www.zarz.agh.edu.pl/rkusadr Rafał Kusa
Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym
Wydział Zarządzania AGH

e-mail: rkusa@agh.edu.pl

w godzinach konsultacji:
tel. 12 617 46 71
pokój 412, budynek D14
Wydział Zarządzania AGH
ul. Gramatyka 10, Kraków
online: Teams (AGH)
powrót

RK2007