www.zarz.agh.edu.pl/rkusadr Rafał KusaKatedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym
Wydział Zarządzania
Akademia Górniczo-Hutnicza w KrakowiePUBLIKACJE

 bibliografia publikacji pracowników AGH


94. Duda, J., Kusa, R., Suder, M., Gródek-Szostak, Z., & Grumadaite, K. (2024). Role of inter-organizational cooperation during times of crisis. In: Duda, J., & Bernat, T. (Eds.), Business Impacts of COVID-19. International Business, Crisis Management, and the Global Economy. New York: Routledge.

93. Kusa, R., & Duda, J. (2023). Do organisation's aims affect entrepreneurial orientation and inter-organisational cooperation? A report on Polish cooperatives and for-profit enterprises. European Journal of International Management. In press. https://doi.org/10.1504/EJIM.2020.10029427 [InderScience; IF 2,507 (2021)]

92. Suder, M., Duda, J., Kusa, R., & Mora-Cruz, A. (2023). At the crossroad of digital and tourism entrepreneurship: Mediating effect of digitalization in hospitality management. European Journal of Innovation Management. In press. https://doi.org/10.1108/EJIM-08-2022-0422 [Emerald; IF 4,750 (2021)]

92. Kusa, R., Suder, M., & Duda, J. (2023). Impact of greening on performance in the hospitality industry: Moderating effect of flexibility and inter-organizational cooperation. Technological Forecasting and Social Change, 190, 122423. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122423 [Elsevier; IF 10,884 (2021)]

91. Suder, M., Wójtowicz, T., Kusa, R., & Gurgul, H. (2023). Challenges for ATM management in times of market variability caused by the COVID-19 pandemic crisis. Central European Journal of Operations Research. In press. https://doi.org/10.1007/s10100-022-00816-2 [Springer Nature; IF 2,407 (2021)]

90. Duda, J., & Kusa, R. (Eds.) (2023). Entrepreneurship, Innovation, and Crisis: SME Responses to the COVID-19 Pandemic. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003279891

89. Kusa, R., Suder, M, & Dunska, M. (2023). Poland and the COVID-19 Crisis: Strategies of Small Polish Printing Companies. In: J. Duda, R. Kusa (Eds.), Entrepreneurship, Innovation, and Crisis: SME Responses to the COVID-19 Pandemic (pp. 83-108). New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003279891-4

88. Duda, J., & Kusa, R. (2023). Mitigating impact of crisis in the multi-industry perspective – summary of the studies. In: J. Duda, R. Kusa (Eds.), Entrepreneurship, Innovation, and Crisis: SME Responses to the COVID-19 Pandemic (pp. 170-177). New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003279891-8

87. Kusa, R., Suder, M., Barbosa, B., Glinka, B., & Duda, J. (2022). Entrepreneurial behaviors that shape performance in small family and nonfamily hotels during times of crisis. International Entrepreneurship and Management Journal, 18, 1545-1575. https://doi.org/10.1007/s11365-022-00812-7 [Springer; IF 6,150 (2021)]

86. Suder, M., Kusa, R., Duda, J., & Dunska, M. (2022). How small printing firms alleviate impact of pandemic crisis? Identifying configurations of successful strategies with fuzzy-set qualitative comparative analysis. Entrepreneurial Business and Economics Review, 10(2), 61-80. https://doi.org/10.15678/EBER.2022.100204

Strategic flexibility in small firms

85. Suder, M., & Kusa, R. (2022). Rola wybranych strategii w kształtowaniu wyników małych firm w różnych warunkach rynkowych. Organizacja i Kierowanie, 1(190), 83-96.

