Zaznacz stronę

Dla pracowników

Komunikaty

ideas2
Wydział Zarządzania AGH w czołówce wydziałów ekonomicznych w Polsce

Wydział Zarządzania zajmuje 10 miejsce w Polsce wśród wszystkich wydziałów ekonomicznych według światowego rankingu Ideas home na podstawie dorobku w naukach ekonomicznych trzech autorów: prof. dr. hab. inż. Henryka Gurgula (20 miejsce w Polsce), prof. dr. hab. inż. Tadeusza Sawika (33 miejsce) oraz dr. Łukasza Lacha (34 miejsce). Więcej informacji na stronie << https://ideas.repec.org/top/top.poland.html

Serdecznie gratulujemy naukowcom: profesorowi Gurgulowi, profesorowi Sawikowi i doktorowi Lachowi!

zdj. nr 8 dziekanat - korytarz
I etap inwestycji budowlanych na Wydziale Zarządzania w realizacji

Na Wydziale Zarządzania jest realizowana inwestycja „Dostosowanie pawilonu D-14 do aktualnych przepisów p.poż.”. Całość inwestycji  obejmuje trzy etapy przewidziane na lata 2016-2018.

Organizacja dydaktyki

Studia stacjonarne

Organizacja roku akademickiego studia stacjonarne
Formularz zmian terminu zajęć
Przedmioty obieralne

WYBÓR PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH

Zapisy na przedmioty obieralne odbywają się na Platformie e-learningowej na początku danego semestru. Klucz do kursu przesyłany jest do studentów drogą mailową.

Studia niestacjonarne

Organizacja roku akademickiego studia niestacjonarne
Formularz zmian terminu zajęć
Przedmioty obieralne

Zapisy na przedmioty obieralne odbywają się na Platformie e-learningowej na początku danego semestru. Klucz do kursu przesyłany jest do studentów drogą mailową.

Sprawy pracownicze

Wyjazdy pracowników w ramach programu ERASMUS+

Informacje DWZ AGH o programie >>

Więcej o umowach podpisanych przez Wydział >>