Zaznacz stronę

Władze Wydziału

Dziekan Wydziału Zarządzania

dziekan

dr hab. inż. Piotr Łebkowski
prof. nadzw. AGH

tel. 12 617-42-02

Prodziekan ds. Naukowych

dr hab. inż. Mariusz Kudełko,
prof. nadzw. AGH
tel. 12 617-42-78

Prodziekan ds. Ogólnych

dr inż. Dariusz Sala

tel. 12 617-43-12

Prodziekan ds. Kształcenia

dr inż. Marek Dudek
tel. 12 617-43-53

Prodziekan ds. Studenckich

dr inż. Antoni Korcyl
tel. 12 617-42-39

CZŁONKOWIE RADY WYDZIAŁU

Dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. inż., prof. nadzw. Piotr ŁEBKOWSKI

Prodziekan Wydziału Zarządzania dr hab. inż., prof. nadzw. Mariusz KUDEŁKO

Prodziekan Wydziału Zarządzania dr inż. Antoni KORCYL

Prodziekan Wydziału Zarządzania dr inż. Marek DUDEK

Prodziekan Wydziału Zarządzania dr inż. Dariusz SALA

Dr hab. inż. Ewa BECK-KRALA

Dr hab. inż., prof. nadzw. Bogusława BEK-GAIK

Prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz DUDA

Dr hab. inż. Joanna DUDA

Dr hab. inż., prof. nadzw. Jerzy FELIKS

Dr hab. inż. Grzegorz GINDA

Dr hab., prof. nadzw. Piotr GÓRSKI

Prof. dr hab. Henryk GURGUL

Dr hab.inż.., prof. nadzw. Natalia IWASZCZUK

Dr hab. inż. Waldemar KACZMARCZYK

Dr hab. inż.,prof. nadzw. Marek KARKULA

Dr hab. inż., prof. nadzw. Alina KOZARKIEWICZ

Dr hab., prof. nadzw. Joanna KULCZYCKA

Dr hab., prof. nadzw. Dagmara LEWICKA

Dr hab. inż., prof. nadzw. Monika ŁADA

Dr hab. inż., prof. nadzw. Jerzy MIKULIK

Dr hab. inż. Andrzej PALIŃSKI

Prof. dr hab. inż. Oleksandr PETROV

Prof. dr hab. inż. Lubomyr PETRYSZYN

Dr hab. inż. Tadeusz PINDÓR

Prof. dr hab. inż. Maria RICHERT

Dr hab. inż., prof. nadzw. Piotr SAŁUGA

Uczestnicy Rady Wydziału z głosem doradczym

Dr hab. Marta CZYŻ, prof. AGH

Prof. dr hab. inż. Mirosław DYTCZAK

Dr hab. inż. Wiktor KUBIŃSKI, prof. AGH

Prof. dr hab. inż. Zbigniew ŁUCKI

Prof. dr hab. inż. Tadeusz SAWIK

Dr hab. inż. prof. nadzw. Wiesław WASZKIELEWICZ

Prof. dr hab. Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG

Dr hab. inż. prof. nadzw. Stanisław SZYDŁO

Dr inż. Adam RYŚ (ZNP)

Mgr inż. Marek CIERNIAK (NSZZ „Solidarność”)

