Nauka

Aktualności

 

Rekrutacja na bezpłatne szkolenie: Specjalista w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym opakowań z tworzyw sztucznych

Bezpłatne szkolenie potrwa od 1 października 2021 r. do 20 maja 2022 r. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim. Zgłoszenia przyjmowane są do 7 września 2021 r. do godz. 13.00.

Szkolenie przeznaczone jest dla: pracowników przemysłu tworzyw sztucznych, studentów studiów I, II, III stopnia zainteresowanych problematyką opakowań z tworzyw sztucznych oraz osób związanych z branżą tworzyw sztucznych, które chcą podnieść swoje umiejętności oraz zostać specjalistą w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze tworzyw sztucznych.

Program będzie podzielony na pięć modułów tematycznych:

  • Nowe materiały i biomateriały,
  • Ekoprojektowanie i innowacyjne procesy produkcyjne,
  • Zaangażowanie obywateli i konsumentów,
  • Zarządzanie i waloryzacja odpadów,
  • Moduł praktyczny oparty na modelu nauczania Challenge Based Learning.

Moduły 1–4 będą odbywały się zdalnie na platformie moodle w asynchronicznej i synchronicznej formie zajęć.

Program kończy się 8-tygodniowym, wspólnym praktycznym modułem opartym na modelu nauczania Challenge Based Learning. Ograniczonej liczbie uczestników zostaną przyznane stypendia na pokrycie kosztów podróży i utrzymania (mobilność międzynarodowa).

Program jest finansowany przez UE w ramach projektu ERASMUS + KA2 PackAlliance, w którym uczestniczą wiodący partnerzy akademiccy i przemysłowi w tej dziedzinie z Hiszpanii, Finlandii, Włoch i Polski.

Szczegółowe informacje o rekrutacji oraz formularz rejestracyjny

Projekty

 

Numer projektu

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

18/18.200.341

Modelowanie nowych aplikacji ICAPM do szacowania kosztu kapitału spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – wpływ akcji groszowych i spekulacyjnych.

Urbański Stanisław

09.06.2016-08.06.2020

18/18.200.340

Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce: Wnioski z pierwszych dekad transformacji i perspektywy na kolejne lata.

Gurgul Henryk

15.06.2016-14.06.2020

18.18.200.03980

Współpraca międzyorganizacyjna jako przejaw orientacji przedsiębiorczej (MINIATURA).

Kusa Rafał

29.03.2019-06.2020

23/23.200.400

Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym.

Rumin Rafał, Feliks Jerzy

21.03.2019-06.2020

502.200.85440

Interdyscyplinarny Wymiar kompetencji w krajowych inteligentnych specjalizacjach.

Duda Joanna

01.01.2018-31.12.2020

66.66.200.03780

Stypendium dla wybitnego młodego naukowca.

Lach Łukasz

25.01.2018-31.12.2020

502.200.70050

Modernizacja nauczania w szkolnictwie wyższym poprzez innowacyjne narzędzia edukacyjne.

Gdowska Katarzyna

15.10.2017-14.10.2020

500.200.70060

Akademia sztuki i rzemiosł tradycyjnych ARTCademy.

Beck-Krala Ewa

502.200.20030

RMTech Flow.

Kulczycka Joanna

01.01.2019-31.12.2020

03.03.200.04020

Wsparcie dla czasopism naukowych.

Decision Making in Manufacturing and Services.

Gdowska Katarzyna

07.06.2019-31.12.2020

502.200.7007

ERASMUS + Pack Alliance.

Kulczycka Joanna

01.01.2020-31.12.2020

502.200.20040

RMsManager

Kulczycka Joanna

01.01.2020-31.12.2021