84. Kusa, R., & Dębkowska, K. (2022). Identifying Internationalization Profiles of Social Entrepreneurs Utilizing Multidimensional Statistical Analysis. Journal of Social Entrepreneurship, 13(1), 29-50. https://doi.org/10.1080/19420676.2020.1751246

83. Kusa, R., Suder, M., & Baumane-Vītoliņa, I. (2022). Inter-Organizational Relationships and Entrepreneurial Orientation. Investigating Their Impact on Firm Performance. In: J. Duda, T. Bernat (Eds.), Science, Business, and Universities. Cooperation, Knowledge Transfer, and Entrepreneurship (pp. 77-91). New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003258278-7

82. Duda, J., Kusa, R., Rumin, R., Suder, M., & Feliks, J. (2022). Identifying the determinants of vacuum tube high-speed train development with technology roadmapping – a study from Poland. European Planning Studies, 30(2), 405-424. https://doi.org/10.1080/09654313.2021.1965098 [Taylor&Francis; IF 3,269 (2020)]

81. Kusa, R., Duda, J., & Suder, M. (2022). How to sustain company growth in times of crisis: The mitigating role of entrepreneurial management. Journal of Business Research, 142, 377-389. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.12.081 [Elsevier; IF 7,550 (2021)]

80. Duda, J., Kusa, R., Pietruszko, S., Smol, M., Suder, M., Teneta, J., Wójtowicz, T., & Żdanowicz, T. (2022). Development of Roadmap for Photovoltaic Solar Technologies and Market in Poland. Energies, 15(1), 174. https://doi.org/10.3390/en15010174 [MDPI; IF 3,252 (2021)]

79. Lach, Ł., Suder, M., Kusa, R., & Duda, J. (2021). Forecasting the economic impact of a vacuum tube high-speed transport system in Poland: An input-output approach. Managerial Economics, 22(2), 113–142. https://doi.org/10.7494/manage.2021.22.2.113

78. Kafel, T., Wodecka-Hyjek, A., & Kusa, R. (2021). Multidimensional public sector organizations' digital maturity model. Administratie si Management Public, 37, 27-40. https://doi.org/10.24818/amp/2021.37-02

77. Skalna, I., & Kusa, R. (Eds.) (2021). People in organization. Selected challenges for management. Krakow: AGH University of Science and Technology Press. https://doi.org/10.7494/978-83-66727-57-1

76. Wodecka-Hyjek A., Kafel T., & Kusa R. (2021), Managing digital competences in public administration. In: Skalna I., Kusa R. (Eds.), People in organization. Selected challenges for management (pp. 85-109). Krakow: AGH University of Science and Technology Press. https://doi.org/10.7494/978-83-66727-57-1_4

75. Kusa, R., Duda, J., & Suder, M. (2021). Explaining SME performance with fsQCA: The role of entrepreneurial orientation, entrepreneur motivation, and opportunity perception. Journal of Innovation & Knowledge, 6(4), 234-245. https://doi.org/10.1016/j.jik.2021.06.001 [Elsevier; IF 9,269 (2021)]

74. Kusa, R., & Skalna, I. (Eds.) (2021). Organizational Development. Contemporary Challenges. Krakow: AGH University of Science and Technology Press.

73. Kafel, T., Wodecka-Hyjek, A., & Kusa, R. (2021). The application of digital solutions in public administration: The evidence from Poland. In: K.S. Soliman (Ed.), Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic (pp. 9124-9133). Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021, Cordoba, Spain. ISSN: 2767-9640

72. Gródek-Szostak, Z., Suder, M., Kusa, R., Sikora, J., & Niemiec, M. (2020). Effectiveness of instruments supporting inter-organizational cooperation in the RES market in Europe: case study of enterprise Europe network. Energies, 13(23), 6443. https://doi.org/10.3390/en13236443 [MDPI; IF 3,004 (2020)]

71. Kusa, R. (2020). Wybrane aspekty pomiaru koopetycji w kontekście orientacji przedsiębiorczej organizacji. W: S. Grzegorczyk, G. Urbanek (red.), Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej (ss. 185-198). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

70. Kusa, R. (2020). Linking relational capabilities and entrepreneurial orientation of an organization. International Entrepreneurship Review, 6(3), 49-60. https://doi.org/10.15678/IER.2020.0603.04

