Witamy na stronie Wydziału Zarządzania AGH

Jesteśmy jednostką AGH innowacyjnie łączącą kształcenie na wszystkich poziomach akademickich z  badaniami naukowymi oraz popularyzacją wiedzy z zakresu zarządzania i nowoczesnych technologii.

 

AKTUALNOŚCI

Wirtualne spotkanie o charakterze szkoleniowym z firmą MERCEDES

Zapraszamy na kolejne z cyklu „Szkolenie z Przemysłem” spotkanie o charakterze szkoleniowym z zaproszonymi do współpracy przedsiębiorstwami.

20 maja 2022 r. o godz. 13.00 odbędzie się szkolenie nt.  „Lean w przemyśle 4.0, czyli jak standardy pomagają utrzymać status Lidera w branży motoryzacyjnej” prowadzone przez firmę MERCEDES (prelegenci:  Sandra Buryś, Sebastian Foryś, Maciej Wiktorzak).

Koordynatorem spotkania jest dr inż. Rafał Rumin (email: rumin@agh.edu.pl) oraz Koło Naukowe Transpeed  https://www.facebook.com/KN-Transpeed-AGH-103935318755628/

Link skrócony do spotkania: https://bit.ly/37Nxa2V

Link Teams do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac811b211fc2b4a2ebd39bd02b23caf5f%40thread.tacv2/1652655794613?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%227e4e098f-6dd8-4d14-9c19-dd35d65de77c%22%7d

Godziny rektorskie – Juwenalia 2022

W związku z odbywającymi się w dniach 17–22 maja br. Juwenaliami oraz na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH Rektor AGH prof. Jerzy Lis ustanowił:

środa, 18 maja

  • godziny rektorskie pod warunkiem obowiązkowego odrobienia zajęć,

czwartek, 19 maja

  • do godz. 12.00 godziny rektorskie pod warunkiem obowiązkowego odrobienia zajęć,
  • po godz. 12.00 godziny rektorskie;

piątek, 20 maja

  • godziny rektorskie.

Porozumienie o współpracy z MPO Sp. z o.o.

W dniu 11 maja 2022 r. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, reprezentowana przez Prorektora ds. Współpracy AGH prof. dr. hab. inż. Rafała Wiśniowskiego, zawarła porozumienie o współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie, którego przedstawicielami byli Prezes Zarządu mgr Henryk Kultys oraz Wiceprezes Zarządu dr inż. Marek Kabaciński.

Strony Porozumienia zadeklarowały zamiar współpracy w zakresie gospodarki odpadami, oczyszczania miast oraz technologii odzysku i recyklingu surowców.

Z ramienia Wydziału Zarządzania AGH do wzajemnych kontaktów upoważniony jest dr inż. Dariusz Sala.

System ERP enova365 dla studentów Wydziału Zarządzania AGH

Dzięki nawiązaniu współpracy (w ramach programu POWER II) z krakowską firmą SONETA  Sp. z o. o. studenci Wydziału Zarządzania AGH będą mogli korzystać z oprogramowania enova365. Enova to system ERP – nowoczesne, rozbudowane oprogramowanie do zarządzania, automatyzacji oraz cyfryzacji procesów firmy.

Licencje edukacyjne tego oprogramowania będą wykorzystane między innymi na przedmiotach „Informatyka ekonomiczna” na kierunku Informatyka i Ekonometria oraz „Przedsiębiorczość i Innowacje” na kierunku Zarządzanie.

 

Wirtualne spotkanie o charakterze szkoleniowym z firmą FAKRO

Zapraszamy na kolejne z cyklu „Szkolenie z Przemysłem” spotkanie o charakterze szkoleniowym z zaproszonymi do współpracy przedsiębiorstwami. 11 maja 2022 r. o godz. 14.00 odbędzie się szkolenie nt.  „Innowacyjne produkty oferowane przez FAKRO” prowadzone przez firmę Fakro (prelegent Piotr Michalik)

Koordynatorem spotkania jest dr inż. Rafał Rumin (email: rumin@agh.edu.pl) oraz Koło Naukowe Transpeed  https://www.facebook.com/KN-Transpeed-AGH-103935318755628/

Link skrócony do spotkania:

 bit.ly/3vOJkSp

 Link Teams do spotkania:

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac811b211fc2b4a2ebd39bd02b23caf5f%40thread.tacv2/1651763709891?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%227e4e098f-6dd8-4d14-9c19-dd35d65de77c%22%7d

Wykład prof. dr. hab. Wojciecha Czakona nt. „Dobrych praktyk publikacyjnych” 

Zapraszamy wszystkich pracowników Wydziału Zarządzania AGH na wyjątkowy wykład wraz z dyskusją dotyczący „Dobrych praktyk publikacyjnych”,  który wygłosi prof. dr hab. Wojciech Czakon z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Profesor W. Czakon posiada ogromną wiedzę i doświadczenie z zakresu metodyki pisania artykułów na światowym poziomie i metodologii badań jakościowych oraz posiada zasługi dla nauki polskiej m.in. w dyscyplinie NoZiJ.

