Zaznacz stronę

Witamy na stronie Wydziału Zarządzania AGH

Jesteśmy jednostką AGH innowacyjnie łączącą kształcenie na wszystkich poziomach akademickich z  badaniami naukowymi oraz popularyzacją wiedzy z zakresu zarządzania i nowoczesnych technologii.

Europejski_fundusz_spoleczny

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie PO WER współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu: Interdyscyplinarny wymiar kompetencji w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach Cel projektu: podniesienie kompetencji 900 studentów zbliżających się do wejścia na rynek pracy (projekt oferuje  między innymi szkolenia certyfikowane) Wszelkie informacje o projekcie są dostępne www.IWKwKIS.zarz.agh.edu.pl. Beneficjent: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

AKTUALNOŚCI

Ranking studiów inżynierskich

PackAlliance

UE_Erasmus

Europejski sojusz na rzecz współpracy oraz innowacji w sektorze opakowań

Instytucja Finansująca: Erasmus + K ACJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE

Budżet: 991 620 EUR

Czas trwania: 01.01.2020 – 31.12.2022

Cele projektu:

  • stworzenie narzędzi w sektorze opakowań wspierające transformacje w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym dla studentów szkół wyższych;
  • modernizacja i dostosowanie programów nauczania w szkołach wyższych do potrzeb branży opakowań z tworzyw sztucznych;
  • opracowanie programu współpracy w zakresie innowacji między uczelniami a przemysłem w obszarze branży tworzyw sztucznych.
Praca doktorska dr. Pawła Paterka – doktoranta Wydziału Zarządzania nagrodzona w konkursie Project Manager

W ogólnopolskim konkursie Project Master organizowanym przez IPMA (International Project Management Association) Polska na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i podyplomową w dziedzinie zarządzania projektami w tym roku zwyciężyła praca doktorska Pana doktora Pawła Paterka, doktoranta Wydziału Zarządzania. Tytuł nagrodzonej rozprawy doktorskiej to „Wpływ zwinnego zarządzania zespołami projektowymi na wartość dla interesariuszy projektów wytwarzania oprogramowania”. Promotorem pracy była Pani dr hab. inż. Alina Kozarkiewicz, prof. AGH.

Informacje o konkursie i wyróżnionych pracach na stronie http://www.projectmaster.ipma.pl/

Cykl wydarzeń „DMMS Lectures” 10-11 grudnia br. na Wydziale Zarządzania

Redakcja czasopisma „Decision Making in Manufacturing and Services” (DMMS) inauguruje cykl wydarzeń zatytułowanych „DMMS Lectures”. Pierwszy DMMS Lecture odbędzie się już 10 grudnia i będzie to 8-godzinny warsztat „Profitability Assessment”, który poprowadzi Prof. Páll Jensson z University of Iceland.

Udział w zajęciach jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w laboratoriach komputerowych.

Szczegółowe informacje na stronie http://www.dmms.zarz.agh.edu.pl/

STUDIA – Atrakcyjna oferta kształcenia przez całe życie

Studia licencjackie i inżynierskie

Zdobądź solidne fundamenty praktycznie zorientowanej wiedzy akademickiej.

Studia magisterskie

Rozwijaj ekonomiczne i techniczne kwalifikacje pożądane na rynku pracy.

Studia doktoranckie

Kreuj innowacyjną wiedzę z zakresu zarządzania i nowoczesnych technologii.

Studia podyplomowe

Uzyskaj nowe kwalifikacje zawodowe i ich potwierdzenie.

WYDZIAŁ – Nowoczesna infrastruktura naukowo-dydaktyczna

O NAS

Wydział Zarządzania pełni funkcję akademickiej szkoły biznesu i nowoczesnych technologii AGH. Kształcimy studentów w bardzo różnorodnym i przydatnym zakresie kompetencji zawodowych co otwiera naszym absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia. Zajmujemy wysoką pozycję naukową w obszarze nauk o zarządzaniu, inżynierii produkcji, informatyce i ekonomii potwierdzoną kategorią naukową A.

więcej >>