Biblioteka Wydziału Zarządzania

Biblioteka WZ

wydział Zarządzania AGH

Biblioteka Wydziału Zarządzania  udostępnia  zbiory odpowiadające tematyce przedmiotów wykładanych na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych na wydziale. Zasoby biblioteki to ponad 20 tysięcy książek i ok. 150 tytułów czasopism, widoczne w katalogu internetowym.

Zasoby biblioteki
Jako jedyna biblioteka wydziałowa w AGH wdrożyła elektroniczny moduł wypożyczeń. Poza papierowymi wydaniami, pracownicy, doktoranci i studenci AGH mają dostęp do licencyjnych e-zasobów (książek, czasopism, artykułów, raportów itp.) z dowolnego miejsca na świecie. Wśród najpopularniejszych są : Business Source Complete, Emerald, ProQuest, Science Direct (Elsevier), Springer, JSTOR, Web of Science, Wiley Online Library oraz Ibuk Libra. Biblioteka dysponuje czytelnią czasopism, czytelnią do pracy zespołowej oraz czytelnią ogólną.
Księgozbiór ułożony jest tematycznie w działach: ekonometria, ekonomia, finanse, gospodarka, informatyka, marketing, matematyka, prawo, przedsiębiorstwo, psychologia, socjologia, statystyka, zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Godziny otwarcia Biblioteki WZ

poniedziałek – piątek

  • 8:30-15:00

    (przerwa 11:45-12:00)

  • w soboty zjazdów studentów niestacjonarnych (semestr letni)

    9:00-14:00

    (przerwa 11:45-12:00)

Do poszukiwań bibliograficznych

Arianta – naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne

BazEkon – bibliograficzno-pełnotekstowa baza dziedzinowa z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych

Biblioteka Nauki – udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi

Czytelnia czasopism PAN – pełne treści czasopism wydawanych lub współwydawanych przez komitety i oddziały PAN

Directory of Open Access Journals (DOAJ) – baza danych zawierająca spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych, do których dostęp jest darmowy

Linki do ciekawych publikacji w otwartym dostępie

Poza PKB. Mierzmy to, co ma znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego / Joseph Stiglitz, Jean-Paul Fitoussi, Martine Durand, tłum. Zbigniew Matkowski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2019

Społeczna gospodarka rynkowa i integracja europejska w czasach dziejowego przełomu / Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2020

Warsztat naukowy ekonomisty / Bazyli Poskrobko (red.), Tadeusz Borys,  Stanisław Czaja i  Tomasz Poskrobko, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko 2020

Kontakt

Biblioteka

email: biblioteka@zarz.agh.edu.pl
pok. 15
tel.  12 617 43 17

h

mgr Sylwia Wołek-Biernat

kustosz
email: swolek@zarz.agh.edu.pl
pok. 15
tel. 12 617 43 17

h

mgr Małgorzata Szumlak

kustosz
email: mkrzysci@zarz.agh.edu.pl
pok. 15
tel. 12 617 43 17