Wykład w formie hybrydowej odbędzie się 11 maja 2022 r. o g. 9.45-11.45 w Auli  A-03 na Wydziale Zarządzania AGH.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3addTXGBcb9vfCsrROIieMnxnG30ks5PxXRQxjFQ2JTnM1%40thread.tacv2/1652085117578?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%22689bd7ec-ae41-4a35-9909-e697541a28cd%22%7d

100 lat Biblioteki Głównej AGH (1922 – 2022)

Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej – największa biblioteka techniczna w Krakowie i jedna z największych w Polsce obchodzi jubileusz 100-lecia.

W zaplanowanych wydarzeniach jubileuszowych wezmą udział pracownicy i studenci AGH, obecni i byli pracownicy BG, zaproszeni goście reprezentujący ogólnopolskie środowisko bibliotekarskie oraz współpracujące z Biblioteką instytucje.

Zapraszamy na szereg ciekawych wydarzeń. Szczegółowe informacje na stronie BG AGH https://100lat.bg.agh.edu.pl/

Open Innovation Workshop

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach nt.: CircLean Open Innovation Workshop – Implementing and monitoring circular economy business models dotyczących dobrych praktyk wdrażania i certyfikowania symbiozy przemysłowej.  Warsztaty odbędą się w dniu 28 kwietnia 2022 r. w Ekospalarni w Krakowie.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Szczegółowy program i link do rejestracji: https://circlean-symbiosis.eu/event/open-innovation-workshop-poland/

 W przypadku szczegółowych pytań proszę o kontakt z dr hab. Joanną Kulczycką, prof. AGH  kulczycka@agh.edu.pl

Wirtualne spotkanie o charakterze szkoleniowym z firmą ArcelorMittal

Zapraszamy na kolejne z cyklu „Szkolenie z Przemysłem” – spotkanie o charakterze szkoleniowym z zaproszonymi do współpracy przedsiębiorstwami.                  27 kwietnia 2022 r. o godz. 15.00 odbędzie się szkolenie nt.  „Logistyka w ArcelorMittal Poland, największej firmie hutniczej w Polsce” prowadzone przez p. Piotra Baryckiego – dyrektora Centralnej Logistyki oraz ekspertów z zespołu firmy ArcelorMittal Poland. 

Koordynatorem spotkania jest dr inż. Rafał Rumin (email: rumin@agh.edu.pl) oraz Koło Naukowe Transpeed  https://www.facebook.com/KN-Transpeed-AGH-103935318755628/

Wirtualny Dzień Otwarty AGH – 22 kwietnia 2022 r.

Dziękujemy za udział w Wirtualnym Dniu Otwartym na Wydziale Zarządzania AGH w dniu 22 kwietnia br.

Mamy nadzieję do zobaczenia w październiku.

Zapraszamy do odwiedzenia nas na FB: https://www.facebook.com/zarzadzanieagh oraz na YT: https://www.youtube.com/channel/UCGPqGUwUwRQIawKKc1XjWsQ

100-lecie urodzin doc. dr. inż. Ferdynanda Szwagrzyka – pierwszego Dziekana Wydziału Zarządzania AGH

16 kwietnia 2022 roku przypadła setna rocznica urodzin doc. dr. inż. Ferdynanda Szwagrzyka – inicjatora i pierwszego Dziekana Instytutu Organizacji i Zarządzania Przemysłem (1974 – 1980), w latach  1980-1981 Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania Przemysłem, późniejszego Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej.

Z okazji rocznicy urodzin Jubilata miłą niespodziankę zrobiła nam córka i wnuczka p. Szwagrzyka wraz z rodziną odwiedzając Wydział Zarządzania.  

Współpraca pomiędzy Wydziałem Zarządzania AGH a Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni

W dniu 11 kwietnia 2022 r. odbyło się spotkanie Dziekana Wydziału Zarządzania wraz z przedstawicielami Związku Lustracyjnego Spółdzielni. Porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą a Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni zostało podpisane 9 marca 2022 r. przez Prorektora ds. Współpracy AGH oraz Prezesa Zarządu i Członka Zarządu ZLS. Strony deklarują zamiar współpracy w zakresie edukacji studentów na temat spółdzielni jako formy prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania środków na projekty badawcze oraz inicjowania działań innowacyjnych w tym obszarze.  

 

 

 

Wirtualne spotkanie o charakterze szkoleniowym z firmą MERCEDES

W ramach cyklu „Szkolenia z Przemysłem” w dniu 8 kwietnia 2022 r. w godz. 13.00 – 16.00 odbędzie się spotkanie z firmą MERCEDES nt.: Lean w przemyśle 4.0, czyli jak standardy pomagają utrzymać status Lidera w branży motoryzacyjnej”. Prowadzącym ze strony firmy MERCEDES będą: Sandra Buryś, Sebastian Foryś, Maciej Wiktorzak. Koordynatorem spotkania jest dr inż. Rafał Rumin (email: rumin@agh.edu.pl) oraz Koło Naukowe Transpeed  https://www.facebook.com/KN-Transpeed-AGH-103935318755628/

Zachęcamy do uczestnictwa!

