Biblioteka Wydziału Zarządzania

Biblioteka WZ

wydział Zarządzania AGH

Biblioteka Wydziału Zarządzania  udostępnia  zbiory odpowiadające tematyce przedmiotów wykładanych na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych na wydziale. Zasoby biblioteki to ponad 20 tysięcy książek i ok. 150 tytułów czasopism, widoczne w katalogu internetowym.

Zasoby biblioteki
Jako jedyna biblioteka wydziałowa w AGH wdrożyła elektroniczny moduł wypożyczeń. Poza papierowymi wydaniami, pracownicy, doktoranci i studenci AGH mają dostęp do licencyjnych e-zasobów (książek, czasopism, artykułów, raportów itp.) z dowolnego miejsca na świecie. Wśród najpopularniejszych są : Business Source Complete, Emerald, ProQuest, Science Direct (Elsevier), Springer, JSTOR, Web of Science, Wiley Online Library oraz Ibuk Libra. Biblioteka dysponuje czytelnią czasopism, czytelnią do pracy zespołowej oraz czytelnią ogólną.
Księgozbiór ułożony jest tematycznie w działach: ekonometria, ekonomia, finanse, gospodarka, informatyka, marketing, matematyka, prawo, przedsiębiorstwo, psychologia, socjologia, statystyka, zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Godziny otwarcia Biblioteki WZ

poniedziałek – piątek 

8:30-15:00

w soboty zjazdów studentów niestacjonarnych (w semestrze letnim od 24.02 do 15.06)

10:00-14:00

Usługa „książki w skrytce” dla użytkowników WZ
Przed drzwiami wejściowymi do biblioteki znajduje się 6 zamykanych na szyfr skrytek, dzięki którym istnieje możliwość odebrania książek poza godzinami otwarcia Biblioteki WZ – budynek jest otwarty codziennie od 7.00 do 21.00.
Zasady korzystania
1. Skorzystać z usługi mogą tylko użytkownicy z aktywnymi kontami bibliotecznymi.
2. Zamówienie należy składać mailowo z konta z domeną AGH na adres bibliotekawz@agh.edu.pl.
3. Książki z czytelni wypożycza się tylko na 2 dni, pierwszeństwo wypożyczeń mają osoby korzystające na miejscu, książki z magazynu pożyczane są na 30 dni.
4. Bibliotekarz informuje mailowo o zrealizowaniu zamówienia, przekazując numer skrytki i kod dostępu (ważny jednorazowo).
5. Użytkownik potwierdza mailowo odbiór książek.
6. Zamówienie czeka w skrytce przez 48 godzin.
7. Wypożyczone materiały są wprowadzane na konto biblioteczne w dniu umieszczenia w skrytce, od tego momentu liczony jest okres wypożyczenia.
8. Użytkowników korzystających z usługi „książki w skrytce” obowiązuje regulamin wypożyczeń zbiorów Biblioteki WZ.
9. Skrytka służy tylko do wypożyczania księgozbioru, zwroty należy oddać do wrzutni WZ.

 1. Uprawnieni do wypożyczeń:
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni Wydziału Zarządzania AGH;
 • pracownicy inni Wydziału Zarządzania AGH;
 • doktoranci Szkoły Doktorskiej AGH, których promotorami są pracownicy WZ;
 • studenci Wydziału Zarządzania AGH;
 • emeryci Wydziału Zarządzania AGH;
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni AGH na warunkach wypożyczenia między-bibliotecznego, czyli za pośrednictwem ich macierzystej biblioteki wydziałowej.
 1. Zamawianie i wypożyczanie

Książki z Biblioteki Wydziału Zarządzania nie mogą być zamawiane zdalnie w katalogu komputerowym.

Zamówienia realizowane są na bieżąco, na miejscu. W katalogu komputerowym należy sprawdzić status książki i następnie zgłosić się z sygnaturą do bibliotekarza.

