Zaznacz stronę

Rekrutacja

na rok akademicki 2016-17

Witamy na stronie Wydziału Zarządzania AGH

Jesteśmy jednostką AGH innowacyjnie łączącą kształcenie na wszystkich poziomach akademickich z  badaniami naukowymi oraz popularyzacją wiedzy z zakresu zarządzania i nowoczesnych technologii.

AKTUALNOŚCI

AM_IP

 

Nowości wydawnicze

W Wydawnictwach AGH ukazała się nowa książka dr. inż. Andrzeja Macioła i dr. inż. Bogdana Rębiasza pt.: „Advanced Methods in Investment Projects Evaluation”.

Nowa strona WZ AGH

Przez okres najbliższego miesiąca informacje na nowej stronie będą systematycznie uzupełniane. W trakcie testowania strony prosimy o weryfikowanie zawartych na niej informacji na starej stronie.

STUDIA – Atrakcyjna oferta kształcenia przez całe życie

Studia licencjackie i inżynierskie

Zdobądź solidne fundamenty praktycznie zorientowanej wiedzy akademickiej.

Studia magisterskie

Rozwijaj ekonomiczne i techniczne kwalifikacje pożądane na rynku pracy.

Studia doktoranckie

Kreuj innowacyjną wiedzę z zakresu zarządzania i nowoczesnych technologii.

Studia podyplomowe

Uzyskaj nowe kwalifikacje zawodowe i ich potwierdzenie.

WYDZIAŁ – Nowoczesna infrastruktura naukowo-dydaktyczna

O NAS

Wydział Zarządzania pełni funkcję akademickiej szkoły biznesu i nowoczesnych technologii AGH.

Kształcimy studentów w bardzo szerokim zakresie kompetencji zawodowych: menedżerów, przedsiębiorców, inżynierów, logistyków, analityków, informatyków oraz innych specjalistów wspierających działalność organizacji gospodarczych. Otwiera to naszym absolwentom bardzo szerokie możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym, jak i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Zajmujemy wysoką pozycję naukową w obszarze nauk o zarządzaniu, inżynierii produkcji, informatyce i ekonomii potwierdzoną kategorią naukową A. W nasze innowacyjne badania angażujemy studentów, doktorantów i współpracujące z nami przedsiębiorstwa,  a ich wyniki prezentujemy na najważniejszych międzynarodowych i polskich forach akademickich. Nasze osiągnięcia naukowe transferujemy do praktyki poprzez konsulting oraz największą na AGH ofertę studiów podyplomowych.

więcej >>

NAUKA – Kreowanie i transfer innowacyjnej wiedzy ekonomicznej i technicznej