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams: skrócony link do spotkania: https://bit.ly/3J5KFrh

Link Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac811b211fc2b4a2ebd39bd02b23caf5f%40thread.tacv2/1649072609919?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%227e4e098f-6dd8-4d14-9c19-dd35d65de77c%22%7d

 

 

1st ITRI-AGH-IATI Meeting

Wydział Zarządzania AGH i ITRI i IATI zapraszają na pierwsze spotkanie dotyczące nawiązania współpracy naukowej i edukacyjnej z Instytutem Badań Technologii Przemysłowych na Tajwanie. Spotkanie w formie on-line odbędzie się 7 kwietnia br. w godz. 9.00 do 10.30 pod linkiem  https://itri-abc.my.webex.com/itri-abc.my/j.php?MTID=mad97c6e31053ff851998b10725b11585

ITRI-AGH_April_7_Meeting-fin.pdf

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Targi Pracy AGH

Zapraszamy na wiosenną edycję Targów Pracy AGH, które odbędą się w dniach 5-6 kwietnia 2022 r. w godz. 10.00 – 16.00 w Klubie Studio.

Mamy nadzieję, że powrót do stacjonarnej formuły Targów i możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu da szansę rozwoju zawodowego studentom i absolwentom AGH oraz spełni oczekiwania pracodawców poszukujących dobrze wykształconych młodych pracowników.

Organizatorem Targów Pracy jest Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.targi.agh.edu.pl/
           

 

 

IV konferencja z cyklu „Wyzwania społeczne i środowiskowe w rozwoju miast i regionów”

Konferencja odbywać się będzie hybrydowo – stacjonarnie jak i online 31 marca o godzinie 10:30 w Akademii Górniczo Hutniczej w Auli Wydziału Zarządzania  w Krakowie przy ulicy Antoniego Gramatyka 10.                                                                

Zachęcamy do udziału zarówno przedstawicieli samorządów terytorialnych, przedsiębiorców oraz świata nauki.  Tak jak w poprzednich edycjach cyklu, uczestnictwo jest bezpłatne.

Rejestracja online:   https://app.evenea.pl/event/konferencjasmartcity/  

Transmisja konferencji online: https://www.youtube.com/watch?v=kuT4smQvEKg

 

 

Wirtualne spotkanie o charakterze szkoleniowym z firmą SIEMENS

W ramach cyklu „Szkolenia z Przemysłem” w dniu 28 marca 2022 r o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z firmą SIEMENS – globalnym liderem technologicznym. Tematem spotkania będą: „Sieci bezprzewodowe dla przemysłu przyszłości”. Prowadzącym ze strony Siemens będą: Ewa Mikos i Maciej Górny. Koordynatorem spotkania jest dr inż. Rafał Rumin (email: rumin@agh.edu.pl) oraz Koło Naukowe Transpeed  https://www.facebook.com/KN-Transpeed-AGH-103935318755628; https://www.lkn.agh.edu.pl/ 

 Zachęcamy do uczestnictwa!

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams: link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac811b211fc2b4a2ebd39bd02b23caf5f%40thread.tacv2/1648022629947?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%227e4e098f-6dd8-4d14-9c19-dd35d65de77c%22%7d

 

Konkurs ORDER MENTORA na Wydziale Zarządzania

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów na Wydziale Zarządzania organizuje konkurs, którego celem jest rozwój wysokiej kultury jakości kształcenia poprzez wyłonienie osób, które w sposób wybitny realizują założenia procesu kształcenia i mogą stanowić wzór dla całej społeczności akademickiej Wydziału. Konkurs jest przeznaczony dla studentów Wydziału Zarządzania AGH i  odbywa się w formie elektronicznej. Szczegóły konkursu znajdują się na stronie samorządu WZ AGH https://www.facebook.com/samorzad.wz.agh/

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/r/3eeUujJ09f

Zachęcamy do uczestnictwa!

 

Porozumienie o współpracy z Instytutem Zootechniki PIB

W dniu 3 lutego 2022 r. odbyło się spotkanie Dziekana Wydziału Zarządzania AGH wraz z przedstawicielami Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie. Spotkanie przypieczętowało podpisanie umowy w zakresie opracowania i wdrożenia mierników umożliwiających precyzyjny monitoring stada oraz warunków mikroklimatycznych w pomieszczeniu inwentarskim oraz w zakresie technologii produkcji biogazu. 

Umowa pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Instytutem Zootechniki PIB została podpisana 9 grudnia 2021 roku przez Prorektora ds. Współpracy AGH – prof. dr. hab. inż. Rafała Wiśniowskiego oraz Dyrektora Instytutu Zootechniki dr. Krzysztofa Dudę.

We wzajemnych kontaktach Wydział Zarządzania będzie reprezentowany przez prof. dr. hab. inż. Jerzego Mikulika, a Instytut Zootechniki PIB przez dr inż. Dorotę Godyń.

 

Szkolenie z firmą GlobalLogic Poland Sp. z o. o w ramach cyklu „Szkolenia z Przemysłem”

Zapraszamy na kolejne z cyklu „Szkolenia z Przemysłem” spotkanie o charakterze szkoleniowym z zaproszonymi do współpracy przedsiębiorstwami. 

21 stycznia 2022 r. o godz. 13.00 firma GlobalLogic Poland Sp. z o. o.  przeprowadzi szkolenie nt. „Pierwsze kroki w Automotive – Akademia GlobalLogic”.

 Spotkanie wirtualne pod linkiem: https://bit.ly/34W7X4z

 Więcej informacji na stronie fb: https://www.facebook.com/KN-Transpeed-AGH-103935318755628/

 

Porozumienie o współpracy z YABIMO Sp. z o.o.    

