Zaznacz stronę

Witamy na stronie Wydziału Zarządzania AGH

Jesteśmy jednostką AGH innowacyjnie łączącą kształcenie na wszystkich poziomach akademickich z  badaniami naukowymi oraz popularyzacją wiedzy z zakresu zarządzania i nowoczesnych technologii.

Europejski_fundusz_spoleczny

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie PO WER współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu: Interdyscyplinarny wymiar kompetencji w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach Cel projektu: podniesienie kompetencji 900 studentów zbliżających się do wejścia na rynek pracy (projekt oferuje  między innymi szkolenia certyfikowane) Wszelkie informacje o projekcie są dostępne www.IWKwKIS.zarz.agh.edu.pl. Beneficjent: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

AKTUALNOŚCI

Ranking studiów inżynierskich

Pracownicy Wydziału Zarządzania wzięli udział w spotkaniu koordynatorów projektu ARTCademy finansowanego z programu Erasmus+

W dniach 19-20 listopada Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl (IHF)  w Brukseli gościł koordynatorów 9 instytucji partnerskich z 7 krajów (Belgia, Cypr, Włochy, Polska, Rumunia, Słowacja i Hiszpania) przed realizacją projektu ARTCademy. Celem projektu ARTCademy jest wspieranie europejskiej sztuki i rzemiosł tradycyjnych poprzez zachowanie tradycyjnych miejsc pracy i doskonalenie umiejętności biznesowych pracowników tego sektora. W czasie spotkania partnerzy zdefiniowali ramy czasowe i działania związane z platformą internetową projektu oraz opracowaniem „CRAFTpedii”, innowacyjnego repozytorium wiedzy o sztuce i rzemiosłach tradycyjnych. Pracownicy Wydziału Zarządzania AGH będą uczestniczyli w tworzeniu repozytorium „CRAFTpedia”, przygotowaniu szkoleń biznesowych i  doskonaleniu umiejętności biznesowych twórców i rzemieślników.

erasmus

Więcej informacji na temat projektu i roli AGH w projekcie ARTCademy można uzyskać u dr hab. inż. Ewy Beck-Krali: ebeck@zarz.agh.edu.pl

logo_ARTCademy

Najnowsze publikacje pracowników Wydziału Zarządzania dostępne w wydziałowej bibliotece

Informujemy o najnowszych pozycjach dostępnych w wydziałowej bibliotece:

  1. „Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracowników” autorstwa dr hab. prof. AGH Dagmary Lewickiej. Wydawnictwo C.H.Beck 2019
  2. „Struktura organizacji wytwarzania w systemach klasy światowej. Paradoks szczupłości i elastyczności operacyjnej” autorstwa dr. inż. Marka Dudka, Wydawnictwo AGH 2019
  3. „Rachunek strumieni wartości jako metoda szczupłej rachunkowości” autorstwa dr hab. prof. AGH Moniki Łady i dr Haliny Burkat, Wydawnictwo CeDeWu 2018
  4. „Determinanty zmian współzależności wybranych giełd papierów wartościowych” autorstwa dr Anny Czapkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018

STUDIA – Atrakcyjna oferta kształcenia przez całe życie

Studia licencjackie i inżynierskie

Zdobądź solidne fundamenty praktycznie zorientowanej wiedzy akademickiej.

Studia magisterskie

Rozwijaj ekonomiczne i techniczne kwalifikacje pożądane na rynku pracy.

Studia doktoranckie

Kreuj innowacyjną wiedzę z zakresu zarządzania i nowoczesnych technologii.

Studia podyplomowe

Uzyskaj nowe kwalifikacje zawodowe i ich potwierdzenie.

WYDZIAŁ – Nowoczesna infrastruktura naukowo-dydaktyczna

O NAS

Wydział Zarządzania pełni funkcję akademickiej szkoły biznesu i nowoczesnych technologii AGH. Kształcimy studentów w bardzo różnorodnym i przydatnym zakresie kompetencji zawodowych co otwiera naszym absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia. Zajmujemy wysoką pozycję naukową w obszarze nauk o zarządzaniu, inżynierii produkcji, informatyce i ekonomii potwierdzoną kategorią naukową A.

więcej >>