Dr hab. Iwona SKALNA

Dr hab. inż. prof. nadzw. Adam STAWOWY

Dr hab. inż. Anna SUROWIEC

Dr hab.,prof. nadzw. Beata TARCZYDŁO

Dr hab. inż. Andrzej WOJCIECHOWSKI

Dr. inż. Bartłomiej GAWEŁ

Dr inż. Dominik KOWAL

Dr inż. Jacek OBRZUD

Dr  Wojciech PAWNIK

Mgr Maciej JĘDRZEJEK

Mgr inż. Beata STAWOWY

Stud. Karina BŁAŻEJOWSKA

Stud. Maciej GACEK

Stud. Urszula KOPACZ

Stud. Katarzyna MAJKA

Stud. Konrad MARSZAŁEK

Stud. Piotr MATERA

Stud. Alicja PAWŁOWSKA

Stud. Paulina ŚWIĄTAŃSKA

Stud. Agnieszka CZAPLICKA

Pracownicy

Nauczyciele akademiccy

Telefon Pokój
dr inż. Grzegorz Augustyn, adiunkt 4309 410
dr Anna Avdiushchenko, adiunkt 4216 308
dr Beata Basiura, adiunkt 4355 427
dr hab. inż. Ewa Beck-Krala, adiunkt 4314 103
dr hab. inż. Bogusława Bek-Gaik, prof. AGH 4304 312
dr Małgorzata Białas, st. wykładowca 4304 312
prof. dr hab. Jan Błachut, prof. zw. 4312 217
dr Michał Brożyna, asystent 4272 313
dr inż. Alicja Byrska-Rąpała, adiunkt 4277 302
dr inż. Dariusz Cichoń, adiunkt 4295 217
dr Mateusz Codogni, adiunkt 4329 413
dr Anna Czapkiewicz, adiunkt 4270 4.4
dr inż. Marek Drożdż, adiunkt 3991 310
dr inż. Anna Dubel , adiunkt 4217 113
dr hab. inż. Joanna Duda, adiunkt 4329 413
dr inż. Jerzy Duda, adiunkt 4325 418
prof.dr hab.inż. Jan Tadeusz Duda, prof. zw. 4506 416
dr inż. Anna Duda-Kękuś, asystent 4327 405
dr inż. Marek Dudek, adiunkt – kierownik laboratorium 4298, 4353 211, 6a
dr Justyna Dyduch, adiunkt 4217 113
dr hab. inż. Jerzy Feliks, prof. AGH – kierownik laboratorium 4233 323
dr inż. Paweł Filipowicz, st. wykładowca 4672 411
mgr inż. Andrzej Fus, st. wykładowca 4224 209
dr inż. Bartłomiej Gaweł, adiunkt 4325 418
mgr inż. Katarzyna Gdowska, adiunkt 4334 223
dr hab. inż. Grzegorz Ginda, adiunkt 4321 401A
dr hab. Piotr Górski, prof. AGH – kierownik pracowni 4248 120
mgr inż. Stanisława Guca, st. wykładowca 4229 115
prof.dr hab.inż. Henryk Gurgul, prof. zw. – kierownik pracowni 4310 4.1
dr hab. Natalia Iwaszczuk, prof. AGH – kierownik katedry 4290 112
dr inż. Andrzej Jamróz, adiunkt 4298 211
dr inż. Stanisław Jędrusik, st. wykładowca 4326 309
dr inż. Jakub Jurasz, asystent 4309 410
mgr inż. Krzysztof Jurczyk, asystent 4330 409
dr inż. Agnieszka Kabalska, asystent 4228 423
dr hab. inż. Waldemar Kaczmarczyk, adiunkt 3994 303
dr inż. Radosław Kapłan, adiunkt 4282 301
dr hab. inż. Marek Karkula, prof. AGH, adiunkt 4330 409
dr inż. Katarzyna Klimkiewicz, adiunkt 4293 122
dr inż. Marta Kołodziej-Hajdo, adiunkt 4297 311
dr inż. Antoni Korcyl, adiunkt 4334 223
dr inż. Dominik Kowal, adiunkt 4306 408
dr Wojciech Kowalik, adiunkt 4308 122
dr hab. inż. Alina Kozarkiewicz, prof. AGH – kierownik katedry 4274 121
mgr inż. Roger Książek, asystent 4334 223
dr inż. Ewa Kubińska-Jabcoń, adiunkt 3990 407
dr hab. inż. Wiktor Kubiński, prof. AGH 4324 224
dr hab. inż. Mariusz Kudełko, prof. AGH – kierownik pracowni 4278 210
dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH 4291 110
dr Rafał Kusa, adiunkt 4671 412
mgr inż. Agata Kutyba, asystent 4309 410
dr inż. Krzysztof Kwaśniewski, adiunkt 4255 322
dr Łukasz Lach, adiunkt 4218 4.2
dr hab. Dagmara Lewicka, prof. AGH -kierownik pracowni 4229 115
dr inż. Robert Lisowski, adiunkt 4240 313
dr hab. inż. Monika Łada, prof. AGH – kierownik katedry 4303 214
dr Bartosz Łamasz, adiunkt 4292 109
dr hab. inż. Piotr Łebkowski, prof. AGH – kierownik pracowni 42-12 212, 201
mgr Artur Machno, asystent 4315 4.5
mgr Małgorzata Machowska, st. wykładowca 4315 4.5
dr inż. Andrzej Macioł, adiunkt 4589 420
dr inż. Marek Magiera, adiunkt 3994 303
dr inż. Katarzyna Majewska, adiunkt 4233 323
dr inż. Elżbieta Marcinkowska, adiunkt 4297 311
dr inż. Małgorzata Maternowska, adiunkt 4224 209
dr inż. Marek Michalski, adiunkt 4327 405
dr hab. inż. Jerzy Mikulik, prof. AGH – kierownik katedry, kierownik laboratorium 4508 402
dr hab. Janusz Molis, adiunkt 4352 313
dr Justyna Muweis, adiunkt 3991 310
dr inż. Mariusz Niekurzak, adiunkt 3990 407
dr inż. Jacek Obrzud, st. wykładowca 4296 215
dr inż. Janusz Opiła, adiunkt 4487 419