W dniu 10 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie Dziekana Wydziału Zarządzania wraz z przedstawicielami firmy Yabimo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie. Spotkanie miało na celu podjęcie współpracy pomiędzy stronami w zakresie  badań marketingowych i wspierania rozwiązań na rzecz wdrażania modeli gospodarki o obiegu zamkniętym.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez Prorektora ds. Współpracy AGH oraz Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Yabimo sp. z o.o.

 

Szlachetna Paczka na Wydziale Zarządzania   

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów w tym roku również zorganizowała akcję „Szlachetna Paczka”, która zakończyła się wielkim sukcesem. 

Serdecznie Wszystkim dziękujemy za wsparcie tej akcji!  Takie działania napawają optymizmem i pokazują, że dobro powraca i warto się nim dzielić.

Niech te Święta będę przepełnione ciepłem i radością!

                                                                                                                                                   Z wyrazami szacunku,

                                                                                                                                                           WRSS WZ AGH 

Szkolenie z firmą Diskus Polska Sp. z o.o.  w ramach cyklu „Szkolenie z Przemysłem”  

Zapraszamy na kolejne z cyklu „Szkolenia z Przemysłem” spotkanie o charakterze szkoleniowym z zaproszonymi do współpracy przedsiębiorstwami. 

22 grudnia 2021 r. o godz. 13.00 firma Diskus Polska Sp. z o. o. przeprowadzi szkolenie nt. Cybersecurity – jak zabezpieczyć swój cyfrowy „ślad”. Rola niszczenia nośników cyfrowych w oparciu o rozwiązania ProDevice.

 Spotkanie wirtualne pod linkiem: https://bit.ly/3dWA0BZ

Więcej informacji na stronie fb: https://www.facebook.com/103935318755628/posts/126108696538290/

 

Listy gratulacyjne dla wyróżnionych tytułem „Najlepszy Dydaktyk” na Wydziale Zarządzania 

Władze Wydziału Zarządzania wraz z Wydziałową Radą Samorządu Studentów nagrodzili trzech prowadzących, którzy wyróżnili się ogromnym zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych. Gratulacje otrzymali:

  • Dr hab. inż. Jerzy Duda, prof. uczelni
  • Dr inż. Agnieszka Kabalska
  • Dr Jacek Wolak

 

Porozumienie o współpracy z firmą Wastes Service Group Sp. z o.o. Sp. k.

W dniu 1 grudnia 2021 r. odbyło się spotkanie Dziekana Wydziału Zarządzania AGH z Prezesem Zarządu firmy Wastes Service Group Sp. z o.o. Sp. k. w celu omówienia współpracy dotyczącej realizacji projektów pilotażowych i wdrożeniowych w zakresie innowacyjnych rozwiązań w sektorze elektromobilności przetwarzania baterii litowo-jonowych, komponentów do ich produkcji ukierunkowanych na odzysk i recykling składników elementarnych ogniw. Współpraca pomiędzy stronami będzie możliwa dzięki podpisanej w dniu 9 listopada 2021 r. umowy przez Akademię Górniczo-Hutniczą oraz firmę Wastes Service Group Sp. z o.o. Sp. k.

Obie strony zobowiązują się do prowadzenia wspólnych projektów naukowo-badawczych i prac rozwojowych.

 

Kolejne wirtualne spotkanie z ekspertami oraz przedstawicielami przemysłu.

W dniu 8 grudnia 2021 r. o godz. 11.30 odbędzie się szkolenie z firmami: MASPEX, DBR77, INVESTGIS oraz ekspertami z Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej.

Poniżej link do spotkania online:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac811b211fc2b4a2ebd39bd02b23caf5f%40thread.tacv2/1638473110559?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%227e4e098f-6dd8-4d14-9c19-dd35d65de77c%22%7d

Skrócony link do spotkania online: https://bit.ly/3xW1ktu

 

Czasopisma  naukowe wyżej w rankingu na liście MEiN

1 grudnia 2021 r. ukazał się komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych aktualizujący dotychczasową listę czasopism i przyznaną im punktację. Siedem tytułów z AGH odnotowało wyraźny awans.

Managerial Economics zostało wprowadzone ponownie na listę MEiN i otrzymało aż 40 punktów. Decision Making in Manufacturing and Services uzyskało 20 punktów.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

Innowacje w retailu – case study Grupy Maspex w ramach cyklu „Szkolenia z przemysłem”

Zapraszamy na kolejne z cyklu spotkanie o charakterze szkoleniowym z zaproszonymi do współpracy przedsiębiorstwami. 1 grudnia 2021 o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie z firmą MASPEX.

Koordynator spotkań: dr inż. Rafał Rumin (e-mail: rumin@agh.edu.pl) oraz Koło Naukowe Transpeed (e-mail: transpeed@agh.edu.pl) 

www: http://www.lkn.zarz.agh.edu.pl/ 

Poniżej link do spotkania online:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac811b211fc2b4a2ebd39bd02b23caf5f%40thread.tacv2/1637927852336?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%227e4e098f-6dd8-4d14-9c19-dd35d65de77c%22%7d

Zapraszamy!

W ramach cyklu „Szkolenia z Przemysłem” –  spotkanie z firmą Elettric80 sp. z o.o.

