Zaznacz stronę

Witamy na stronie Wydziału Zarządzania AGH

Jesteśmy jednostką AGH innowacyjnie łączącą kształcenie na wszystkich poziomach akademickich z  badaniami naukowymi oraz popularyzacją wiedzy z zakresu zarządzania i nowoczesnych technologii.

AKTUALNOŚCI

Czarna wstążka – Wikipedia, wolna encyklopedia

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że 26 lutego 2021 roku odszedł nagle dr inż. Marek Magiera – adiunkt badawczo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej. Msza św. żałobna odprawiona zostanie w środę 3 marca 2021 roku o godz. 13.40 w Kaplicy na Cmentarzu Batowickim, przy ul. Reduta.

Rodzinie Zmarłego wyrazy szczerego współczucia składają Dziekan, pracownicy i społeczność akademicka.

 

Targi Pracy AGH – edycja wirtualna w dniach 15-16 marca 2021 r.

Centrum Karier AGH zaprasza na wiosenne Targi Pracy AGH, które odbędą się w dniach 15-16 marca 2021 r. w nowej formule, obejmującej wirtualne rozmowy, czaty, webinaria, prezentacje i konkursy on-line.

Szczegółowe informacje na stronie: https://targi.agh.edu.pl/

Pracownicy Wydziału Zarządzania na forum Komisji Europejskiej

W dniu 27 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Europejskiej dotyczące rozwoju i możliwości wdrożenia technologii Hyperloop w krajach Unii Europejskiej (the Coordination Group with Member States Representatives on Hyperloop). Na spotkaniu prezentowany był m. in. projekt „Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym”, finansowany ze środków NCBiR w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG”. Liderem tego projektu było Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, zaś konsorcjantami Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Warszawska i Akademia Leona Koźmińskiego.

Założenia projektu i wyniki prac badawczo-projektowych zrealizowanych przez Akademię Górniczo-Hutniczą prezentowali podczas tego spotkania online pracownicy Wydziału Zarządzania AGH: dr inż. Ewa Prymon-Ryś oraz dr inż. Rafał Rumin. Prezentacja spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem i dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli pozostałych krajów członkowskich uczestniczących w posiedzeniu.

Nowe laboratorium inżynierskie na Wydziale Zarządzania

Wydział Zarządzania wraz z firmą CadXpert uruchomił pierwsze w pełni sprawne laboratorium MakerBot Engineering Innovation Lab. Laboratorium wyposażone jest w 16 drukarek przeznaczonych do druku 3D w technologii FDM. Będzie ono służyć obsłudze procesów naukowo-badawczych oraz dydaktycznych w obszarach inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę główną AGH: https://www.agh.edu.pl/info/article/najwieksza-pracownia-z-drukarkami-3d-w-agh/

Wydział Zarządzania w programie CEEPUS

Od roku akademickiego 2020/2021 Wydział Zarządzania AGH dołączył do programu CEEPUS –  Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej. Umożliwia on wymianę wiedzy i doświadczenia przez zwiększenie mobilności studentów oraz kadry akademickiej. Obecnie Wydział Zarządzania jest partnerem sieci RAMSIS – Inteligentnych Innowacyjnych Strategii dla Surowców. Liderem tej sieci jest Montanuniversitaet Leoben z Austrii. Ponadto należą do niej: Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja;  Uniwersytet w Belgradzie, Serbia; TUKE Techniczny Uniwersytet w Koszycach, Słowacja oraz Uniwersytet w Miszkolcu, Węgry.

 Koordynatorem na Wydziale Zarządzania jest dr Maciej Woźniak.

Umowa o współpracy z MPEC S.A.

W dniu 1 grudnia 2020 r. Dziekan Wydziału Zarządzania podpisał umowę o współpracy z firmą MPEC Kraków S.A. Umowa obejmuje współpracę w zakresie realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych wspierających rozwiązania wykorzystujące narzędzia i metody z obszaru zarządzania w procesach produkcyjnych i organizacyjnych.

Liczymy na owocną współpracę!

Umowa o współpracy z ALFA LAVAL KRAKÓW sp. z o.o.

W dniu 20 listopada 2020 r. Dziekan Wydziału Zarządzania podpisał umowę o współpracy z firmą Alfa Laval sp. z o.o. Umowa obejmuje współpracę w zakresie realizacji wspólnych projektów wspierających  rozwiązania wykorzystujące narzędzia i metody z obszaru zarządzania w procesach produkcyjnych i organizacyjnych.

Listy gratulacyjne dla wyjątkowych pracowników Wydziału Zarządzania

Władze Wydziału Zarządzania wraz z Wydziałową Radą Samorządu Studentów nagrodzili czterech prowadzących, którzy wyróżnili się ogromnym zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych. Gratulacje otrzymali:

dr hab. inż. Jerzy Duda,
dr Tomasz Wójtowicz,
dr inż Krzysztof Posłuszny,
dr inż. Sławomir Ziółkowski

Wydział Zarządzania AGH wysoko w Rankingu Szkół Wyższych

W rankingu studiów inżynierskich kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji znalazł się na II miejscu.

Interdyscyplinarny wymiar kompetencji w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 900 studentów zbliżających się do wejścia na rynek pracy (projekt oferuje między innymi szkolenia certyfikowane)

 

ARTCademy

Wszystkie materiały szkoleniowe są dostępne za darmo pod linkiem: http://www.artcademy.eu/training.php
Kontakt w sprawie dodatkowych informacji o projekcie ARTCademy: ebeck@zarz.agh.edu.pl

   

 

STUDIA – Atrakcyjna oferta kształcenia przez całe życie

Studia licencjackie i inżynierskie

Zdobądź solidne fundamenty praktycznie zorientowanej wiedzy akademickiej.

Studia magisterskie

Rozwijaj ekonomiczne i techniczne kwalifikacje pożądane na rynku pracy.

Studia doktoranckie

Kreuj innowacyjną wiedzę z zakresu zarządzania i nowoczesnych technologii.

Studia podyplomowe

Uzyskaj nowe kwalifikacje zawodowe i ich potwierdzenie.

WYDZIAŁ – Nowoczesna infrastruktura naukowo-dydaktyczna

O NAS

Wydział Zarządzania pełni funkcję akademickiej szkoły biznesu i nowoczesnych technologii AGH. Kształcimy studentów w bardzo różnorodnym i przydatnym zakresie kompetencji zawodowych co otwiera naszym absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia. Zajmujemy wysoką pozycję naukową w obszarze nauk o zarządzaniu, inżynierii produkcji, informatyce i ekonomii potwierdzoną kategorią naukową A.

więcej >>