Obsługa studiów podyplomowych

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa pożarowego oraz technicznego obiektów budowlanych

Budowanie marki w praktyce

Agnieszka Bańdo
e-mail: abando@zarz.agh.edu.pl
tel. (012) 617-42-22

Cyberbezpieczeństwo i Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji

Cyberbezpieczeństwo i Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji

Agnieszka Pohl
e-mail: apohl@zarz.agh.edu.pl
tel. (012) 617-42-02

Facility Menagement

Facility Management – Zarządzanie inteligentnym budynkiem

Agnieszka Pohl
e-mail: apohl@zarz.agh.edu.pl
tel.(012) 617-42-02

 Home Staging - zarządzanie powierzchnią i aranżacja wnętrz

Home Staging – Zarządzanie powierzchnią i aranżacja wnętrz

Agnieszka Bańdo
e-mail: abando@zarz.agh.edu.pl
tel. (012) 617-42-22

HR Business Partner

HR Business Partner

Agnieszka Pohl
e-mail: apohl@zarz.agh.edu.pl
tel. (012) 617-42-02

Inżynieria Jakości Oprogramowania

Inżynieria Jakości Oprogramowania/Software Quality Engineering

Katarzyna Książko
e-mail: qa@agh.edu.pl
tel.12 617 43 01, 603 580 161

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa pożarowego oraz technicznego obiektów budowlanych

Kreowanie doświadczeń klientów

Angelika Soja
12 617 43 59
asoja@zarz.agh.edu.pl

Zarządzanie sprzedażą

Marketing 4.0. Narzędzia. Projekty. Skuteczność

Aneta Ochońska
e-mail: aochonsk@zarz.agh.edu.pl
tel. (012) 617-39-92

Mediacje

Mediacje

Beata Stawowy
e-mail: mediacje@zarz.agh.edu.pl
tel. 12 617 42 80

Menedżer Jakości

Menedżer jakości

Katarzyna Książko
e-mail: kksiazko@zarz.agh.edu.pl
tel.12 617 43 01, 603 580 161

Metody statystycznej analizy danych

Metody statystycznej analizy danych

POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Nowoczesne koncepcje zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami

Agnieszka Bańdo
e-mail: nkzp@zarz.agh.edu.pl
tel. (012) 617-42-22

POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Agnieszka Bańdo
e-mail: abando@zarz.agh.edu.pl
tel. (012) 617-42-22

POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Przedsiębiorczość technologiczna

Dominik Kowal
e-mail: techstart@agh.edu.pl
tel.(12) 617 43 01, +48 603 580 161

Rachunkowość

Rachunkowość

Danuta Sonik
e-mail: rach@zarz.agh.edu.pl
tel. 12 617 43 56, 603 580 342

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Danuta Sonik
email: dsonik@zarz.agh.edu.pl
tel. (012) 617-43-56

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami

Agnieszka Bańdo
e-mail: abando@zarz.agh.edu.pl
tel. (012) 617-42-22

Zarządzanie personelem

Zarządzanie personelem

Małgorzata Rogozik
e-mail:
tel.

Zarządzanie Produkcją

Zarządzanie produkcją

Jacek Obrzud
email: jobrzud@zarz.agh.edu.pl
tel. 12 617 42 96, 604 173 465

zrnt

Zarządzanie projektami

Aneta Ochońska
e-mail: zrnt.zp@zarz.agh.edu.pl
tel. (012) 617-39-92

Zarządzanie przesiębiorstwem

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Beata Stawowy
e-mail: bstawowy@zarz.agh.edu.pl
tel. (012) 617-42-80

Zarządzanie sprzedażą

Zarządzanie sprzedażą

Aneta Ochońska
e-mail: zs@zarz.agh.edu.pl
tel. (012) 617-39-92

Zarządzanie sprzedażą

Zarządzanie Transportem Drogowym

 

Zarządzanie systemami logistycznymi

Zarządzanie systemami logistycznymi

Ewa Dusza
e-mail: zslog@zarz.agh.edu.pl
tel. (012) 617-43-66

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa pożarowego oraz technicznego obiektów budowlanych

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa pożarowego oraz technicznego obiektów budowlanych

Anna Pietrzyk
e-mail: apietrzy@zarz.agh.edu.pl
tel. 12 617-43-59

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa pożarowego oraz technicznego obiektów budowlanych

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

Justyna Wojna
12 617 27 95
jwojna@zarz.agh.edu.pl