69. Gródek-Szostak, Z., Suder, M., Kusa, R., Szeląg-Sikora, A., Duda, J., & Niemiec, M. (2020). Renewable energy promotion instruments used by innovation brokers in a technology transfer network : case study of the Enterprise Europe Network. Energies, 13(21), 5752. https://doi.org/10.3390/en13215752
[MDPI; IF 3,004 (2020)]

68. Kusa, R. (2020). Theorizing on coopetition as dimension of entrepreneurial orientation. In: J. Duda, T. Bernat (Eds.), Business, Economics and Science. Common Challenges (pp. 85-91). Bologna: Filodiritto Publisher. https://doi.org/10.26352/CY29_MONOGRAPH_BUSNESS_ECONOMICS_KRAKOV2020

67. Kusa, R. (2020). Opportunity perception and entrepreneurs' motivation in SME context. In: J. Duda, I. Skalna (Eds.), Functioning and development of enterprises: contemporary challenges (pp. 101-108). Kraków: Wydawnictwa AGH.

66. Kusa, R. (2019). Proprzedsiębiorcze zarządzanie kapitałem ludzkim w sektorze usług turystycznych. W: I. Gawron, T. Myjak (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Wybrane zagadnienia w teorii i praktyce (ss. 54-66). Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

65. Codogni, M., Duda, J., & Kusa, R. (2019). Entrepreneurial Orientation: Is It Subjective Belief, or Objective Behaviour, or Both? In: J. Duda, I. Skalna (Eds.), Functioning and Development of Enterprises – Contemporary Challenges (pp. 9-18). Krakow: AGH University of Science and Technology Press.

64. Kusa, R., & Peszko, A. (2019), Employees' Autonomy and Company's Innovativeness in Small and Medium-Sized Enterprises. In: J. Kopeć, B. Mikuła (Eds.), Knowledge – Economy – Society. Challanges for Contemporary Economies Global, Regional and Organizational Perspective (pp.281-290). Toruń: Dom Organizatora.

63. Kusa, R. (2019). Wpływ relacji międzyorganizacyjnych na rezultaty działalności innowacyjnej. W: A. Jaki, S. Kruk (red.), Zarządzanie restrukturyzacją. Innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian (ss.59-68). Toruń: Dom Organizatora.

62. Kusa, R., Palacios Marques, D., & Ribeiro Navarrete, B. (2019). External cooperation and entrepreneurial orientation in industrial clusters. Entrepreneurship & Regional Development, 31(1-2), 119-132. https://doi.org/10.1080/08985626.2018.1537151 [Taylor&Francis; IF 2,885 (2019); 5,149 (2020)]

61. Kusa, R. (2018). Testowanie orientacji przedsiębiorczej w kontekście wielkości i wieku organizacji. w: K. Bratnicka-Myśliwiec, A. Dyląg, B.J. Gabryś (red.), Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji (ss. 13–21). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

60. Kusa, R. (2017). Projekty przejawem orientacji przedsiębiorczej organizacji. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 12(811), 44-56.

59. Kusa, R. (2017). Adjusting Entrepreneurial Orientation for Researching Micro and Small Travel Agencies and Tour Operators. In: R. Seweryn, T. Rojek (Eds.), Knowledge – Economy – Society. Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy (pp. 323-330). Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics.

58. Kusa, R., & Duda, J. (2017). Koncepcja orientacji przedsiębiorczej w badaniach mikroprzedsiębiorstw. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(12/cz.I), 389-403.

57. Kusa, R. (2017). Interorganisational collaboration as a dimension of entrepreneurial orientation of non-profit organisations. Research on Enterprise in Modern Economy Theory and Practice (Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce Teoria i Praktyka), 3(22), 55–64. https://doi.org/10.19253/reme.2017.03.004

56. Duda, J., Kusa, R., (2017). Strategie konkurowania małopolskich mikro- i małych przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym. Handel Wewnętrzny, 63(3/368, t.1), 77-90.

