Wydział Zarządzania Akademia Górniczo-Hutnicza

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

adiunkt dr Wojciech Pawnik.

WZ AGH

Adres
ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pok. 103, tel: 12 6174314

O mnie

Miejsce pracy: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Stanowisko: adiunkt

Kwalifikacje zawodowe:

 1. 1989 - magister socjologii  absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 2. 1999  doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii  Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego - Temat pracy doktorskiej: "Determinanty procesu tworzenia się homo oeconomicus w warunkach odgórnej kreacji systemu rynkowego w Polsce lat 90-tych"

Praca zawodowa:

 1. 1989-1990  asystent-stażysta w Instytucie Nauk Społecznych AGH w Zakładzie Socjologii i Psychologii Pracy;
 2. 1991-1992  asystent w Instytucie Nauk Społecznych AGH w Zakładzie Socjologii i Psychologii Pracy;
 3. 1992-1994  asystent na Wydziale Organizacji i Zarządzania Przemysłem AGH  (obecnie Wydział Zarządzania) w Zakładzie Psychologii i Socjologii Zarządzania;<br>
 4. 1994-1999  asystent na Wydziale Zarządzania AGH w Zakładzie Zarządzania Kadrami;
 5. 1999-2000  wykładowca na Wydziale Zarządzania AGH w Zakładzie Zarządzania Kadrami;
 6. od 15.02.2000  adiunkt na Wydziale Zarządzania AGH w Katedrze Zarządzania Organizacjami,Kadrami i Prawa Gospodarczego;
 7. od 2016  adiunkt na Wydziale Zarządzania AGH w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem;

Pełnione funkcje:

 1. Od 1989 roku członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego;
 2. 1991-9994 - członek Komisji Pojednawczej przy Rektorze AGH w zespole d\s  pracowników naukowo-dydaktycznych;
 3. 1998-2009 -  współzałożyciel i opiekun naukowy Koła Naukowego Kadra, powstałego przy Zakładzie Zarządzania Kadrami na Wydziale Zarządzania AGH;
 4. 2001 - członek Zespołu d\s Rozwoju Wydziału Zarządzania AGH;
 5. 2002-2003 - wice-prezes Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego;
 6. 2002-2005 - członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich AGH;
 7. 2003-2005 - przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego;
 8. 2003-2005 - członek Komitetu Redakcyjnego Kwartalnika Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne (WZ AGH);
 9. 2005-2008 - członek Rady Wydziału Zarządzania AGH;
 10. 2005-2008 - członek Komisji Dydaktycznej Rady Wydziału Zarządzania;
 11. 2005-2012 - członek Rady Naukowej "Przeglądu Socjologii Jakościowej" ("Qualitative Sociology Review");  Redakcja "Przeglądu Socjologii Jakościowej":  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania; Rewolucji 1905 r. nr 41/43  90-214 Łód¬;
 12. 2005-2007 - wiceprzewodniczący Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego;
 13. 2005-2008 - członek Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów AGH;
 14. 2007-2008 - sekretarz Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego;
 15. 2008-2009 - sekretarz Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego;
 16. 2009-2010 - członek zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego;
 17. 2009 - członek Komitetu Redakcyjnego serii Krakowskie Spotkania Socjologiczne, Zakład Wydawniczy "NOMOS", Kraków;
 18. 2010-2011 - skarbnik Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego;
 19. Od 2012 - członek Rady Recenzentów "Przeglądu Socjologii Jakościowej" ("Qualitative Sociology Review");  Redakcja "Przeglądu Socjologii Jakościowej":  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania; Rewolucji 1905 r. nr 41/43  90-214 Łód¬;
 20. 2013-2015 - członek zarządu Oddziału Krakowskiego PTS;
 21. 2013-2018 - Przewodniczący Komisji Wydziałowej NSZZ "Solidarność" Wydziału Zarządzania AGH;
 22. 2016-2019 - członek Rady Wydziału Zarządzania AGH;
 23. 2019-2020 - członek Kolegium Wydziału Zarządzania AGH;
 24. 2022 - 2023 - członek Wydziałowej Komisji Pracowniczej WZ AGH;

Nagrody, wyróżnienia

 1. Lipiec 1996 - Nagroda  Rektora Zespołowa II Stopnia za osiągnięcia naukowe;
 2. Maj 2003 - Dyplom uznania za inspirację i wkład pracy, które przyczyniają się do rozkwitu studenckiego ruchu naukowego naukowego AGH (Prorektor ds. Kształcenia, Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego);
 3. Październik 2003 - Nagroda Rektora indywidualna II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne;
 4. Lipiec 2004 - Rektorska Nagroda Organizacyjna za opiekę nad działalnością Kół Naukowych Pionu Hutniczego;
 5. Maj 2005 - Dyplom uznania za zaangażowanie i pomoc w organizacji sesji studenckich kół naukowych oraz wieloletnią pracę na rzecz studenckiego ruchu naukowego w Akademii Górniczo-Hutniczej (Prorektor ds. Kształcenia, Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego);
 6. Październik 2008 - Medal Komisji Edukacji Narodowej;
 7. Październik 2009 - Nagroda Rektora indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe;

Kontakt z mediami - Program III

 1. http://www.polskieradio.pl/9/301/Artykul/220821,Kto-powinien-byc-politykiem
 2. http://www.polskieradio.pl/9/301/Artykul/221502,Cztery-lata-prezydentury-Lecha-Kaczynskiego
 3. http://www.polskieradio.pl/9/301/Artykul/399647,Polscy-naukowcy-wyznacza-nowe-trendy
 4. https://www.polskieradio.pl/9/307/Artykul/1544504,Socjolog-o-zamachach-we-Francji-to-zderzenie-cywilizacji

Interia.pl "Koszulki z podtekstem"

 1. http://fakty.interia.pl/fakty-dnia/news/koszulki-z-podtekstem,723452

Interia.pl. "Zmienne Polaków związki"

 1. http://facet.interia.pl/obyczaje/styl-zycia/news/zmienne-polakow-zwiazki,1694703,7528

Krakowski Klub Wtorkowy (18 09 2012);

 1. http://krakowskiklubwtorkowy.pl/pl/spotkania/polska-sie-zwija