www.zarz.agh.edu.pl/rkusadr Rafał Kusa
Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów
Wydział Zarządzania AGH
DYDAKTYKA


wyniki sprawdzianów


LINKI
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNENauki o organizacji

Podstawy zarządzania

Koncepcje zarządzania

Zarządzanie rozwojem firmy międzynarodowej


ManagementNauki o organizacji

Podstawy zarządzania

Zarządzanie (ZIP)

Koncepcje zarządzania

Zarządzanie strategiczne

Przedsiębiorczość

Projektowanie organizacyjne

powrót

RK2007