Postępowania awansowe

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Radę Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości z dniem 11 lipca 2019 r. powołał Jego Magnificencja Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka na podstawie par. 14 ust. 9 w zw. z par. 16 ust. 2 Załącznika nr 6 do Statutu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. (uchwała Nr 137/2019 Senatu AGH 

Przewodnicząca:

dr hab. Diana Dryglas, prof. AGH

Z-ca Przewodniczącej:

dr hab. inż. Ewa Beck-Krala, prof. AGH

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Lubomyr Petryshyn

dr hab. inż. Bogusława Bek-Gaik, prof. AGH

dr hab. inż. Joanna Duda, prof. AGH

dr hab. inż. Marek Dudek, prof. AGH

dr hab. inż. Jerzy Feliks, prof. AGH

dr hab. Piotr Górski, prof. AGH

dr hab. inż. Marek Karkula, prof. AGH

dr hab. inż. Andrzej Paliński, prof. AGH

dr hab. inż. Anna Surowiec, prof. AGH

dr hab. Beata Tarczydło, prof. AGH

dr inż. Katarzyna Klimkiewicz

dr inż. Sławomir Ziółkowski

mgr inż. Helena Starowicz-Rajca (Samorząd Doktorantów AGH)

2022

27 stycznia

28 lutego

17 marca

28 kwietnia

26 maja

30 czerwca

29 września

27 października

24 listopada

2021

28 stycznia

4   marca

25 marca

22 kwietnia

27 maja

8   lipca

28 października

18 listopada

2020

30 stycznia

26 marca

30 kwietnia

2    lipca

26 października

29 października

2019

22 listopada

19 grudnia

 

11 maja 2022 r.  wykład prof. dr hab. Wojciecha Czakona (UJ) nt. "Dobrych praktyk publikacyjnych"

9 czerwca 2022 r. wykład i warsztaty prof. dr hab. Beaty Glinki (UW) oraz prof. dr hab. Wojciecha Czakona (UJ) nt. "Metod badań jakościowych"

8 września 2022 r. wykład dr. Victora Olrty z University of Valencia (Hiszpania) nt. "Publishing in top international journals - Strategies and recommendations"

24 listopada 2022 r. wykład dr hab. Łukasza Lach, prof. AGH nt. "Wykorzystania metod ilościowych w publikowaniu z wysokim IF"

24 listopada 2022 r.  seminarium projektowe dr hab. inż. Joanny Dudy, prof. AGH nt. "Współpraca nauki z biznesem - dobre praktyki dla przygotowania projektów i publikacji naukowych"

Rada Dyscypliny Ekonomia i Finanse

Przewodniczący:

 

Z-ca Przewodniczącego:

 

Członkowie:

 

2022

 

Złożenie rozprawy i obrona w tzw. "nowej procedurze"

Przepisy

Standardy rozprawy doktorskiej w dyscyplinie NoZiJ

Strona tytułowa

Opis rozprawy

Oświadczenie - inne postępowanie

Oświadczenie - licencja

Oświadczenie - samodzielność rozprawy

 

Wszystkich informacji o aktualnych zasadach składania rozpraw doktorskich oraz przygotowaniu do ich obrony udziela:

Katarzyna Książko
D 14, p. 5
tel. 12 617 43 01, 603 580 161
kksiazko@agh.edu.pl

 

Rada Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości
informuje, że
w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 14.00
na platformie MS Teams odbędzie się

PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ
mgr. Michała Rysia

pt.: „Kluczowe czynniki sukcesu innowacyjności europejskich uczelni wyższych „

dziedzina – nauki społeczne, dyscyplina – nauki o zarządzaniu i jakości

 

Promotor: dr hab. Piotr Górski, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Recenzenci:  dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk, prof. PCz – Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania

Z pracą doktorską można się zapoznać w czytelni Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, al. Mickiewicza 30 oraz w Bibliotece Wydziału Zarządzania przy ul. Gramatyka 10.

Link, pod którym będzie możliwe uczestnictwo w publicznej obronie:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aR7AjvQY5jgj6JTw333PMKcYGvy1Zrl8GJeeEZZVGeXQ1%40thread.tacv2/1624009717910?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%22a4199462-6786-4825-b384-8a1d32feb999%22%7d

 

Doktorat_streszczenie_Michał_Ryś

Michał_Ryś_recenzja_J_Bugaj

Michał_Ryś_Recenzja_W_Jędrzejczyk

 

 

 

 


Dziekan Wydziału Zarządzania
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

informuje, że
w dniu 11 marca 2021 r. o godz. 10.00
na platformie MS Teams odbędzie się

PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ
mgr inż. Magdaleny Jurasz

pt.: „Model of energetic cooperation between electrical vehicles and solar office building”

(„Model współpracy samochodów elektrycznych z solarnym biurowcem”)

dziedzina – nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina – inżynieria mechaniczna

Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Mikulik – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Promotor pomocniczy: dr inż. Grzegorz Augustyn – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Recenzenci:  dr hab. inż. Jolanta Królczyk, prof. PO – Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny;

                      prof. Yang Hongxin, The Hong Kong Polytechnic University, Department of BuildingServices Engineering

Z pracą doktorską można się zapoznać w czytelni Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, al. Mickiewicza 30 oraz w Bibliotece Wydziału Zarządzania przy ul. Gramatyka 10.

Link, pod którym będzie możliwe uczestnictwo w publicznej obronie:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a487a5f5f9a3b4a0d8fe8e97402d0a94b%40thread.tacv2/conversations?groupId=abeb29aa-d024-4ece-8dae-89cb8059e655&tenantId=80b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8

Magdalena_Jurasz_streszczenie_pracy_doktorskiej_j._polski

Magdalena_Jurasz_streszczenie_pracy_doktorskiej_j._angielski

Magdalena_Jurasz_Recenzja_dr hab.inż._J._Królczyk

Magdalena_Jurasz_Recenzja_Prof. Hongxing_Yang