Zaznacz stronę

Witamy na stronie Wydziału Zarządzania AGH

Jesteśmy jednostką AGH innowacyjnie łączącą kształcenie na wszystkich poziomach akademickich z  badaniami naukowymi oraz popularyzacją wiedzy z zakresu zarządzania i nowoczesnych technologii.

Europejski_fundusz_spoleczny

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie PO WER współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu: Interdyscyplinarny wymiar kompetencji w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach Cel projektu: podniesienie kompetencji 900 studentów zbliżających się do wejścia na rynek pracy (projekt oferuje  między innymi szkolenia certyfikowane) Wszelkie informacje o projekcie są dostępne www.IWKwKIS.zarz.agh.edu.pl. Beneficjent: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

AKTUALNOŚCI

Ranking studiów inżynierskich

PackAlliance

UE_Erasmus

Europejski sojusz na rzecz współpracy oraz innowacji w sektorze opakowań

Instytucja Finansująca: Erasmus + K ACJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE

Budżet: 991 620 EUR

Czas trwania: 01.01.2020 – 31.12.2022

Cele projektu:

  • stworzenie narzędzi w sektorze opakowań wspierające transformacje w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym dla studentów szkół wyższych;
  • modernizacja i dostosowanie programów nauczania w szkołach wyższych do potrzeb branży opakowań z tworzyw sztucznych;
  • opracowanie programu współpracy w zakresie innowacji między uczelniami a przemysłem w obszarze branży tworzyw sztucznych.

ARTCademy

Biz-Training, szkolenia biznesowe oferowane w ramach projektu ‘ARTCademy’ Erasmus +
05.04.2020
Biz-training, czyli pakiet szkoleń biznesowych przygotowanych w ramach projektu ARTCademy, które są dostępne online. ARTCademy to projekt Erasmus+, który został zrealizowany przez konsorcjum instytucji z 7 europejskich państw (Belgii, Cypru, Włoch, Polski, Rumunii, Słowacji i Hiszpanii).

ARTCademy to projekt ukierunkowany na zachowanie i wspieranie europejskiej sztuki i rzemiosł tradycyjnych jako ważnego elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego, artystycznego i gospodarczego. W tym celu kluczowe jest utrzymanie i ochrona firm z sektora sztuki i rzemiosł tradycyjnych – zarówno indywidualnych rzemieślników, mikroprzedsiębiorstw jak i małych firm, poprzez wsparcie i doskonalenie ich działań komercyjnych i ekonomicznych, a także dostarczenie im wiedzy i narzędzi umożliwiających ekspansję na nowe rynki europejskie i globalne. Oferowane szkolenia dostępne są w 7 językach: angielskim, hiszpańskim, słowackim, polskim, włoskim, greckim i rumuńskim.

Szkolenia biznesowe obejmują 4 moduły tematyczne, bezpośrednio związane z potrzebami firm artystycznych i rzemieślniczych oraz przystosowaniem ich do obecnego konkurencyjnego rynku, oferując 12 kursów zróżnicowanych na 3 poziomach (podstawowym, średnio-zaawansowanym i zaawansowanym):

– ART-Startup toolkit, czyli szkoleniowy zestaw startowy dla osób rozpoczynających przygodę z własną działalnością gospodarczą w sektorze rzemiosła artystycznego;
– Strategie i modele biznesowe dla przedsiębiorstw rzemiosła artystycznego;
– Rozwój kompetencji cyfrowych pracowników tego sektora;
– Doskonalenie kompetencji menedżerskich.

Wszystkie materiały szkoleniowe są dostępne za darmo pod linkiem:
http://www.artcademy.eu/training.php

Pracownicy Wydziału Zarządzania AGH prowadząc dydaktykę oraz działania naukowo-badawcze m.in. z zakresu przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw przygotowali szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji menedżerskich dla przedsiębiorców z sektora artystycznego i rzemiosła tradycyjnego. Szkolenia te dotyczą m.in. przywództwa, zarządzania zespołem, zarządzania ludźmi w organizacji czy podejmowania decyzji.
Kontakt w sprawie dodatkowych informacji o projekcie ARTCademy proszę pisać na adres: ebeck@zarz.agh.edu.pl

Cykl wykładów Prof. PD Dr. Jessici Hastenteufel z Niemiec nt. Insurance Fraud and Risk Management

Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii zaprasza w dniach 9-12 marca br. na cykl wykładów Prof. PD Dr. Jessici Hastenteufel z Niemiec na temat  Insurance Fraud and Risk Management. Wykłady odbędą się w budynku Wydziału Zarządzania D-14.

Terminy:

poniedziałek, 9.03, godz.  8-9.30, s. 1.6

wtorek, 10.03, godz. 9.45-11.15, s.  1.1

środa, 11.03, godz.  16.45-18.15, s. 0.2

czwartek, 12.03, godz.13.15-14.45, s.1.6

Komunikat nr 1 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 12

Okręgowa Komisja Wyborcza nr  12 działając zgodnie z Uchwałą Senatu AGH z dnia 26 lutego 2020 r informuje o rozpoczęciu w dniu 2 marca 2020 roku . wyborów organów Uczelni na kadencję 2020 – 2024.

W dniach 2.03.2020 – 5.03.2020 nastąpi przyjmowanie zgłoszeń do Okręgowego Kolegium Elektorów. Zgłoszenia prosimy składać w pokoju 102 (budynek Wydziału Zarządzania I piętro) w godzinach 8.30-14.30.

Na tablicy znajdującej się obok pokoju 201 (budynek Wydziału Zarządzania II piętro)  zostały zamieszczone:

  • Uchwała Senatu,
  • Harmonogram akcji wyborczej,
  • Skład OKW nr 12.

Karty zgłoszeniowe będą dostępne w pokoju 102 .

Przewodniczący OKW nr 12

dr Michał Brożyna

STUDIA – Atrakcyjna oferta kształcenia przez całe życie

Studia licencjackie i inżynierskie

Zdobądź solidne fundamenty praktycznie zorientowanej wiedzy akademickiej.

Studia magisterskie

Rozwijaj ekonomiczne i techniczne kwalifikacje pożądane na rynku pracy.

Studia doktoranckie

Kreuj innowacyjną wiedzę z zakresu zarządzania i nowoczesnych technologii.

Studia podyplomowe

Uzyskaj nowe kwalifikacje zawodowe i ich potwierdzenie.

WYDZIAŁ – Nowoczesna infrastruktura naukowo-dydaktyczna

O NAS

Wydział Zarządzania pełni funkcję akademickiej szkoły biznesu i nowoczesnych technologii AGH. Kształcimy studentów w bardzo różnorodnym i przydatnym zakresie kompetencji zawodowych co otwiera naszym absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia. Zajmujemy wysoką pozycję naukową w obszarze nauk o zarządzaniu, inżynierii produkcji, informatyce i ekonomii potwierdzoną kategorią naukową A.

więcej >>