)
Instrukcja 2/08 Kanclerz (02.02.2022r.)
Instrukcja 3/06 Kanclerz (02.02.2022r.)
Zarządzenie Rektora nr 8/2022 – zmiana Zarządzenia Rektora nr 56/2021(31.01.2022r.)
Zarządzenie Rektora nr 5/2022 -zmiana Zarządzenia Rektora nr 56/2021(25.01.2022r.)
Wytyczne Rektora – w_sprawie_organizacji_zajęć_okres_świąteczny (8.12.2021r.)
Zarządzenie Rektora nr 73/2021- zmiana Zarządzenia Rektora nr 56/2021(6.12.2021r.)
Komunikat Kanclerza nr 95/2021(1.12.2021r.)
Zarządzenie Rektora nr 70/2021 – zmiana Zarządzenie Rektora nr 56/2021 (z dnia 23.11.2021r.)
Instrukcja 3-05 Kanclerz (z dnia 9.11.2021r.)
Instrukcja 2-07 Kanclerz (z dnia 8.11.2021r.)
Instrukcja 1-05 Kanclerz (z dnia 8.11.2021r.)
Zarządzenie Rektora nr 64/2021 – zmiana Zarządzenia Rektora nr 56/2021  (z dnia 2.11.2021r.)
Wytyczne Dziekana dla pracowników administracji – dot. postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń epidemicznych (z dnia 25.10.2021r.)
Wytyczne Dziekana dla studentów i doktorantów – dot. postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń epidemicznych (z dnia 20.10.2021r.)
Komunikat Kanclerza nr 82/2021 – dotyczący podtrzymania obowiązku używania maseczek w AGH (z dnia 20.10.2021r.)
Wytyczne Dziekana dla nauczycieli akademickich – dot. postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń epidemicznych (z dnia 18.10.2021r.)
Instrukcja 3-04 Kanclerz (z dnia 1.10.2021r.)
Instrukcja 2-06 Kanclerz (z dnia 1.10.2021r.)
Instrukcja 2-06 Kanclerz (z dnia 1.10.2021r.)
Wytyczne MNiSW – dot. bezpiecznego funkcjonowania Uczelni (z dnia 30.09.2021r.)
Wytyczne Rektora – dot. organizacji zajęć w r.ak. 2021/22 (z dnia 28.09.2021r.)
Zarządzenie Rektora nr 56/2021 – w sprawie działalności Uczelni od 1 października 2021r.  (z dnia 23.09.2021r.)
Zarządzenie Rektora nr 52/2021 – w sprawie szczegółowych zasad organizacji i prowadzenia zdalnego kształcenia (z dnia 10.09.2021r.)