55. Kusa, R. (2017). Testing quantitative measures of proactiveness in context of entrepreneurial orientation. In: M. Cingula, M. Przygoda, K. Detelj (eds.),  Economic and Social Development (pp. 670-677). Proceedings of 23rd International Scientific Conference on Economic and Social Development in Madrid. ISSN 1849-7535

54. Kusa, R. (2017). O cykliczności procesu przedsiębiorczości w organizacjach. Próba opracowania koncepcji. Przegląd Organizacji, 5, 31-37. https://doi.org/10.33141/po.2017.05.05

53. Kusa, R. (2017). Interorganisational Collaboration in View of the Theory of Entrepreneurship. Studia i Materiały, 23(1), 83-93. https://doi.org/10.7172/1733-9758.2017.23.8

52. Codogni, M., Duda, J., & Kusa, R. (2017). Entrepreneurial orientation in high-tech and low-tech SMEs in Malopolska region. Managerial Economics, 18(1), 7-21. https://doi.org/10.7494/manage.2017.18.1.7

51. Kusa, R. (2016). Pro-Entrepreneurial Human Resource Management in Non-Profit Organizations. Problemy Zarządzania, 14(3/61, t. 1), 32-44. https://doi.org/10.7172/1644-9584.61.2

50. Kusa, R. (2016). Internationalization of the Entrepreneurial Activity of Social Purpose Organizations. International Journal of Management and Economics, 52 (October–December 2016), 77–93. https://doi.org/10.1515/ijme-2016-0028

49. Kusa, R. (2016). Measuring Entrepreneurial Orientation in the Social Context. Entrepreneurial
Business and Economics Review, 4(3), 117-129.
https://doi.org//10.15678/EBER.2016.040309

48. Kusa, R. (2016). Wybrane problemy pomiaru poziomu przedsiębiorczości organizacji niekomercyjnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 419, 68-76. https://doi.org/10.15611/pn.2016.419.06 

47. Kusa, R. (2016). Wielowymiarowa analiza przedsiębiorczości organizacyjnej. W: A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu. Wybrane problemy (ss. 477-491). Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.

46. Kusa, R. (2015). Wykorzystanie franczyzy w działalności organizacji niekomercyjnych. Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 224, 96–106.

45. Kusa, R. (2015). Opportunities as a Source of Social Entrepreneurship. Management: Science and Education, 4(1), 61-64.

44. Kusa, R. (2015). Rozwój organizacji a proces przedsiębiorczości. Marketing i Rynek, 22(5), 696–707.

43. Kusa, R. (2014). Model biznesu a innowacyjność przedsiębiorstwa. W: M. Romanowska, J. Cygler (red.), Granice zarządzania (ss. 219–228). Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

42. Codogni, M., Duda, J., Kusa, R., Teczke, M., & Wąchol, J. (2014). Proces zarządzania w praktyce. Wydawnictwa AGH, Kraków.

41. Codogni, M., Duda, J., Kudełko, M., Kusa, R., Peszko, A., Teczke, M., & Wacławik, Ł. (2014). Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki globalnej – wybrane aspekty. Wydawnictwa AGH, Kraków.

40. Kusa, R. (2013). System edukacji i doradztwa turystycznego w Małopolsce. W: P. Maciaszczyk, A. Kasprzyk (red.), Turystyka i rekreacja a wychowanie i zdrowie (ss. 119–127). Tarnobrzeg: Wydawnictwo PWSZ, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

39. Codogni, M., Duda, J., Kudełko, M., Kusa, R., Peszko, A., Teczke, M., Wacławik, Ł. Wąchol, J. (2013). Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej. Wydawnictwa AGH, Kraków.