dr hab. inż. Andrzej Paliński, adiunkt 4326 309
dr Wojciech Pawnik, adiunkt 4314 103
dr Agnieszka Peszko, adiunkt 4306 408
prof.dr hab.inż. Oleksandr Petrov, prof. AGH 4355 427
prof.dr hab.inż. Lubomyr Petryszyn, prof. AGH 4342 423
dr hab. inż. Tadeusz Pindór, adiunkt 4230 111
dr inż. Krzysztof Posłuszny, adiunkt 4259 406
mgr inż. Piotr Potiopa, asystent 4325 418
dr inż. Anita Proszowska, adiunkt 4234 208
dr inż. Ewa Prymon-Ryś, adiunkt 4265 218
mgr inż. Radosław Puka, asystent 4462 422
prof. dr hab. inż. Maria Richert, prof. zw. 4242 101
dr inż. Bogdan Rębiasz, adiunkt 4589 420
dr inż. Rafał Rumin, asystent 4309 410
dr inż. Adam Ryś, adiunkt 4265 218
dr inż. Dariusz Sala, adiunkt 4312 217
dr hab. inż. Piotr Saługa, prof. AGH 4322 401B
dr inż. Joanna Sawicka, adiunkt 4277 302
dr inż. Bartosz Sawik, adiunkt 4507 417
dr hab. Iwona Skalna, adiunkt 4487 419
dr inż. Bartosz Soliński, adiunkt 4282 301
dr Izabella Stach, adiunkt 4328 415
mgr Marzena Staszkiewicz, asystent 4308 122
dr hab. inż. Adam Stawowy, prof. AGH – kierownik Katedry 4676 421
dr inż. Anna Stronczek, adiunkt 4297 311
dr Marcin Suder, asystent 4218 4.2
mgr Milena Suliga, asystent 4311 4.3
dr hab. inż. Anna Surowiec, st. wykładowca 4304 312
dr inż. Marta Szyba, asystent 4282 301
dr hab. Beata Tarczydło, prof. AGH 4234 208
dr inż. Mariusz Trela, adiunkt 4217 113
dr inż. Stanisław Urbański, adiunkt 4216 308
dr Łukasz Wacławik, adiunkt 4306 408
dr inż. Jerzy Wąchol, adiunkt 4328 415
dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski, adiunkt 4255 322
dr Jacek Wolak, adiunkt 4270 4.4
dr Maciej Woźniak, adiunkt 4230 111
dr Tomasz Wójtowicz, adiunkt 4311 4.3
dr Paweł Zając, asystent 4218 4.2
dr Piotr Ziarkowski, asystent 4228 423
dr Agnieszka Zielińska, adiunkt 4272 313
dr inż. Sławomir Ziółkowski, adiunkt 4293 122
Pracownicy emerytowani współpracujący z wydziałem
Telefon Pokój
dr hab. inż. Bogusław Bieda, emeryt 4326 309
dr hab. Marta Czyż, emeryt 4288 114
dr hab. inż. Andrzej Dura, emeryt 4223 105
dr Alina Dyduch, emeryt 4212 212
prof. dr hab. inż. Mirosław Dytczak, emeryt 4321 401A
prof.dr hab.inż. Zbigniew Łucki, emeryt 4347 112
dr inż. Zbigniew Mazur, emeryt 4216 308
dr Kazimiera Mendys, emeryt 4240 313
dr inż. Alicja Nowińska, emeryt 4224 209
dr inż. Jan Sas, emeryt 4255 322
prof. dr hab. inż. Tadeusz Sawik, emeryt 3984 216
dr inż. Dionizy Szyba, emeryt 4255 322
dr hab. inż. Stanisław Szydło, emeryt 4292 109
prof. dr hab. inż. Wiesław Waszkielewicz, emeryt 4228 222
prof. dr hab. Lidia Zbiegień-Maciąg, emeryt 4316 121
Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi
Telefon Pokój
mgr inż. Agnieszka Bańdo, specjalista 4222 2
mgr inż. Marek Cierniak, administrator sieci 4220 317
mgr inż. Ewa Dusza, st. specjalista 4366 213
mgr inż. Robert Grabowski, specjalista 4226 321
mgr Maciej Jędrzejek, dyrektor administracyjny Wydziału 2748 213
Beata Dusza, specjalista 3162 6
mgr Katarzyna Książko, st. specjalista 4301 5
Agnieszka Kuszlik, specjalista 4307 6
mgr Gabriela Lamtych, st. referent 4302 3
mgr inż. Aneta Ochońska, st. specjalista 3992 102
mgr Halina Początek, st. specjalista 4294 6
mgr Agnieszka Pohl, st. specjalista 4202, 3608 202
mgr Iwona Porzucek, st. specjalista 4119, 12 6174225 4
mgr Edyta Próchniewicz, specjalista 4346, 12 6174225 4
mgr inż. Krzysztof Próchniewicz, główny specjalista 4009 316
mgr Małgorzata Rogozik, st. specjalista 2795 102
mgr inż. Agnieszka Skowron, specjalista 4302 3
Danuta Sonik, specjalista 4356 203
mgr inż. Adam Starzec, st. specjalista 4226 321
mgr inż. Beata Stawowy, główny specjalista 4280 213
mgr Małgorzata Szumlak, bibliotekarz 4317 15
mgr Gabriela Ślizień-Momora, specjalista 4305 203
mgr Sylwia Wołek-Biernat, kustosz 4317 15
mgr Marta Wójs, st. referent 3951, 12 6174225 4
mgr inż. Monika Zaleska-Ulatowska, st. specjalista 4353 6
mgr inż. Elżbieta Zawadzka, st. specjalista 4317 15

Samorząd studentów i doktorantów

Aktualności dotyczące działalności Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania AGH dostępne są na Facebooku.