Zaznacz stronę

Witamy na stronie Wydziału Zarządzania AGH

Jesteśmy jednostką AGH innowacyjnie łączącą kształcenie na wszystkich poziomach akademickich z  badaniami naukowymi oraz popularyzacją wiedzy z zakresu zarządzania i nowoczesnych technologii.

AKTUALNOŚCI

Kategoria naukowa A dla Wydziału Zarządzania AGH

W wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przyznał Wydziałowi Zarządzania AGH kategorię naukową A.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-kompleksowej-oceny-jakosci-dzialalnosci-naukowej-lub-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych-2017.html

Wykład otwarty nt. „Dylematy współczesnej interpretacji klasycznych modeli rynku kapitałowego – od teorii portfela H. Markowitza do finansów behawioralnych R.H. Thalera”

Pracownia Ekonomii Menedżerskiej (Katedra Zarządzania w Energetyce) i Koło Naukowe Ekonomii serdecznie zapraszają na otwarty wykład pt. „Dylematy współczesnej  interpretacji klasycznych modeli rynku kapitałowego – od teorii portfela H. Markowitza do finansów behawioralnych R.H. Thalera”, który wygłosi dr hab. Krystian Pera, prof. nadzw. UE w Katowicach z Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Wykład rozpocznie się 5 grudnia 2017 r. o godzinie 13.15 w sali 0.3.

STUDIA – Atrakcyjna oferta kształcenia przez całe życie

Studia licencjackie i inżynierskie

Zdobądź solidne fundamenty praktycznie zorientowanej wiedzy akademickiej.

Studia magisterskie

Rozwijaj ekonomiczne i techniczne kwalifikacje pożądane na rynku pracy.

Studia doktoranckie

Kreuj innowacyjną wiedzę z zakresu zarządzania i nowoczesnych technologii.

Studia podyplomowe

Uzyskaj nowe kwalifikacje zawodowe i ich potwierdzenie.

WYDZIAŁ – Nowoczesna infrastruktura naukowo-dydaktyczna

O NAS

Wydział Zarządzania pełni funkcję akademickiej szkoły biznesu i nowoczesnych technologii AGH.

Kształcimy studentów w bardzo różnorodnym i przydatnym zakresie kompetencji zawodowych co otwiera naszym absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia. Zajmujemy wysoką pozycję naukową w obszarze nauk o zarządzaniu, inżynierii produkcji, informatyce i ekonomii potwierdzoną kategorią naukową A.

więcej >>