Szkolenia w ramach cyklu „Szkolenia z Przemysłem” są szansą i ofertą skierowaną do studentów AGH i nie są realizowane w ramach zajęć – jest to wyjątkowa okazja do nawiązania bezpośredniego kontaktu z daną firmą. W dniu 17 listopada 2021 r. odbyło się na Wydziale Zarządzania szkolenie nt. „Systemy Bezpieczeństwa (tzw. safety) w robotach autonomicznych LGV/AGV” prowadzone przez firmę Elettric80 sp. z o.o.

Koordynatorem spotkań z przemysłem jest dr inż. Rafał Rumin, email: rumin@agh.edu.pl

 

 

„SZKOLENIA Z PRZEMYSŁEM” – cykl spotkań z przedstawicielami z przemysłu dla studentów Wydziału Zarządzania

10 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie w ramach cyklu „Szkolenia z przemysłem” – tym razem z grupą Maspex Sp. z o.o. na temat Procesu zarządzania i finansowania innowacji w Grupie Maspex Sp. z o.o.   

Organizatorami spotkania byli: Wydział Zarządzania AGH, Koło Naukowe Transpeed oraz Wydziałowa Rada Samorządu Studentów.

Zapraszamy na kolejne szkolenie już 17 listopada 2021 r. z włoską firmą Elettric80.

 

Wirtualne Targi Pracy AGH – edycja jesienna 2021

 

Centrum Karier AGH zaprasza do udziału w jesiennej edycji Targów Pracy AGH. Wydarzenie odbyło się w dniach 16–18 listopada 2021 r. w formule wirtualnej, objęło warsztaty i prezentacje tematyczne, rozmowy z przedstawicielami aż 60 firm, dostęp do tablicy ofert pracy z możliwością aplikowania, konsultacje CV oraz porady prawnika dotyczące prawa pracy.

 

Nowy Habilitant na Wydziale Zarządzania 

Z radością informujemy, że Rada Dyscypliny Ekonomia i Finanse Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nadała Panu dr. Tomaszowi Wójtowiczowi – adiunktowi Samodzielnej Pracowni Zastosowań Matematyki w Ekonomii na Wydziale Zarządzania AGH stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Serdecznie gratulujemy! 

Sympozjum Kół Naukowych Wydziału Zarządzania 

4 listopada 2021 r. odbyła się druga edycja Sympozjum Kół Naukowych Wydziału Zarządzania zorganizowana przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów. Wydarzenie  miało charakter informacyjny, a jego celem było poszerzenie wiedzy oraz wzbudzenie zainteresowania działalnością organizacji.

 

„Nauka i Biznes – wspólne wyzwania” – konferencja naukowa na Wydziale Zarządzania

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej Nauka i Biznes ‐ wspólne wyzwania, która odbędzie się w formie hybrydowej w dniu 18 listopada 2021 r. 
w Krakowie, stacjonarnie na Wydziale Zarządzania AGH oraz on-line na platformie MS Teams. Konferencja jest kontynuacją i rozszerzeniem organizowanego od 2015 roku Panelu Naukowo-Biznesowego (B2B), którego nieustającym celem jest integracja przedstawicieli środowisk nauki i biznesu.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

Więcej informacji na temat konferencji dostępnych jest na stronie www: http://www.b2b.zarz.agh.edu.pl/

 

 

XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie Przedsiębiorstwem – Teoria i Praktyka”

W dniach 25-27 listopada 2021 r. odbędzie się w Krakowie XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie Przedsiębiorstwem – Teoria i Praktyka”. Patronat honorowy nad konferencją sprawuje Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – prof. dr hab. inż. Jerzy Lis. Organizatorem konferencji jest Wydział Zarządzania AGH oraz Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk. Więcej informacji na stronie konferencji: http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/index0.php

 

 

„Smart City dla mieszkańców i środowiska”

21 października 2021 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyła się konferencja rozpoczynająca cykl seminariów mających na celu zaprezentowanie poziomu zaawansowania samorządów we wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju, koncepcji Smart City, Smart Villages, gospodarki obiegu zamkniętego oraz odporności miast.  Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica jest partonem konferencji. Więcej informacji na stronie: https://www.zarz.agh.edu.pl/index.php/nauka/

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Zarządzania

6 października 2021 r. uroczyście rozpoczęliśmy na Wydziale Zarządzania nowy rok akademicki 2021/2022. Ceremonia była transmitowana online za pośrednictwem strony internetowej Wydziału   https://youtu.be/7stl4BVP1FM

 

Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji projektu o nazwie Energy Entrepreneurs in Action

Z przyjemnością informujemy, że Akademia Górniczo-Hutnicza poprowadzi nowy projekt „Przedsiębiorcy Transformacji Energetycznej w Działaniu” – Tworzenie środowiska akademickiego wspierającego młode talenty (ETEIA).

W projekcie biorą udział trzy Wydziały Akademii Górniczo-Hutniczej:

  • Wydział Energetyki i Paliw – koordynator projektu
  • Wydział Inżynierii Lądowej I Gospodarki Zasobami
  • Wydział Zarządzania

Na Wydziale Zarządzania koordynatorem projektu jest dr Wojciech Kowalik.  Więcej informacji na stronie: https://weip.agh.edu.pl/innoenergy-eteia/

Porozumienie z Grupą KĘTY S.A. w sprawie praktyk online dla studentów Wydziału Zarządzania AGH

W dniu 15 lipca 2021 r. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zawarła porozumienie z Grupą KĘTY Spółką Akcyjną dotyczące organizacji i realizacji nieodpłatnej studenckiej praktyki dyplomowej online dla studentów Wydziału Zarządzania AGH kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zarządzanie oraz Informatyka i Ekonometria.  Studenci nabędą praktyczne umiejętności i poznają specyfikę przyszłego zawodu. Prodziekan ds. Kształcenia – dr hab. inż. Jerzy Feliks, prof. uczelni jest koordynatorem tego przedsięwzięcia na Wydziale Zarządzania.

