System identyfikacji wizualnej

Znak graficzny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej

 

 

Znak z pełną nazwą wydziału – układ symetryczny

 

Znak z pełną nazwą wydziału – układ asymetryczny