Książki z czytelni – można wypożyczać na krótki okres, tj. do dwóch dni bez możliwości prolongaty. Jednorazowo można wypożyczyć trzy egzemplarze.

Książki z magazynu ze statusem „dostępny” wypożyczane są zgodnie z wykazem w tabeli Limity i okresy wypożyczeń w Bibliotece WZ AGH.

Książki można odbierać osobiście lub z pisemnym upoważnieniem osoby zamawiającej.

 1. Rezerwowanie

Książkę aktualnie wypożyczoną można zarezerwować za pośrednictwem bibliotekarza.
W celu dokonania rezerwacji należy zgłosić sygnaturę rezerwowanej książki oraz okazać kartę biblioteczną lub elektroniczną legitymację studencką.

 1. Przedłużanie okresu wypożyczenia (prolongata)

W katalogu komputerowym użytkownik ma możliwość sprawdzenia stanu swojego konta
(m.in. informacje o wypożyczonych książkach i terminach ich zwrotu). Można także samodzielnie dokonać prolongaty zwrotu wypożyczonych książek.

Książki można prolongować samodzielnie 3 razy. Następne prolongaty są możliwe po okazaniu książek w Bibliotece Wydziału Zarządzania. Książki można prolongować tylko wtedy, gdy nie są zarezerwowane przez innego czytelnika oraz gdy nie są obciążone opłatą za przetrzymanie.

 

 1. Opłaty za nieterminowy zwrot

Za przetrzymanie książek pobierane są opłaty:

 • w wysokości 0,20 zł dziennie za każdy egzemplarz w przypadku książek z magazynu;
 • w wysokości 2,00 zł dziennie za każdy egzemplarz w przypadku książek z czytelni.

Bez uregulowania zaległości (w tym także opłat) nie można wypożyczać kolejnych książek, nie można także dokonywać prolongat. Konto biblioteczne jest jedno, blokada nałożona
w którejkolwiek agendzie obejmuje wszystkie jednostki systemu bibliotecznego AGH.

Konieczna jest aktualizacja konta na bieżący rok akademicki.

 

Limity i okresy wypożyczeń w Bibliotece WZ AGH

Kategoria

Limit wypożyczeń (vol.)

Okres wypożyczeń
(dni)

Prolongata

student studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych WZ AGH

10

30

3x

pracownik badawczo-dydaktyczny AGH

20

180

3x

inny pracownik AGH 

10

30

3x

doktorant AGH

15

30

3x

emeryci AGH

10

30

bez prolongaty

 

 

 

Do poszukiwań bibliograficznych

Arianta – naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne

BazEkon – bibliograficzno-pełnotekstowa baza dziedzinowa z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych

Biblioteka Nauki – udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi

Czytelnia czasopism PAN – pełne treści czasopism wydawanych lub współwydawanych przez komitety i oddziały PAN

Directory of Open Access Journals (DOAJ) – baza danych zawierająca spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych, do których dostęp jest darmowy

Linki do ciekawych publikacji w otwartym dostępie

Poza PKB. Mierzmy to, co ma znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego / Joseph Stiglitz, Jean-Paul Fitoussi, Martine Durand, tłum. Zbigniew Matkowski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2019

Społeczna gospodarka rynkowa i integracja europejska w czasach dziejowego przełomu / Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2020

Warsztat naukowy ekonomisty / Bazyli Poskrobko (red.), Tadeusz Borys,  Stanisław Czaja i  Tomasz Poskrobko, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko 2020

Kontakt

Biblioteka

email: bibliotekawz@agh.edu.pl
pok. 15
tel.  12 617 43 17

h

mgr Sylwia Wołek-Biernat

kustosz
email: wolekbiernat@agh.edu.pl
pok. 15
tel. 12 617 43 17

h

mgr Małgorzata Szumlak

kustosz
email: mszumlak@agh.edu.pl
pok. 15
tel. 12 617 43 17