Wydział Zarządzania Akademia Górniczo-Hutnicza

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

adiunkt dr Wojciech Pawnik.

WZ AGH

Adres
ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pok. 103, tel: 12 6174314

Praca organizacyjna:

 1. 1995 - organizacja i opieka merytoryczna seminarium wyjazdowego studentów Wydziału Zarządzania AGH (Zakopane 04.1995);
 2. 1996 - organizacja i opieka merytoryczna seminarium wyjazdowego studentów Wydziału Zarządzania AGH (Białka Tatrzańska 03.1996);
 3. 1997 - członek Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowej nt. Teoretyczne i praktyczne zagadnienia funkcjonowania służb personalnych w polskich firmach (Krynica 24-26 09. 1997); organizator: Wydział Zarządzania AGH, Zakład Zarządzania Kadrami; Kraków.
 4. 1998 - członek Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowej nt. Teoretyczne i praktyczne zagadnienia funkcjonowania służb personalnych w polskich firmach (Krynica 24-26 09. 1998); organizator: Wydział Zarządzania AGH, Zakład Zarządzania Kadrami; Kraków.
 5. 1998 - organizacja i opieka merytoryczna obozu naukowego Koła Naukowego Kadra (Cieszyn-Żywiec XII 1998);
 6. 2000 - członek Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowej nt. Stan i perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi u progu XXI wieku. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Krynica 24-26. 09. 2000); organizator: Wydział Zarządzania AGH, Zakład Zarządzania Kadrami; Kraków.
 7. 2000 - opiekun naukowy referatu Moniki Mankiewicz (Koło Naukowe kadra) Emocjonalnie inteligentna organizacja  XXVII Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH (11. 05. 2000);
 8. 2010 - członek Komitetu Organizacyjnego II Krakowskich Spotkań Socjologicznych (Kraków 14 01 2010); organizator: Zarząd Oddziału Krakowskiego PTS.
 9. 2001 - organizacja i opieka merytoryczna Międzyuczelnianego Seminarium Naukowego: Wybrane problemy zarządzania kadrami (Kraków 6-7 04. 2001); organizator: Koło Naukowe kadra, Wydział Zarządzania AGH;
 10. 2001 - opiekun naukowy referatu Wioletty Dziurzyńskiej (Koło Naukowe "Kadra") "Planowanie zasobów ludzkich-określanie zapotrzebowania na personel w kategoriach ilościowych i jakościowych"-XXXVIII Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH (10.05.2001);
 11. 2001 - opiekun naukowy referatu Katarzyny Petryli, Renaty Rybki, Konrada Wąsiela (Koło Naukowe "Kadra") "Rekrutacja i selekcja"-XVIII Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH (10.05.2001);
 12. 2001 - opiekun naukowy referatu Magdaleny Zawadzkiej, Tomasza Szydłowskiego (Koło Naukowe "Kadra") "Pozapłacowe czynniki skutecznego motywowania. Znaczenie komunikacji i ocen pozapłacowych"-XXXVIII Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH (10.05.2001);
 13. 2001 - opiekun naukowy referatu Małgorzaty Szczygieł, Sylwii Kaczmarek (Koło Naukowe "Kadra") "Poligraf prawdę ci powie...?-Zastosowanie wykrywacza kłamstw w przedsiębiorstwie"-XXXVIII Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH (10.05.2001);
 14. 2001 - opiekun naukowy referatu Małgorzaty Chmiel (Koło Naukowe "Kadra") "Zarządzanie wiedzą-nowa koncepcja w zarządzaniu"-XXXVIII Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH (10.05.2001);
 15. 2001 - opiekun naukowy referatu Katarzyny Koprowskiej, Bartosza Skwarczka (Koło Naukowe "Kadra") "Jak negocjować?"-XXXVIII Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH (10.05.2001);
 16. 2001 - opiekun naukowy referatu Magdaleny Zawadzkiej i Tomasza Szydłowskiego (Koło Naukowe "Kadra") "Pozapłacowe czynniki skutecznego motywowania-motywowanie poprzez komunikację"-XVIII Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH (10.05.2001);
 17. 2001 - opiekun naukowy referatu Pawła Bzowego (Koło Naukowe "Kadra") "Formy rekrutacji zewnętrznej w obliczu praktyki przedsiębiorstw polskich"-XXXVIII Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH (10.0502001);
 18. 2001 - opiekun naukowy referatu Magdaleny Kapusty (Koło Naukowe "Kadra") "Mowa jest srebrem, a milczenie złotem..."-XXXVIII Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH (10.05.2001);
 19. 2003 - opiekun naukowy referatu Iwony Bryndzy (Koło Naukowe "Kadra") "O iluzji organizacji uniwersalnej" - III Międzynarodowa Konferencja "Świat młodzieży - młodzież światu"; Ukraina, Winnica (3-5 04.2003);
 20. 2003 - opiekun naukowy referatu Ewy Adamowskiej (Koło Naukowe "Kadra") "Kwalifikacje zawodowe - Polska w Unii Europejskiej" - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie w warunkach integracji europejskiej"; organizator: Studenckie Koło Menedżerów, Uniwersytet Białostocki, Wydział Ekonomiczny (Białystok, 7-9.V.2003);
 21. 2003 - opiekun naukowy referatu Aleksandry Filipcow (Koło Naukowe Kadra") "Wykorzystanie technik neurolingwistycznego programowania w zarządzaniu" - XL Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH (08.05.2003);