Media społecznościowe WZ AGH

Zapraszamy na nasze platformy społecznościowe:

Facebook https://www.facebook.com/zarzadzanieagh

Linkedin https://www.linkedin.com/in/wydzia%C5%82-zarz%C4%85dzania-agh-b57826217/

Youtube https://www.youtube.com/…/UCGPqGUwUwRQIawKKc1…/playlists
Linki znajdują się również u dołu strony.

XXI Rajd Managera WZ AGH 2021

To już po raz 21 studenci Wydziału Zarządzania AGH zorganizowali swój tradycyjny Rajd Managera. W dniach 25-27 czerwca 2021 r. w Porębie Wielkiej odbyła się impreza „na góralską nutę” . Świetna zabawa i niezapomniane wrażenia dla każdego!

MakerBot Engineering Innovation Lab. – Autoryzowaną Pracownią Pomiarową SMARTTECH

Nowoczesne laboratorium inżynierskie na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie uzyskało status Autoryzowanej Pracowni Pomiarowej SMARTTECH. Posiadamy odpowiedni sprzęt pomiarowy oraz jesteśmy przeszkoleni z zakresu obsługi skanera MICRON3D green oraz oprogramowania SMARTTECH3Dmeasure i pakietu Geomagic.

Da Vinci Studio Sp. z o.o. – nowym partnerem w biznesie

W dniu 28 maja 2021 r. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zawarła kolejne porozumienie o współpracy, tym razem z firmą Da Vinci Studio Sp. z o.o.  Współpraca będzie polegała m. in. na realizacji projektów wdrożeniowych i pilotażowych w zakresie innowacyjnych rozwiązań w sektorze przemysł 4.0, cyfryzacji oraz rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję. We wzajemnych kontaktach Strony  będą reprezentowane przez koordynatorów, którymi są Prezes Zarządu Da Vinci Studio oraz Dziekan Wydziału Zarządzania AGH.  

Grupa MASPEX Sp. z o.o. dołączyła do grona partnerów Wydziału Zarządzania AGH

W dniu 1 lipca 2021 r. Akademia Górniczo-Hutnicza i Grupa MASPEX Sp. z o.o. podpisały porozumienie o współpracy, której celem jest nawiązanie długoterminowego współdziałania. Strony deklarują  zamiar współpracy w zakresie badań marketingowych i wspierania rozwiązań na rzecz wdrażania modeli gospodarki o obiegu zamkniętym. AGH będzie wspierać Maspex w realizacji Agendy Badawczej w związku z przeprowadzonym projektem utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Maspex, w obszarze analiz behawioralnych shopperów, geomarketingu oraz optymalizacji potencjałów sprzedażowych.

We wzajemnych kontaktach Strony będą reprezentowane przez koordynatorów, którymi są p. Marta Kutyna-Bakalarska (Grupa MASPEX Sp. z o.o.) oraz dr hab. Joanna Kulczycka, prof. uczelni (Wydział Zarządzania AGH).

Dr inż. Sławomir Ziółkowski – beneficjentem projektu AGH „Inkubator Innowacyjności 4.0”

W konkursie na realizację prac przedwdrożeniowych finansowanych w 100% z projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” – adiunkt Wydziału Zarządzania dr inż. Sławomir Ziółkowski uzyskał wsparcie finansowe dla projektu z obszaru rozwoju zasobów ludzkich.

Gratulujemy!

Organizatorem konkursu jest Centrum Transferu Technologii AGH. Więcej o projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0” na stronie: http://www.ctt.agh.edu.pl/inkubator-innowacyjnosci-40/

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na drugim miejscu w rankingu kierunków studiów inżynierskich „Perspektywy” 

W tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych, przygotowanym przez Portal Edukacyjny Perspektywy,  AGH zajęła piąte miejsce w Polsce w zestawieniu ogólnym uczelni akademickich oraz drugie miejsce w rankingu studiów inżynierskich.

Zapraszamy na Wydział Zarządzania, który ma w swojej ofercie Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji https://www.zarz.agh.edu.pl/index.php/studia-stacjonarne-i-niestacjonarne/

Studenci Wydziału Zarządzania w gronie zwycięzców maratonu programowania z okazji 60-lecia KGHM Polska Miedź S.A.

W pierwszym hackathonie organizowanym przez KGHM CuValley Hack 2021 nasi studenci Mateusz Jakubczak, Karol Oleszek oraz Krzysztof Olipra zdobyli I miejsce w kategorii STABILIZACJA PRACY PIECA ZAWIESINOWEGO (Zespół Data Drivers).

Gratulujemy!

