Kontakt

Wydział Zarządzania

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica

ul. Gramatyka 10
30-067 Kraków

NIP AGH: 6750001923

Zespół Obsługi Studentów – studia stacjonarne

Zespół Obsługi Studentów – studia niestacjonarne

Biuro Administracyjne Wydziału

12 617 43 56

Biuro Dziekana

12 617 42 02,  12 617 36 08

wzarz@zarz.agh.edu.pl

ZESPÓŁ OBSŁUGI STUDENTÓW (Dziekanat) – studia stacjonarne

kierunek Informatyka i Ekonometria – tel. 12 617 39 51
kierunek Zarządzanie – tel. 12 617 41 19
kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – tel. 12 617 43 46
kierunek Zarządzanie specjalność International Management – tel. 12 617 39 51
studenci obcokrajowcy – tel. 12 617 39 51

ZESPÓŁ OBSŁUGI STUDENTÓW (Dziekanat) – studia niestacjonarne

kierunek Zarządzanie – tel. 12 617 43 53
kierunek Informatyka i Ekonometria – tel. 12 617 43 53
kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia pierwszego stopnia
I rok 2023/24 – tel. 12 617 39 51
II rok 2023/24 – tel. 12 617 43 46
III i IV rok 2023/24 – tel. 12 617 41 19
kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia drugiego stopnia – tel. 12 617 39 51