38. Moczydłowska, J.M. Mikulska, A., Kusa, R., Misiak, S., Morawiecka, E., Krawczyk-Bryłka, B., Bieńkowska, B., Czarnota, A. (2013). Przedsiębiorczość w ośmiu odsłonach (red. J. Wasilczuk). Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk. s.33-41

37. Brożyna, M., Codogni, M., Górski, P., Krupa, M., Krzemińska-Krupa, E., Kusa, R., Molis, J., Pawnik, W., & Zielińska, A. (2013). Społeczno-kulturowe i prawne aspekty zarządzania. Wydawnictwa AGH, Kraków.  s.85-93.

36. Kusa, R. (2012). A preliminary analyse of social entrepreneurship in Poland. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] (ss. 1-9). Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania, Kraków.

35. Kusa, R. (2012). Funkcja społeczna a rozwój przedsiębiorstwa. W: A. Stabryła i K. Woźniak (red.), Determinanty potencjału rozwoju organizacji (ss. 59-70). Mfiles.pl, Kraków.

34. Kusa, R. (2012). Stan badań nad przedsiębiorczością społeczną w Polsce i na świecie. W: ENTIME 2012 [Dokument elektroniczny], Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej; Gdańsk 2012, s.1-12.

33. Codogni, M., Duda, J., Kusa, R., Teczke, M., Wąchol, J. (2011). Ćwiczenia z zarządzania organizacjami. Wydawnictwa AGH, Kraków.

32. Kusa, R. (2010). Krakowski klaster turystyczny – potencjał i warunki rozwoju. W: J. Sala (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym (ss. 670–689). Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

31. Kusa, R. (2010). Społeczna odpowiedzialność organizacji niekomercyjnych. Ekonomia Menedżerska, 7, 31–41.

30. Kusa, R. (2009). Organizacje pozarządowe jako źródło wiedzy dla organizacji komercyjnych. Organizacja i Kierowanie, 3(137), 135-144.

29. Kusa, R. (2009). Analiza łańcucha dostaw produktu turystycznego. W: J. Pyka (red.). Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami (ss. 129-139). Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział w Katowicach, Katowice.

28. Kusa, R. (2008). Uwarunkowania rozwoju klastrów turystycznych. W: B. Godziszewski (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy (ss. 511-520). TNOiK, Toruń.

27. Kusa, R. (2008). Zarządzanie konkurencyjnością małych przedsiębiorstw usługowych. W: S. Marciniak,  J. Ostaszewski (red.), Nowoczesne instrumenty zarządzania (ss. 213-219). Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

26. Kusa, R. (2008). Przyczynowo-skutkowy model konkurencyjności przedsiębiorstw. Ekonomia menedżerska, 3, 57-66.

25. Kusa, R. (2007). Metodyka badania wybranych aspektów konkurencyjności małych przedsiębiorstw usługowych. W: J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Procesy restrukturyzacji i konkurencyjność w przemyśle i usługach (ss. 467-475). Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział w Katowicach, Katowice.

24. Kusa, R. (2006). Biura podróży a gospodarka turystyczna regionu. W: S. Wodejko (red.), Gospodarka turystyczna a grupy interesu (ss. 231–239). Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

23. Kusa, R. (2006). Wybrane metody oceny wpływu innowacyjności na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak (red.), Przedsiębiorczość i innowacyjność: wyzwania współczesności), 1116, 499–505.

22. Kusa, R. (2006). Wybrane aspekty konkurencyjności małopolskich biur podróży. W: A. Nowakowska, M. Przydział (red.), Turystyka w badaniach naukowych: prace ekonomiczne (ss. 335–350). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów.

21. Kusa, R. (2006). Innowacyjność małopolskich biur podróży. W: M. Bednarczyk (red.), Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy (ss. 146–152). Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

20.  Peszko, A., & Kusa, R. (2006). Klastry jako stymulatory konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów turystycznych. W: J. Kot (red.), W kierunku gospodarki opartej na wiedzy: innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie (ss. 280–288). Akademia Świętokrzyska, Kielce.

