Dni otwarte

Komunikaty

Klub absolwenta

Wydział Zarządzania AGH prezentuje swoją ofertę w ramach Dnia Otwartego AGH na Kampusie AGH (pomiędzy A-2 i A-3)

oraz

zaprasza w tym dniu do swojej siedziby przy ulicy Gramatyka 10. W siedzibie Wydziału zaplanowane są wykłady, pomagające poznać specyfikę zajęć na WZ i dające szansę zadania pytań, które nurtują kandydatów, bezpośrednio wykładowcom tego Wydziału.

Plan wykładów (sala A-03)

10:30-11:15 dr hab. Łukasz Lach, prof. AGH opowie o matematyce, jako narzędziu do skutecznego zarządzania. Wystąpienie ma na celu przedstawienie przykładów, w których aparat matematyczny poznawany na zajęciach na WZ AGH pozwala rozwiązywać konkretne problemy w praktyce biznesowej i menedżerskiej.
Pan Profesor jest od 15 lat związany z AGH w Krakowie. W pracy zawodowej koncentruje się na zastosowaniach matematyki w rozwiązywaniu problemów ekonomii, w tym opracowywaniu ekspertyz i polityk dla administracji centralnej i zleceniach komercyjnych dla biznesu. Jest również również idealnym adresatem pytań i Informatykę i Ekonometrię na WZ.
12.00-12.45 Iwona Radwan-Sado przygotowała wystąpienie pomagajace odpoiedzieć na pytanie o to, czy jest możliwe połączenie doskonałego wizerunku z kreatywnym myśleniem i pomysłami na przekonującą autoprezentację podczas dobrze przygotowanego wystąpienia publicznego. Tego włąsnie uczy na Wydziale Zarządzania. Wykład umożliwia poznanie tematyki i zakresu przedmiotów wykładowych z kategorii umiejętności miękkich. bardzo potrzebnych w codziennym życiu prywatnym i zawodowym. Klasa i styl to też ważna umiejętność, której można się nauczyć w miły sposób.
O Iwonie Radwan –Sado złośliwi mówią, że uczy śpiewu, tańca, chodzenia na obcasach i jeszcze rozpija winem studentów. Dla innych to „Caryca gracji”. A naprawdę praktyczka biznesu, świata mediów i mody,który dzieli się ze stuntami swoim doswiadczeniem zawodowym.
13.00-13.45  

dr hab. inż. Bogusława Bek-Gaik, prof. AGH omówi cele i wyzwania nurtu informacji niefinansowych w raportowaniu organizacii. Będzie można posłuchać o rozwoju nurtu informacji niefinansowych w raportowaniu organizacji, w szczególności spółek giełdowych. Podczas wykładu omówione zostanie również znaczenie informacji niefinansowych w tym ujawnień na temat modelu biznesu w ocenie działalności i dokonań  jednostki. Wskazane zostaną również wady i zalety sprawozdań finansowych oraz wyzwania jakie stoją przed audytorami i finansistami w związku z ich przygotowaniem i oceną.

Pani Profesor jest  Kierownikiem Katedry Finansów i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i praktykiem w obszarze rachunkowości i finansów. Chętnie odpowie na pytania na temat badań naukowych realizowanych w Katedrze, prowadzonych wykładów i specjalności z zakresu m.in. rachunkowości, controlingu, nowymi technologiami w rachunkowości, zarządzania finansami w biznesie, zarzadzanie finansami publicznymi. Dbamy o to, aby nasi Studenci zdobywali solidne podstawy teoretyczne i praktyczne z zakresu finansów i rachunkowości.

Pani Profesor jest  Kierownikiem Katedry Finansów i Rachunkowości Wydział Zarządzania Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i praktykiem w obszarze rachunkowości.
14.00-14.45   dr hab. inż. Jerzy Duda, prof. AGH przygotował wystąpienie pt. Sztuczna Inteligencja w edukacji: czy roboty dostaną najlepsze oceny?” Opowie o tym, jak sztuczna inteligencja (SI) rewolucjonizuje tradycyjne metody nauczania i uczenia się. Omówi ewolucję SI, działanie modelu językowego ChatGPT, metody jego szkolenia oraz korzyści i wyzwania związane z wykorzystaniem modeli językowych. Spróbuje również odpowiedzieć na pytanie, czy SI stanowi zagrożenie dla obecnych zawodów i jakie kompetencje będą najbardziej poszukiwane w przyszłości.
Na co dzień jest profesorem w Katedrze Informatyki Biznesowej i Inżynierii Zarządzania na Wydziale Zarządzania AGH i Kierownik Laboratorium Innowacji w Przetwarzaniu Danych oraz członekiem Rady Centrum Doskonałości Sztucznej Inteligencji przy AGH. A poza tym to entuzjasta wykorzystania SI w biznesie.

Organizacja

Godziny otwarcia laboratoriów w ramach Dnia Otwartego WZ AGH

10.00-12.00

Laboratorium Innowacji Inżynierskich; sala 206                        

Laboratorium studenckie pod nazwą Engineering Innovation Lab (EIL) z certyfikatem firmy Makerbot (USA) produkującej profesjonalne drukarki 3D oraz certyfikatem firmy SmartTech3D produkującej przemysłowe skanery 3D, przeznaczone jest dla obsługi dydaktyki z przedmiotów inżynierskich tj: Inżynieria odwrotna oraz Szybkie prototypowanie.

Zapisy: https://docs.google.com/…/1FUzeYmbBjfjLf…/viewform…

10.00-14.00

Laboratorium Innowacji Marketingowych; sala 220

W czasie preznetacji będzie można poznać zasady pracy eyetrackera (okulografu) – urządzenia, które służy do śledzenia ruchów gałek ocznych i jest wykorzystywane w procesie oceny kreacji reklamowych, projektowania użyteczności stron internetowych

Zapisy: https://docs.google.com/…/1Qr4xbfLrVLe66Xtq…/viewform…

 

13.00-15.00

Laboratorium Automatyzacji Procesów, sala 306

Laboratorium wyposażone jest w oprogramowanie SAP. Umożliwia prowadzenie zajęć laboratoryjnych z zakresu zarządzania budynkiem (systemy BMS, BAMS, SMS) ze względu na posiadane oprogramowanie KNX/EIB, sterowniki Andover Control/ Schneider i ABB, podstawowe układy kontrolno-sterujące, a także działający system Sygnalizacji Pożaru SCHRACKoraz system testowania i sprawdzania oświetlenia awaryjnego w budynkach oraz system sygnalizacji włamania i napadu.

Zapisy: https://docs.google.com/…/1-dokMSc0IOgzkQeU…/viewform…

12.00-14.00

Laboratorium Rynków Kapitałowych; sala 315

prezentacja autorskiego programu komputerowego symulującego inwestycje w papiery wartościowe na rynkach międzynarodowych; prezentacja wybranych wyników badań oraz bazy danych EQUITY RT, zawierającej dane finansowe rynków światowych)

SZCZEGÓŁY W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH WZ AGH

https://www.facebook.com/events/964326691559689?active_tab=about

ZAPRASZAMY!