Więcej szczegółów o miedziowym hackathonie na stronie: https://media.kghm.com/pl/informacje-prasowe/miedziowy-hackathon-rozstrzygniety-poznaj-zwyciezcow-maratonu-programowania-z-okazji-60-lecia-kghm-polska-miedz-s-a

Automatyzacja druku 3D – sukces w obszarze integracji systemów

Na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w pracowni MakerBot Engineering Innovation LabProjekt powstał demonstracyjny koncept zautomatyzowanej farmy drukarek 3D. Jest to kolejna funkcjonalność, którą zyskuje nasze laboratorium a która to pozwala na przyspieszenie procesu wydruku 3D. Współpraca Wydziału, CadXpert i Drim Robotics – dostawcą systemów do automatyzacji produkcji i partnerem marki Universal Robots – zaowocowała przygotowaniem zrobotyzowanego stanowiska druku 3D. Szczegóły w materiale filmowym.

Więcej informacji na https://cadxpert.pl/aktualnosci/druk-3d-i-robotyzacja-poznaj-korzysci-zautomatyzowanej-produkcji-addytywnej/

 

 

Porozumienie o współpracy z Quality Austria-Polska Sp. z o.o.

W dniu 6 maja 2021 r.  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zawarła kolejne porozumienie o współpracy, tym razem z firmą Quality Austria-Polska Sp. z o.o.

Głównym celem współpracy jest realizacja projektów wdrożeniowych i pilotażowych dotyczących innowacyjnych rozwiązań w obszarze certyfikacji systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem pracy, bezpieczeństwem informacji, zarządzania ryzykiem, zarządzania ciągłością działania, odpowiedzialności społecznej biznesu we wszystkich obszarach gospodarki z naciskiem na przemysł, motoryzację i kolejnictwo.

Prodziekan ds. Współpracy Wydziału Zarządzania będzie koordynatorem tego projektu ze strony AGH, a Kierownik Działu Szkoleń oraz Dyrektor Działu Certyfikacji ze strony firmy Quality Austria-Polska Sp. z o.o. 

 

Porozumienie o współpracy z Kelvin Sp. z o.o.

W dniu 28 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie Władz Wydziału Zarządzania AGH z przedstawicielami firmy Kelvin Sp. z o.o. Spotkanie było zwieńczeniem podpisania porozumienia o współpracy z dnia 31 marca 2021 r. pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą a firmą Kelvin Sp. z o.o. Strony deklarują zamiar współpracy dotyczącej realizacji: projektów wdrożeniowych, prowadzenia prac naukowo-badawczych, wymiany doświadczeń w zakresie zrównoważonego budownictwa, odnawialnych źródeł energii i zarządzania energią. Porozumienie określa także warunki współpracy w obszarze organizacji praktyk i staży dla studentów i pracowników Wydziału.

We wzajemnych kontaktach Wydział Zarządzania AGH będzie reprezentowany przez dr. hab. inż. Marka Dudka, prof. uczelni – Dziekana Wydziału, a z ramienia firmy Kelvin SP. z o.o. przez Kierownika ds. Automatyki i Rozwoju.

 

„Young Researchers’ Innovative Ideas: Science – Start-Ups – Industry” 2021

 

Zapraszamy do udziału w VII edycji konferencji „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka –Startup –Przemysł” która odbędzie się w dniach 27-28 maja 2021 r. 

Konferencja odbędzie się w formie online!

Szczegółowe informacje na stronie: http://iati.pl/english-7th-edition-of-the-conference-young-researchers-innovative-ideas-science-start-ups-industry-2021/

 

Wirtualny Dzień Otwarty  Wydziału Zarządzania AGH zakończony sukcesem!

Dziękujemy za udział w dniu 16 kwietnia br. w Wirtualnym Dniu Otwartym na Planecie Zarządzania AGH!

Mamy nadzieję do zobaczenia w październiku.

Zapraszamy do odwiedzenia nas na FB: https://www.facebook.com/zarzadzanieagh oraz na YT: https://www.youtube.com/channel/UCGPqGUwUwRQIawKKc1XjWsQ

 

Prof. Joanna Kulczycka – Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju WZ wśród 25 polskich liderek zrównoważonego rozwoju listy Forbes Women 

Redakcja „Forbes Women” wraz z siedmioosobową kapitułą, złożoną z ekspertów, specjalizujących się w różnych aspektach sustainability, przygotowała listę nominowanych: Polek, które w sposób szczególny angażują się w edukację i konkretne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju – w domach, szkołach, firmach, instytucjach, mediach.

 Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Prof. Kulczycka znalazła się w tym gronie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://bomega.pl/25-polskich-liderek-zrownowazonego-rozwoju-lista-forbes-women/?fbclid=IwAR2pYHvF-JC-Zw8X-3_3Tej9klXwXuvxO2Up15Fy48xDKHDPLpaHf_R-oOg

Interesujący wywiad z Panią Profesor na naszym wydziałowym kanale YT: https://www.youtube.com/watch?v=ICPCxal61Mo

 Zapraszamy do odwiedzenia naszego oficjalnego kanału na You Tube!

W dniu 18 marca 2021 r. odbyło się Sympozjum Kół Naukowych WZ AGH 

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania AGH zorganizowała w formie on-line w dniu 18 marca 2021 r. Sympozjum Kół Naukowych WZ AGH dla wszystkich studentów Wydziału Zarządzania AGH. Podczas sympozjum była możliwość zapoznania się z działalnością kół naukowych na naszym wydziale. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w pierwszym Sympozjum Kół Naukowych WZ!

