Zaznacz stronę

Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego

Kierownik Katedry:

prof. AGH dr hab. inż. Alina Kozarkiewicz

e-mail: akozarki@zarz.agh.edu.pl
budynek D-14 pokój 121
tel. 012 617-42-74

Profil naukowy

Obszar zainteresowań badawczych pracowników Katedry jest szeroki i zróżnicowany: z jednej strony obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem i przedsiębiorczością, z drugiej strony koncentruje się na problematyce dotyczącej realizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwach oraz kształtowania środowiska pracy. Badania naukowe prowadzone w Katedrze są podstawą licznych publikacji naukowych, a ich wyniki wspierają działalność dydaktyczną prowadzoną na trzech poziomach studiów oraz kilku kierunkach studiów podyplomowych.

Historia Katedry

Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego powstała w 1991 roku z inicjatywy prof. zw. dr hab. Lidii Zbiegień-Maciąg. Początkowo istniała jako Zakład Psychologii i Socjologii Zarządzania, z czasem przekształciła się w Katedrę Zarządzania Kadrami, a po dołączeniu do zespołu grupy prawników została przemianowana na Katedrę Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego. W roku 2010 Katedra rozszerzyła działalność naukową oraz dydaktyczną o problemy zarządzania organizacjami i otrzymała obecną nazwę.

Działalnośc dydaktyczna

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Katedry ukierunkowane są na przekazywanie wiedzy z obszaru nauk o zarządzaniu, zarówno z perspektywy nauk ekonomicznych, jak i społecznych. W ramach zajęć ze studentami duży nacisk kładzie się na rozwijanie umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów z zakresu zarządzania z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie studiów oraz na doskonalenie kompetencji społecznych, w szczególności współdziałania grupowego. Katedra prowadzi specjalność Zarządzanie Kadrami Przedsiębiorstwa – studenci są tu przygotowywani do przejmowania profesjonalnych ról zawodowych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Pracownicy Katedry wspierają także inne wydziały techniczne AGH w kształceniu w obszarach zarządzania, przedsiębiorczości oraz prawa, oferując kursy w języku polskim oraz języku angielskim.

Nazwa

Kierownik:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Sawik, prof. zw.

kontakt: pok. 216, tel: 12 617 3984

e-mail: sawik@zarz.agh.edu.pl

Profil naukowy

Zastosowania metod badań operacyjnych i technologii informacyjnych, w szczególności programowania całkowitoliczbowego, programowania stochastycznego i optymalizacji kombinatorycznej, do konstruowania modeli matematycznych, algorytmów optymalizacji i projektowania systemów decyzyjnych dla planowania rozdziału zasobów, szeregowania zadań i zarządzania ryzykiem w sieciach łańcuchów dostaw produktów wysokiej technologii.

Zajęcia dydaktyczne

Teoria, metody, algorytmy i zastosowania badań operacyjnych do wspomagania decyzji i optymalizacji w projektowaniu, planowaniu  i harmonogramowaniu w systemach produkcyjnych i sieciach łańcuchów dostaw.

Pracownicy
Pracownicy Pokój Telefon
prof.dr hab.inż. Tadeusz Sawik, prof. zw. – kierownik katedry 216 3984
prof.dr hab.inż. Lubomyr Petryszyn, prof. nadzw. 423 4342
dr hab. inż. Wiktor Kubiński, prof. AGH 224 4324
dr hab. inż. Piotr Łebkowski, prof. AGH – kierownik pracowni 212, 201 42-12
dr hab. Beata Tarczydło, adiunkt 208 4234
dr hab. inż. Wiesław Waszkielewicz, prof. AGH – kierownik pracowni 222 4228
dr hab. inż. Waldemar Kaczmarczyk, adiunkt 303 3994
dr inż. Andrzej Augustynek, adiunkt 215 4296
dr inż. Dariusz Cichoń, adiunkt 217 4295
dr inż. Marek Dudek, adiunkt – kierownik laboratorium 211, 6a 4298, 4353
dr inż. Andrzej Jamróz, adiunkt 211 4298
dr inż. Antoni Korcyl, adiunkt 223 4334
dr inż. Ewa Kubińska-Jabcoń, adiunkt 407 3990
dr inż. Marek Magiera, adiunkt 303 3994
dr inż. Małgorzata Maternowska, adiunkt 209 4224
dr inż. Gabriela Mazur, adiunkt 215 4296
dr inż. Mariusz Niekurzak, adiunkt 407 3990
dr inż. Jacek Obrzud, st. wykładowca 215 4296
dr inż. Anita Proszowska, adiunkt 208 4234
dr inż. Ewa Prymon-Ryś, adiunkt 218 4265
dr inż. Adam Ryś, adiunkt 218 4265
dr inż. Dariusz Sala, adiunkt 217, 4a 4295, 4239
mgr inż. Kamil Czajka, asystent 211 4298
mgr inż. Katarzyna Gdowska, asystent 223 4334
mgr inż. Roger Książek, asystent 223 4334
mgr inż. Michał Nowak, asystent 410 4309

Pracownia Inżynierii Produkcji i Marketingu

Pracownicy Pokój Telefon
dr hab. Beata Tarczydło, adiunkt 208 4234
dr hab. inż. Wiesław Waszkielewicz, prof. AGH – kierownik pracowni 222 4228
dr inż. Andrzej Augustynek, adiunkt 215 4296
dr inż. Dariusz Cichoń, adiunkt 217 4295
dr inż. Andrzej Jamróz, adiunkt 211 4298
dr inż. Małgorzata Maternowska, adiunkt 209 4224
dr inż. Gabriela Mazur, adiunkt 215 4296
dr inż. Jacek Obrzud, st. wykładowca 215 4296
dr inż. Anita Proszowska, adiunkt 208 4234
dr inż. Ewa Prymon-Ryś, adiunkt 218 4265
dr inż. Adam Ryś, adiunkt 218 4265
dr inż. Dariusz Sala, adiunkt 217, 4a 4295, 4239
mgr inż. Kamil Czajka, asystent 211 4298
mgr inż. Michał Nowak, asystent 410 4309

Laboratorium Komputerowego Wspomagania Procesów Produkcyjnych

Pracownicy Pokój Telefon
dr inż. Marek Dudek, adiunkt – kierownik laboratorium 211, 6a 4298, 4353