www.zarz.agh.edu.pl/rkusadr Rafał KusaKatedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego
Wydział Zarządzania
Akademia Górniczo-Hutnicza w KrakowieUDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH
Projekt
w ramach funduszu grantowego "Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej" (Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie):

E-innowacje w rozwoju jednostek administracji publicznej wobec wyzwań współczesnej gospodarki  (kierownik projektu: dr hab. Tomasz Kafel, Prof. UEK, numer umowy: 208/20/MSAP, okres realizacji 01.08.2020-31.05.2021).

Projekt "Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej" finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" na lata 2019-2022. Numer projektu: 021/RID/2018/19. Budżet: 11 897 131,40 PLN.


Grant NCBiR:

Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym  (numer projektu: Gospostrateg/387144/27/NCBR/2019, okres realizacji: 2019-2020)

Grant NCN ("Miniatura 2"):

Współpraca międzyorganizacyjna jako przejaw orientacji przedsiębiorczej  
(wykonawca projektu: dr Rafał Kusa,
numer rejestracyjny: 2018/02/X/HS4/02934, okres realizacji: 15.03.2019-15.03.2020)

Projekty realizowane w ramach badań statutowych Wydziału Zarządzania AGH:

„Rozwój przedsiębiorczości w warunkach globalizacji" (kierownik projektu: dr hab. inż. Mariusz Kudełko, Prof. AGH, okres realizacji: 2016-2018)

"Zarządzanie przedsiębiorstwami w warunkach gospodarki globalnej" (kierownik projektu: dr hab. inż. Mariusz Kudełko, Prof. AGH, okres realizacji: 2013-2015)

„Ekonomiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki globalnej" (kierownik projektu: dr hab. inż. Mariusz Kudełko, Prof. AGH, okres realizacji: 2011-2012)

„Ekonomiczne i marketingowe aspekty zarządzania procesami produkcyjnymi" (kierownik projektu: dr hab. inż. Mariusz Kudełko, Prof. AGH, okres realizacji: 2010)

 

Grant promotorski KBN:

„Pozycja konkurencyjna a potencjał konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw sektora usług turystycznych” 
(kierownik projektu: dr hab. Adam Peszko, Prof. AGH, numer projektu: 1 H02D 068 27, okres realizacji: 2004-2006)

        pobierz raport z badań

Projekty realizowane w ramach prac własnych Zakładu Podstaw Zarządzania WZ AGH:

„Problematyka rozwoju przedsiębiorstw krajowych w świetle celów polityki Unii Europejskiej" (kierownik projektu: dr hab. inż. Mariusz Kudełko, Prof. AGH, okres realizacji: 2009)

„Problemy rozwoju przedsiębiorstw polskich w warunkach globalizacji w świetle współczesnych koncepcji zarządzania wiedzą" (kierownik projektu: dr hab. Adam Peszko, Prof. AGH, okres realizacji: 2006-2008)

 „Problemy rozwoju przedsiębiorstw polskich w warunkach globalizacji w świetle współczesnych koncepcji zarządzania wiedzą” (kierownik projektu: dr hab. Adam Peszko, Prof. AGH, okres realizacji: 2006)

„Zarządzanie wiedzą w praktyce kształtowania struktur i procesów decyzyjnych przedsiębiorstw polskich w warunkach globalizacji gospodarki światowej”  (kierownik projektu: dr hab. Adam Peszko, Prof. AGH, okres realizacji: 2004-2005)

„Zmiana struktur i procesów zarządzania w polskich przedsiębiorstwach w okresie przygotowawczym do integracji europejskiej” (kierownik projektu: dr hab. Adam Peszko, Prof. AGH, okres realizacji: 2000-2001)


Projekty badawcze Akademii Ekonomicznej w Krakowie:

„Zdolność do konkurowania firm w województwie małopolskim"   (kierownik projektu:  prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk, okres realizacji: 2000)
powrót

RK2018