Zaznacz stronę

Witamy na stronie Wydziału Zarządzania AGH

Jesteśmy jednostką AGH innowacyjnie łączącą kształcenie na wszystkich poziomach akademickich z  badaniami naukowymi oraz popularyzacją wiedzy z zakresu zarządzania i nowoczesnych technologii.

Europejski_fundusz_spoleczny

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie PO WER współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu: Interdyscyplinarny wymiar kompetencji w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach Cel projektu: podniesienie kompetencji 900 studentów zbliżających się do wejścia na rynek pracy (projekt oferuje  między innymi szkolenia certyfikowane) Wszelkie informacje o projekcie są dostępne www.IWKwKIS.zarz.agh.edu.pl. Beneficjent: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

AKTUALNOŚCI

Ranking studiów inżynierskich

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Praca doktorska dr. Pawła Paterka – doktoranta Wydziału Zarządzania nagrodzona w konkursie Project Manager

W ogólnopolskim konkursie Project Master organizowanym przez IPMA (International Project Management Association) Polska na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i podyplomową w dziedzinie zarządzania projektami w tym roku zwyciężyła praca doktorska Pana doktora Pawła Paterka, doktoranta Wydziału Zarządzania. Tytuł nagrodzonej rozprawy doktorskiej to „Wpływ zwinnego zarządzania zespołami projektowymi na wartość dla interesariuszy projektów wytwarzania oprogramowania”. Promotorem pracy była Pani dr hab. inż. Alina Kozarkiewicz, prof. AGH.

Informacje o konkursie i wyróżnionych pracach na stronie http://www.projectmaster.ipma.pl/

„Społeczna odpowiedzialność – znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania” – nowa publikacja Wydziału Zarządzania

logo_wzAutorami publikacji „Społeczna odpowiedzialność – znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania” są pracownicy i doktoranci Wydziału Zarządzania. Szczegóły pod linkiem: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/grupa-robocza-ds-spolecznej-odpowiedzialnosci-uczelni

STUDIA – Atrakcyjna oferta kształcenia przez całe życie

Studia licencjackie i inżynierskie

Zdobądź solidne fundamenty praktycznie zorientowanej wiedzy akademickiej.

Studia magisterskie

Rozwijaj ekonomiczne i techniczne kwalifikacje pożądane na rynku pracy.

Studia doktoranckie

Kreuj innowacyjną wiedzę z zakresu zarządzania i nowoczesnych technologii.

Studia podyplomowe

Uzyskaj nowe kwalifikacje zawodowe i ich potwierdzenie.

WYDZIAŁ – Nowoczesna infrastruktura naukowo-dydaktyczna

O NAS

Wydział Zarządzania pełni funkcję akademickiej szkoły biznesu i nowoczesnych technologii AGH. Kształcimy studentów w bardzo różnorodnym i przydatnym zakresie kompetencji zawodowych co otwiera naszym absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia. Zajmujemy wysoką pozycję naukową w obszarze nauk o zarządzaniu, inżynierii produkcji, informatyce i ekonomii potwierdzoną kategorią naukową A.

więcej >>