Pracownicy Wydziału Zarządzania na forum Komisji Europejskiej

W dniu 27 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Europejskiej dotyczące rozwoju i możliwości wdrożenia technologii Hyperloop w krajach Unii Europejskiej (the Coordination Group with Member States Representatives on Hyperloop). Na spotkaniu prezentowany był m. in. projekt „Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym”, finansowany ze środków NCBiR w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG”. Liderem tego projektu było Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, zaś konsorcjantami Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Warszawska i Akademia Leona Koźmińskiego.

Założenia projektu i wyniki prac badawczo-projektowych zrealizowanych przez Akademię Górniczo-Hutniczą prezentowali podczas tego spotkania online pracownicy Wydziału Zarządzania AGH: dr inż. Ewa Prymon-Ryś oraz dr inż. Rafał Rumin. Prezentacja spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem i dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli pozostałych krajów członkowskich uczestniczących w posiedzeniu.

Nowe laboratorium inżynierskie na Wydziale Zarządzania

Wydział Zarządzania wraz z firmą CadXpert uruchomił pierwsze w pełni sprawne laboratorium MakerBot Engineering Innovation Lab. Laboratorium wyposażone jest w 16 drukarek przeznaczonych do druku 3D w technologii FDM. Będzie ono służyć obsłudze procesów naukowo-badawczych oraz dydaktycznych w obszarach inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę główną AGH: https://www.agh.edu.pl/info/article/najwieksza-pracownia-z-drukarkami-3d-w-agh/?tx_ttnews%5BcalendarYear%5D=2021&tx_ttnews%5BcalendarMonth%5D=1&cHash=3c2bb48580d9ce9bcadca61caab483c9

Wydział Zarządzania w programie CEEPUS

Od roku akademickiego 2020/2021 Wydział Zarządzania AGH dołączył do programu CEEPUS –  Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej. Umożliwia on wymianę wiedzy i doświadczenia przez zwiększenie mobilności studentów oraz kadry akademickiej. Obecnie Wydział Zarządzania jest partnerem sieci RAMSIS – Inteligentnych Innowacyjnych Strategii dla Surowców. Liderem tej sieci jest Montanuniversitaet Leoben z Austrii. Ponadto należą do niej: Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja;  Uniwersytet w Belgradzie, Serbia; TUKE Techniczny Uniwersytet w Koszycach, Słowacja oraz Uniwersytet w Miszkolcu, Węgry.

 Koordynatorem na Wydziale Zarządzania jest dr Maciej Woźniak.

Umowa o współpracy z MPEC S.A.

W dniu 1 grudnia 2020 r. Dziekan Wydziału Zarządzania podpisał umowę ramową o współpracy z firmą MPEC Kraków S.A. Umowa obejmuje współpracę w zakresie realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych wspierających rozwiązania wykorzystujące narzędzia i metody z obszaru zarządzania w procesach produkcyjnych i organizacyjnych.

Liczymy na owocną współpracę!

Umowa o współpracy z ALFA LAVAL KRAKÓW sp. z o.o.

W dniu 20 listopada 2020 r. Dziekan Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej podpisał umowę z firmą Alfa Laval sp. z o.o. Obie strony wyrażają chęć podjęcia współpracy, w tym współpracy badawczo-rozwojowej oraz wymiany ekspertów w celu wzmocnienia wzajemnego poziomu kompetencji, jak również w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze naukowym, edukacyjnym, wdrożeniowym w obszarze  zarządzania procesami produkcyjnymi.

Listy gratulacyjne dla wyjątkowych pracowników Wydziału Zarządzania

Władze Wydziału Zarządzania wraz z Wydziałową Radą Samorządu Studentów nagrodzili czterech prowadzących, którzy wyróżnili się ogromnym zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych. Gratulacje otrzymali:

dr hab. inż. Jerzy Duda,
dr Tomasz Wójtowicz,
dr inż Krzysztof Posłuszny,
dr inż. Sławomir Ziółkowski

Wydział Zarządzania AGH wysoko w Rankingu Szkół Wyższych

W rankingu studiów inżynierskich kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji znalazł się na II miejscu.

STUDIA – Atrakcyjna oferta kształcenia przez całe życie

Studia licencjackie i inżynierskie

Zdobądź solidne fundamenty praktycznie zorientowanej wiedzy akademickiej.

Studia magisterskie

Rozwijaj ekonomiczne i techniczne kwalifikacje pożądane na rynku pracy.

Studia doktoranckie

Kreuj innowacyjną wiedzę z zakresu zarządzania i nowoczesnych technologii.

Studia podyplomowe

Uzyskaj nowe kwalifikacje zawodowe i ich potwierdzenie.

WYDZIAŁ – Nowoczesna infrastruktura naukowo-dydaktyczna

O NAS

Wydział Zarządzania pełni funkcję akademickiej szkoły biznesu i nowoczesnych technologii AGH. Kształcimy studentów w bardzo różnorodnym i przydatnym zakresie kompetencji zawodowych co otwiera naszym absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia. Zajmujemy wysoką pozycję naukową w obszarze nauk o zarządzaniu, inżynierii produkcji, informatyce i ekonomii potwierdzoną kategorią naukową A.

więcej >>