Zaznacz stronę

Biblioteka Wydziału Zarządzania

Biblioteka WZ

wydział Zarządzania AGH

Biblioteka Wydziału Zarządzania  udostępnia zbiory odpowiadające tematyce przedmiotów wykładanych na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych na wydziale. Zasoby biblioteki to ponad 20 tysięcy książek i ok. 150 tytułów czasopism, widoczne w katalogu internetowym.

Zasoby biblioteki
Jako jedyna biblioteka wydziałowa w AGH wdrożyła elektroniczny moduł wypożyczeń. Poza papierowymi wydaniami, pracownicy, doktoranci i studenci AGH mają dostęp do licencyjnych e-zasobów (książek, czasopism, artykułów, raportów itp.) z dowolnego miejsca na świecie. Wśród najpopularniejszych są : Business Source Complete, Emerald, ProQuest, Science Direct (Elsevier), Springer, JSTOR, Web of Science, Wiley Online Library oraz Ibuk Libra. Biblioteka dysponuje czytelnią czasopism, czytelnią do pracy zespołowej oraz czytelnią ogólną. Księgozbiór ułożony jest tematycznie w działach: ekonometria, ekonomia, finanse, gospodarka, informatyka, marketing, matematyka, prawo, przedsiębiorstwo, psychologia, socjologia, statystyka, zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Funkcjonowanie Biblioteki WZ

1. zamówienia na wypożyczenie książek prosimy przesyłać na mail biblioteka@zarz.agh.edu.pl (dostępność prosimy sprawdzać w katalogu bibliotecznym, po kliknięciu w tytuł książki widać lokalizację, symbol naszej biblioteki to WZ-Biblioteka Wydziałowa, przy zamówieniu prosimy podać tytuł i sygnaturę), książki można odbierać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 14:00 po potwierdzeniu mejlowym przyjęcia zamówienia przez bibliotekę;

2. karty odejścia prosimy przesyłać na mail: biblioteka@zarz.agh.edu.pl, po podbiciu wysyłamy skan;

3. zwroty książek możliwe poprzez zostawienie w kopercie przy portierni koniecznie z dopiskiem na kopercie „Biblioteka Wydziału Zarządzania” lub wysyłając przesyłką poleconą na koszt nadawcy, należy poinformować mejlowo o zwrocie książek;

4. istnieje możliwość bezpłatnego wykonania skanów wybranych fragmentów książek i artykułów z czasopism dostępnych w Bibliotece WZ (konieczne złożenie zamówienia mejlowego);

5. przestrzeganie reżimu sanitarnego (maseczki ochronne i rękawiczki);

6. zasady wypożyczeń oparte są o regulamin Biblioteki WZ (WAŻNE: wypożyczenia dla pracowników, doktorantów, studentów WZ, wypożyczamy książki ze statusem „dostępny” w katalogu);

7. kontakt mejlowy biblioteka@zarz.agh.edu.pl lub telefoniczny 12 617 43 17

Prosimy śledzić konto Biblioteka Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie na Facebooku

Czytelnia wydziałowa

Kontakt

Biblioteka

email: biblioteka@zarz.agh.edu.pl pok. 15 tel. 617-43-17
h

mgr Sylwia Wołek-Biernat

kustosz email: swolek@zarz.agh.edu.pl pok. 15 tel. 617-43-17
h

mgr inż. Elżbieta Zawadzka

st. specjalista email: ezawadzk@zarz.agh.edu.pl pok. 15 tel. 617-43-17
h

mgr Małgorzata Szumlak

bibliotekarz email: mkrzysci@zarz.agh.edu.pl pok. 15 tel. 617-43-17