Postępowania awansowe

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Radę Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości z dniem 11 lipca 2019 r. powołał Jego Magnificencja Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka na podstawie par. 14 ust. 9 w zw. z par. 16 ust. 2 Załącznika nr 6 do Statutu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. (uchwała Nr 137/2019 Senatu AGH 

Przewodnicząca:

dr hab. Diana Dryglas, prof. AGH

Z-ca Przewodniczącej:

dr hab. inż. Ewa Beck-Krala, prof. AGH

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Lubomyr Petryshyn

dr hab. inż. Bogusława Bek-Gaik, prof. AGH

dr hab. inż. Joanna Duda, prof. AGH

dr hab. inż. Marek Dudek, prof. AGH

dr hab. inż. Jerzy Feliks, prof. AGH

dr hab. Piotr Górski, prof. AGH

dr hab. inż. Marek Karkula, prof. AGH

dr hab. inż. Andrzej Paliński, prof. AGH

dr hab. inż. Anna Surowiec, prof. AGH

dr hab. Beata Tarczydło, prof. AGH

dr inż. Katarzyna Klimkiewicz

dr inż. Sławomir Ziółkowski

mgr inż. Helena Starowicz-Rajca (Samorząd Doktorantów AGH)

2024

25 stycznia

29 lutego

28 marca

2023

2 lutego

23 marca

30 marca

27 kwietnia

25 maja

29 czerwca

14 lipca

28 września

26 października

23 listopada

14 grudnia

2022

27 stycznia

28 lutego

17 marca

28 kwietnia

26 maja

30 czerwca

29 września

27 października

24 listopada

2021

28 stycznia

4   marca

25 marca

22 kwietnia

27 maja

8   lipca

28 października

18 listopada

2020

30 stycznia

26 marca

30 kwietnia

2    lipca

26 października

29 października

2019

22 listopada

19 grudnia

 

Uchwały w roku 2023

marzec

Uchwały w roku 2022

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

wrzesień

październik

listopad

Uchwały w roku 2021

styczeń

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

październik

listopad

 

11 maja 2022 r.  wykład prof. dr hab. Wojciecha Czakona (UJ) nt. "Dobrych praktyk publikacyjnych"

9 czerwca 2022 r. wykład i warsztaty prof. dr hab. Beaty Glinki (UW) oraz prof. dr hab. Wojciecha Czakona (UJ) nt. "Metod badań jakościowych"

8 września 2022 r. wykład dr. Victora Olrty z University of Valencia (Hiszpania) nt. "Publishing in top international journals - Strategies and recommendations"

24 listopada 2022 r. wykład dr hab. Łukasza Lach, prof. AGH nt. "Wykorzystania metod ilościowych w publikowaniu z wysokim IF"

13 kwietnia 2023 r. wykład dr. Marcina Sudera i dr. Rafała Kusy nt. "SEM i fsQCA jako metody analizy statystycznej otwierające drogę do publikacji w czołowych czasopismach" cz. 1

27 kwietnia 2023 r. wykład dr. Marcina Sudera i dr. Rafała Kusy nt. "SEM i fsQCA jako metody analizy statystycznej otwierające drogę do publikacji w czołowych czasopismach" cz. 2

18 maja 2023 r. wykład prof. dr hab. Krzysztofa Wacha (UEK) nt. "Najnowsze trendy w badaniach przedsięborczości i biznesu międzynarodowego z perspektywy metodologicznej"

1 czerwca 2023 r. wykład prof. dr hab. inż. Agnieszki Zakrzewskiej-Bielawskiej (PŁ) nt. "Wymagania i ocena rozpraw doktorskich – dobre praktyki"

29 lutego 2024 r. wykład dr hab. Marty Najdy-Janoszek (UJ), prof.UJ nt. "Ciekawe przypadki studium przypadku - wyzwania metodyczne i publikacyjne"

28 marca 2024 r. wykład dr hab. Katarzyny Czernek-Marszałek, prof. UE nt. "Jak skutecznie publikować wyniki badań jakościowych w prestiżowym czasopiśmie"

11 kwietnia 2024 r. wykład prof. dr. hab. Macieja Mitręgi (UE w Katowicach ) nt. "Dobre praktyki i meandry publikowania w światowo uznanych czasopismach"

24 listopada 2022 r.  seminarium projektowe dr hab. inż. Joanny Dudy, prof. AGH nt. "Współpraca nauki z biznesem - dobre praktyki dla przygotowania projektów i publikacji naukowych"

Postępowania o nadanie stopnia doktora:

mgr Agnieszka Nowaczek

mgr inż. Aleksandra Latos (klauzula poufności)

mgr Marta Kutyna-Bakalarska (klauzula poufności)

mgr Salima Agaisina Ibrayeva

mgr Dominika Rudiuk

mgr Dominika Dawiec

Postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego:

Rada Dyscypliny Ekonomia i Finanse

Przewodniczący:

dr hab. Łukasz Lach, prof AGH

Z-ca Przewodniczącego:

dr hab. Justyna Godawska, prof. AGH

Członkowie:

dr hab. Anna Czapkiewicz, prof. AGH

dr hab. inż. Mariusz Kudełko, prof. AGH

dr hab. inż. Stanisław Urbański, prof. AGH

dr hab. Tomasz Wójtowicz, prof. AGH

dr Paweł Zając

dr Jacek Wolak

mgr inż. Agnieszka Galarowicz (Samorząd Doktorantów SD)

2024

14 lutego

26 marca

2023

19 kwietnia

26 kwietnia

21 czerwca

13 października

12 grudnia

Złożenie rozprawy i obrona w tzw. "nowej procedurze"