 22. 2004 - opiekun naukowy referatu Karoliny Zygmunt (Koło Naukowe "Kadra") "Rola nowych mediów w kształtowaniu się kultury społeczeństwa informacyjnego" - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie i marketing w warunkach społeczeństwa informacyjnego"; organizator: Studenckie Koło Menedżerów, Uniwersytet Białostocki, Wydział Ekonomiczny, Fundacja Rozwoju Promocji Podlasia (Białystok 5-7 05. 2004);
 23. 2004 - opiekun naukowy referatu Rafała Potaczka (Koło Naukowe "Kadra") "Społeczne i gospodarcze aspekty globalizacji" - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie i marketing w warunkach społeczeństwa informacyjnego"; organizator: Studenckie Koło Menedżerów, Uniwersytet Białostocki, Wydział Ekonomiczny, Fundacja Rozwoju Promocji Podlasia (5-7 05.2004);
 24. 2004 - opiekun naukowy referatu Iwony Bryndzy (Koło Naukowe "Kadra") "Polak, Rosjanin - dwa bratanki?"; XLI Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH (13. 05. 2004);
 25. 2004 - opiekun naukowy referatu Barbary Jakubik (Koło Naukowe "Kadra") "Konflikty w naszym życiu - siła destrukcyjna czy twórcza?"; XLI Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH (13. 05.2004);
 26. 2004 - opiekun naukowy referatu Łukasza Odziewy (Koło Naukowe "Kadra") "Rola komunikacji niewerbalnej w negocjacjach"; XLI Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH (13.05.2004);
 27. 2004 - opiekun naukowy referatu Rafała Potaczka (Koło Naukowe "Kadra") "System informacji personalnej (SIP) - nowoczesny sposób na zarządzanie informacjami w firmie"; XLI Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH (13. 05. 2004);
 28. 2004 - opiekun naukowy referatu Elizy Zakrzewskiej (Koło Naukowe "Kadra") - "Zarządzanie poprzez wartości - kiedy praca przestaje być pasją a przeradza się w pracoholizm"; XLI Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH (13. 05. 2004);
 29. 2004 - opiekun naukowy referatu Karoliny Zygmunt (Koło Naukowe "Kadra") "Nowe techniki motywacyjne: OMF i WWW"; XLI Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH (13. 05. 2004);
 30. 2005 - współorganizator spotkania z dr Jerzym Baradziejem,  pracownikiem Instytutu Etnologii i Antropologii Kultury Wydziału Historycznego UJ. Temat spotkania: "Perspektywa kulturowa w badaniach organizacji"; (Koło Naukowe "Kadra",  WZ AGH, 15. 03 2005);
 31. 2005 - opieka merytoryczna panelu dyskusyjnego  "Etyka w biznesie" (14. 04. 2005); organizatorzy: Klub Europejski w Willi Decjusza, Koło Naukowe "Kadra" WZ AGH);
 32. 2005 - koordynator Sekcji Zarządzania XLII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH ( 05. 05. 2005);
 33. 2005 - opiekun naukowy referatu Barbary Jakubik (Koło Naukowe "Kadra") "Wpływ współczesnych metod wynagradzania na efektywność pracowników"; XLII Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH ( 05.05.2005);
 34. 2005 - opiekun naukowy referatu Agnieszki Klimas (Koło Naukowe "Kadra") "Motywowanie handlowców"; XLII Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH ( 05. 05. 2005);
 35. 2005 - opiekun naukowy referatu Anny Rumianek (Koło Naukowe "Kadra") "Incentive travel", jako narzędzie motywowania pracowników"; XLII Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH ( 05.05.2005);
 36. 2005 - opiekun naukowy referatu Agnieszki Sałdan (Koło Naukowe "Kadra") "HR Balanced Scorecard, czyli Strategiczna Karta Wyników Zarządzania Zasobami Ludzkimi" (Koło Naukowe "Kadra"); XLII Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH ( 05. 05. 2005);
 37. 2006 - organizacja i opieka merytoryczna seminarium wyjazdowego  Koła Naukowego "Kadra": "Warsztaty - absolwent na rynku pracy" (Krynica 09-11 01 2006);
 38. 2006 - opieka merytoryczna panelu dyskusyjnego "Absolwent na rynku pracy" (20. 04. 2006); organizatorzy: Klub Europejski w Willi Decjusza, Koło Naukowe "Kadra" WZ AGH);
 39. 2006 - członek Komitetu Organizacyjnego I Krakowskich Konfrontacji Socjologicznych (Kraków 27-28 04 2006); organizator: Zarząd Oddziału Krakowskiego PTS;
 40. 2006 - koordynator Sekcji Zarządzania XLIII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH (11.05.2006);
 41. 2008 - członek Komitetu Organizacyjnego VII Konferencji Naukowej „Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne i psychologiczne"(Zakopane wrzesień 2008); organizator: Wydział Zarządzania AGH, Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego.
 42. 2010 - członek Komitetu Organizacyjnego II Krakowskich Spotkań Socjologicznych (Kraków 14 01 2010); organizator: Zarząd Oddziału Krakowskiego PTS.
 43. 2016 - organizacja i prowadzenie debaty "Muzułmanie w Europie - w poszukiwaniu nowej narracji"(Kraków 20 01 2016); uczestnicy: dr Magdalena Butrymowicz (UP JP II), dr Jerzy Baradziej (UJ), dr Mirosław Boruta (UP), dr Wojciech Burek (UJ); organizator: Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego;
 44. 2019 - współorganizator (Beata Pawłowska (Uniwersytet Łódzki) grupy tematycznej: "Świat organizacji społecznych - w poszukiwaniu tożsamości i podmiotowości, czyli pokolenie X, Y, Z na współczesnym rynku pracy w Polsce"; XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny "Ja. My. Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność" (Wrocław 11-14 09 2019); organizator: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego;