Wydział Zarządzania Akademia Górniczo-Hutnicza

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

adiunkt dr Wojciech Pawnik.

WZ AGH

Adres
ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pok. 103, tel: 12 6174314

Aktualna praca

Granty:

 • 17 05 2004 - 16 01 2007 - "Ocena stanu i jakości rozwiążań w zakresie zarządzania Zasobami Ludzkimi w wybranych przedsiębiorstwach w warunkach gospodarki wiedzy", 18/25.200.153;

Badania własne:

 • 1989-1991 - uczestnictwo w międzynarodowym projekcie badawczym:"Cross-National Comparative Experiments"; partner zagraniczny: The Laboratory for Sociological Research, The University of South Carolina, USA (projekt realizowany przez Pracownię Mikrosocjologii UJ - zespół badawczy oparty na formalnym związku wynikającym z przyczyn merytorycznych, kierowany przez dr hab. Jacka Szmatkę);
 • 1989-1990 - uczestnictwo w ostatnim etapie badań prowadzonych w ramach programu "Praca, jako wartość w świadomości społecznej załogi przedsiębiorstwa przemysłowego" (realizowanego w ramach CPBP nr 09.04.I.10 - raport opublikowany;
 • 1990-1992 - uczestnictwo w badaniach panelowych (wszystkie etapy procesu badawczego po współudział w autorstwie dwóch niepublikowanych raportów z badań) nad studentami AGH dot. problematyki: "Uczelnia a procesy kształtowania zachowań prospołecznych i zawodowych inteligencji technicznej";
 • 1993-1995 - Współczesne style kierowania w organizacjach";
 • 1996-1998 - "Kształtowania kultury organizacyjnej w firmie z wykorzystaniem metod Organizational Development", 10/10.200.69; realizacja zadania własnego nr IV: "Determinanty procesu tworzenia się homo oeconomicus w warunkach odgórnej kreacji systemu rynkowego w Polsce lat 90-tych";
 • 1999-2001 - "Projektowanie systemu ocen pracowniczych. Studia nad teorią i metodologią", 10/10.200.82;
 • 2002-2004 - "Zmiany w systemach wynagrodzeń pracowniczych. Organizacja w procesie zmian", 10/10.200.44;
 • 2005-2007 - "Model Kompetencyjny, jako narzędzie strategii zarządzania zasobami ludzkimi, 10/10.200.161
 • 2008 (I rok realizacji) - "Przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie. Próba identyfikacji problemu", 10/10.200.206;
 • 2009-2010 - "Społeczna odpowiedzialność biznesu", 10/10.200.217;

Badania statutowe:

 • 1998-2000 - "Asymilacja programu "Investing In people" do przedsiębiorstw polskich", 11/11.200.51;
 • 2001-2003 - "Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym", 11/11.200.113;
 • 2004-2006 - "Relacje między kulturą organizacyjną a procedurami personalnymi", 11/11.200.141;
 • 2008-2009 - "Aspekty społeczne i prawne stosowania alternatywnych sposobów zatrudnienia, 11/11.200.199;
 • 2010-2012 - "Kluczowe znaczenie kompetencji społeczno-psychologicznych w pracy menedżera, 11/11.200.229;
 • 2013 (Etap II) - "Edukacja menedżerska w Polsce i jej przeobrażenia w kontekście zmian gospodarczych i społecznych", 11/11.200.255;