19. Kusa, R., & Peszko, A. (2006). Małopolski klaster turystyczny – perspektywy rozwoju w świetle badań własnych. W: M. Romanowska, P. Wachowiak (red.), Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego (ss.175–184). Szkoła Głowna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

18. Kusa, R. (2005). Bariery rozwoju małopolskich biur podróży. W: R. Borowiecki i A. Jaki (red.), Restrukturyzacja w okresie transformacji: instrumenty – przebieg – efekty (ss. 390–396). Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

17. Peszko, A. (red.), Wąchol, J., Kusa, R., Duda, J., Teczke, M., Codogni, M. (2006). Ćwiczenia z podstaw zarządzania organizacjami. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.

16. Kusa, R. (2005). Wewnętrzne uwarunkowania sukcesu małopolskich biur podróży. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4 (Sukces organizacji : strategie i innowacje), 279–287.

15. Kusa, R. (2005). Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w małych przedsiębiorstwach turystycznych. W: B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz (red.), Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce (ss. 601–609). Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa ,,Dom Organizatora'', Toruń.

14. Kusa, R. (2005). Metody identyfikacji składników potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw. W: A. Nalepka (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta (ss. 146–154). Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu.

13. Kusa, R. (2004). Współpraca jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. W: A. Podobiński (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania (str. 485–492). Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.

12. Kusa, R. (2004). Innowacyjność małych przedsiębiorstw usługowych. Studium przypadku. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak (red.), Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw: wyzwania współczesności), 1030, 380–386.

11. Kusa, R. (2004). Kompetencje kierownicze jako źródło przewagi konkurencyjnej w małych przedsiębiorstwach usługowych. W: J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług: nowe wyzwania. T.2 (str. 338–346). Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Katowice.

10. Kusa, R., Peszko, A. (2004). Koncepcja badań konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych w Małopolsce. W: Z. Olesiński, A. Szplit (red.), Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie (Prace Naukowe / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) (ss. 487–495). Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, Kielce.

9. Kusa, R. (2003). Rozwój badań nad konkurencyjnością przedsiębiorstw. Ekonomia. Technika. Zarządzanie (Zeszyty Naukowe. Politechnika Świętokrzyska. Nauki Ekonomiczne), 31, 251–257.

8. Kusa, R. (2003). Jakość jako instrument konkurowania przedsiębiorstw usługowych. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne (Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie), 48, zeszyt 1: Zarządzanie, 153–160.

7. Kusa, R. (2002). Podstawowe założenia zarządzania organizacjami non-profit. W: A. Peszko (red.), Ekonomia – informatyka – Zarządzanie: teoria i praktyka. T.3: Zarządzanie (ss. 85–92). Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków.

6. Kusa, R. (2002). Źródła przewagi konkurencyjnej organizacji niekomercyjnych. W: A. Nalepka (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (ss. 9–13). Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie, Tarnów.

5. Kusa. R. (2001). Kompetencje kierownicze jako źródło przewagi konkurencyjnej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie (E. Skawińska (red.), Konkurencyjność podmiotów gospodarczych w procesie integracji i globalizacji), 32, 310–315.

4. Kusa, R. (2001). Koncepcja badań nad konkurencyjnością małych i średnich przedsiębiorstw w regionie Małopolskim. W: W. Waszkielewicz (red.), Zarządzanie firmą – teoria i praktyka. Wybrane zagadnienia (ss. 411–420). Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków.

3. Kusa, R. (2001). Problemy związane z badaniem konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. W: J. Stankiewicz (red.), Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. Cz. 1 (ss. 253–262). Uniwersytet Zielonogórski - Instytut Organizacji i Zarządzania, Zielona Góra.

2. Kusa, R. (2001). The introduction to methodology of research on competitiveness of small and medium sized enterprises. In: L. Lehoczky, L. Kalmár (eds.),  3rd International Conference of PHD Students (pp. 111–115). University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, Miskolc.

1. Kusa, R. (2000). Współczesne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw. W: R. Pajda (red.), Wybrane uwarunkowania działalności ekonomicznej (ss. 408–414). Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków.
powrót

RK2007