HOME
INFO
Terminy Konsultacji
PUBLIKACJE
LINKIzj
TQM
BADANIA OPERACYJNE
STATYSTYKA
DOWNLOADNARZĘDZIA I METODY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
BART

Porozmawiajmy o jakosci ...

Klasyczne narzędzia zarządzania jakością (KNZJ)

              Arkusz zbierania danych
                Schemat blokowy
                Histogram
                Wykres Pareto-Lorenza   - schemat opracowania diagramu Pareto-Lorenza
                Wykres przyczynowo-skutkowy Ishikawy
                Diagram korelacji


Metody projektowania poziomu jakości

                Metoda rozwinięcia funkcji jakości ("dom jakości") - QFD
                Analiza Przyczyn i Skutków Wad (FMEA)
                Wyznaczanie zdolności procesu i maszyn
                Projektowanie doświadczeń (DOE)
                Metoda R&R

Statystyczne sterowanie jakością - statystyczne narzędzia zarządzania jakością

                Metody statystyczne
                Histogram
                Badanie zdolności procesu i maszyn
                Statystyczna kontrola odbiorcza
                Karty kontrolne SHEWHARTA ( SPC )

Nowe narzędzia zarządzania jakością

                Diagram pokrewieństwa
                Diagram zależności
                Diagram drzewa
                Diagram tablicowy
                Diagram sieciowymail
 
LMEW AGH

BART