Władze Wydziału

Dziekan Wydziału

dr hab. inż. Marek Dudek, prof. AGH

tel. 12 617-42-02
madudek@agh.edu.pl

Szanowni Państwo

Mam zaszczyt i przyjemność powitać Państwa na stronie internetowej naszego wydziału. Rozpoczynamy ten rok, w nieco odmienionej rzeczywistości, w realiach, których nikt z nas się nie spodziewał. Wierzę jednak, że jesteśmy tak samo, a może nawet i bardziej zmotywowani do pracy, pełni energii i entuzjazmu. W murach Wydziału czuje się ducha historii ale przede wszystkim dostrzec można teraźniejszość – nowoczesne laboratoria, multimedialne sale wykładowe i projektowe. Stwarzają one warunki do czerpania wiedzy w sposób zaangażowany, ciekawy i nowoczesny. Na naszym wydziale można spotkać to co najcenniejsze w życiu – fantastycznych ludzi, naukowców i wykładowców, którzy poświęcą wszystkie swoje siły by przekazać Wam cenną wiedzę.

Dziekan Wydziału

Prodziekan ds. Nauki

dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk, prof. AGH

tel. 12 617-42-90
iwaszczuk@agh.edu.pl

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju

dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH

tel. 12 617-42-91
kulczycka@agh.edu.pl

Prodziekan ds. Kształcenia

dr  Jacek Wolak

tel. 12 617-43-07
jwolak@agh.edu.pl

Prodziekan ds. Studenckich

dr inż. Antoni Korcyl

tel. 12 617-42-39
korcyl@agh.edu.pl

Dyrektor Administracyjny

mgr inż Kamil Czajka

tel. 12 617-36-08, +48 885 970 209

Szanowni Państwo

Wraz z grupą wspaniałych pracowników administracyjnych odpowiadamy za prawidłowy przebieg procesów badawczo-dydaktycznych.  Jesteśmy podzieleni na trzy sekcje, w ramach których funkcjonują zespoły:

1. Sekcja kształcenia i dydaktyki (zespół obsługi kształcenia, zespół obsługi studentów, zespół obsługi socjalnej i stypendialnej, zespół planowania i rozliczania dydaktyki).

2. Sekcja nauki i rozwoju (zespół obsługi biblioteki, zespół obsługi katedr, zespół obsługi projektów, zespół obsługi doktorantów).

3. Sekcja ekonomiczno-organizacyjna (zespół obsługi informatycznej, zespół obsługi majątkowej, zespół obsługi technicznej, zespół obsługi finansowej, zespół obsługi kadrowo-płacowej).

Dyrektor Administracyjny Wydziału

CZŁONKOWIE KOLEGIUM WYDZIAŁU w roku akademickim 2023/2024

dr hab. inż. Ewa Beck-Krala, prof. uczelni

dr hab. inż. Bogusława Bek-Gaik, prof. uczelni

dr hab. Anna Czapkiewicz, prof. uczelni

dr hab. inż. Joanna Duda, prof. uczelni

dr hab. inż. Marek Dudek, prof. uczelni

dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk, prof. uczelni

mgr inż. Kamil Czajka

dr inż. Antoni Korcyl

dr hab. Joanna Kulczycka, prof. uczelni

Agnieszka Kuszlik

prof. dr hab. Dagmara Lewicka

dr hab. inż. Piotr Łebkowski, prof. uczelni

prof. dr hab. inż. Jerzy Mikulik

dr inż. Jacek Obrzud

dr hab. inż. Andrzej Paliński, prof. uczelni

dr inż. Anita Proszowska

dr inż. Dariusz Sala

dr hab. Iwona Skalna, prof. uczelni

dr hab. inż. Anna Surowiec, prof. uczelni

dr Jacek Wolak

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

Łukasz Gawlewicz

Kinga Kamola

Aniela Kula

Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów

Mgr Agnieszka Galarowicz

Samorząd studentów i doktorantów

Aktualności dotyczące działalności Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania AGH dostępne są na Facebooku.