Zaznacz stronę

Informatyka i Ekonometria

Studia I stopnia – licencjackie 3-letnie

Kierunek przygotowuje studentów do wykonywania w przyszłości obowiązków analityka danych w organizacjach, w których stosuje się narzędzia informatyczne, matematyczne, statystyczne, ekonometryczne. Posiada on/ona umiejętności zarządzania sieciami, budowania prostych aplikacji w językach strukturalnych, obiektowych i skryptowych, budowania i identyfikacji modeli matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych dla potrzeb analizy danych i prognozowania.

Zawód

 • analityk danych biznesowych
 • wdrożeniowiec systemów IT dla zarządzania
 • programista aplikacji biznesowych
 • informatyk systemów BI
 • specjalista modelowania ekonomicznego

Perspektywy zatrudnienia

 • firmy informatyczne
 • przedsiębiorstwa
 • banki, urzędy i inne instytucje
 • centra przetwarzania danych
 • własna firma

Studia II stopnia – studia magisterskie 2 letnie

Absolwent jest przygotowany do twórczego działania i rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z zakresu ekonomii, gospodarki i zarządzania, z wykorzystaniem informatycznych technik wspomagania decyzji oraz metod i narzędzi matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych. Uzyskane umiejętności, w tym prowadzenia działalności biznesowej w sektorze IT, umożliwiają podjęcie pracy w firmach informatycznych, doradczych, administracji oraz w gospodarce.

Opis programu kształcenia

Studia II stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria zakładają dużą elastyczność kształcenia ze względu na oczekiwane znaczące zróżnicowanie przygotowania i zainteresowań studentów. W programie kształcenia przewidziano 6 grup modułów obieralnych – w każdym z nich proponuje się co najmniej dwa przedmioty o profilu dostosowanym do specyfiki modułu. Specyfikę tę określono w taki sposób, aby student mógł uzyskać pogłębioną wiedzę bądź z analityki danych, bądź z e-biznesu z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej IT, bądź z zarządzania projektami informatycznymi. Student ma możliwości dostosowania swojego profilu do jednej ze ścieżek według własnych kompetencji. Dodatkowo przewidziano moduły obieralne umożliwiające uzyskanie kompetencji w dziedzinie nauk o zarządzaniu (dla studentów kończących studia pierwszego stopnia o profilu informatycznym, oraz z podstaw programowania dla studentów będących absolwentami studiów ekonomicznych).

Zawód

 • specjalista analizy danych
 • projektant IT dla zarządzania
 • konsultant systemów IT
 • menedżer projektów IT
 • specjalista e-biznesu

Perspektywy zatrudnienia

 • firmy informatyczne
 • przedsiębiorstwa
 • banki, urzędy i inne instytucje
 • firmy doradcze
 • własna firma

Studenckie koła naukowe na kierunku Informatyka i Ekonometria

KN

Koło naukowe „Ekonometryk”

Koło Naukowe Ekonomii zostało założone w czerwcu 2013 roku. Celem działalności koła naukowego jest pogłębianie i popularyzowanie wiedzy z zakresu ekonomii, a także pobudzanie zainteresowań, zdobywanie wiedzy oraz praktycznego doświadczenia w zakresie ekonomii w skali makro i mikro.

UKOD

Koło naukowe „UKOD”

 

Pozostałe koła naukowe

Koło Naukowe Informatyki Stosowanej „@Trend”