Zaznacz stronę

Dla gości

Wydział Zarządzania

Wydział Zarządzania pełni funkcję akademickiej szkoły biznesu i nowoczesnych technologii AGH.

Kształcimy studentów w bardzo szerokim zakresie kompetencji zawodowych: menedżerów, przedsiębiorców, inżynierów, logistyków, analityków, informatyków oraz innych specjalistów wspierających działalność organizacji gospodarczych. Otwiera to naszym absolwentom bardzo szerokie możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym, jak i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kierunki studiów

Zarządzanie

 • studia stacjonarne I stopnia,
 • stacjonarne II stopnia,
 • studia niestacjonarne I stopnia,
 • studia niestacjonarne II stopnia.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 • studia stacjonarne I stopnia,
 • stacjonarne II stopnia,
 • studia niestacjonarne I stopnia,
 • studia niestacjonarne II stopnia.

Informatyka i Ekonometria

 • studia stacjonarne I stopnia,
 • stacjonarne II stopnia,
 • studia niestacjonarne I stopnia,
 • studia niestacjonarne II stopnia.

Baza dydaktyczna

wydział Zarządzania AGH
wydział Zarządzania AGH

Wydział Zarządzania AGH dysponuje pięciokondygnacyjnym budynkiem przy ul. Gramatyka 10 (D-14) o powierzchni użytkowej 4116,2 m² oraz nowodobudowanym (w latach 2011-2015) pięciokondygnacyjnym skrzydłem (D-14A) o powierzchni użytkowej 1245,37 m². Wszystkie kondygnacje rozbudowy (oprócz parteru) mają dostęp do istniejącej, w południowym skrzydle budynku, windy dla osób niepełnosprawnych i są połączone z istniejącym budynkiem poprzez system korytarzy wewnętrznych i istniejącą klatką schodową.

W budynku D-14 znajdują się: aula, cztery sale wykładowe, trzy sale ćwiczeniowe, sześć laboratoriów komputerowych, biblioteka wydziałowa, bar studencki, szatnia oraz pokoje pracownicze.
W nowym budynku D-14A na parterze zlokalizowano trzy sale wykładowe (w tym aula dla 150 osób), na I i II piętrze umieszczono trzy sale wykładowe, a na poziomie III piętra po dwie sale wykładowe oraz dwa laboratoria. Na poddaszu znajdują się pokoje biurowe z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniem socjalnym.

Wydział posiada nowoczesne wyposażenie dydaktyczne, na które składają się: projektory multimedialne, laptopy, rzutniki pisma, drukarki 3D, magnetowidy z TV, aparaty cyfrowe, kamery, Building Management System wspomagający zarządzanie salami, zestaw wideokonferencyjny umożliwiający prowadzenie zajęć na odległość (e-learning).

więcej>>