LogoAGH
Biuletyn WZ
Wersja PDF do druku
LogoWZ

Wydział Zarządzania


ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
PL EN

Aktualności

> Nagroda im. Józefa Hojdy dla studentów - 2016-02-08

> Rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia do 11 lutego br. - 2016-02-08

> Managerial Economics - 13 pkt według najnowszej punktacji Ministerstwa! - 2016-01-07

> Dziekan Wydziału Zarządzania - zastępcą Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk - 2015-12-14

> „Advances in Fuzzy Decision Making: Theory and Practice” - nowa książka na Wydziale Zarządzania - 2015-12-04

Aula
> WIRTUALNA UCZELNIA
> KONFERENCJE
> KOMUNIKATY
> SAMORZĄD STUDENCKI
(luty) = 30781

WZ telebim GameHub_promo Optymalny start
System jakoœci kształcenia CLS Medex Adapter PCM
Network monitoring