Zaznacz stronę

Jednostki naukowe

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Kierownik:
dr hab. Beata Tarczydło

kontakt: pok. 208, tel: 12 617 42 34

e-mail:btarczyd@zarz.agh.edu.pl; beata.tarczydlo@poczta.fm

Profil naukowy

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem to zespół naukowy specjalistów realizujących projekty badawcze i badania naukowe oraz prowadzących zajęcia dydaktyczne m. in. z następujących obszarów zarządzania przedsiębiorstwem:

 • zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • zachowania interesariuszy (w tym nabywców) i ich kształtowanie
 • zarządzanie marką i wizerunkiem obiektów rynkowych
 • zarządzanie wartością
 • organizacja, modelowanie i doskonalenie procesów produkcji
 • projektowanie systemów produkcji w klasie światowej
 • nowoczesne metody zarządzania i wspomagania produkcji
 • narzędzia, metody i procedury zarządzania marketingowego
 • nowoczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem
 • informatyczne systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem.

Skuteczne zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem zdeterminowane jest kompleksem uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Stąd inspiracją do badań naukowych KZP są dylematy związane z następującymi zjawiskami i problemami:

 • jaką rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem odgrywa kapitał intelektualny
 • jak badać i kształtować zachowania interesariuszy
 • jakie wyzwania stawiane są przed współczesnym zarządzaniem przedsiębiorstwem
 • jaką rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem odgrywa marka i wizerunek
 • jak optymalizować procesy produkcyjne w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
 • jak skutecznie doskonalić przedsiębiorstwo i zarządzać nim w hiperkonkurencyjnym otoczeniu
 • jakie narzędzia, metody i procedury zarządzania przyczyniają się do podnoszenia skuteczności przedsiębiorstwa
 • czy można wskazać menedżerom metody działania dostosowane do turbulentnego otoczenia, które zapewnią trwanie i rozwój zarządzanym przedsiębiorstwom
 • od czego zależy skuteczność zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
 • czy można określić rodzaj zarządzania (koncepcję, metodę, sposób, model) stanowiącego swoistego rodzaju panaceum na współczesne warunki rynkowe
 • jaką rolę odgrywają informatyczne systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie cyfryzacji?

Wyzwaniem dla zespołu naukowego KZP jest skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem  w obecnych warunkach rynkowych. Zdaje się ono zmierzać w kierunku koncepcji zarządzania holistycznego uwzględniającego: serce, rozum
i ducha interesariuszy; zarządzanie kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie, zagadnienia inżynierii produkcji
oraz realizację szeroko rozumianych funkcji marketingowych. Podejście holistyczne umożliwia lepsze wykorzystanie, nie tylko fizycznego ale i wirtualnego łańcucha wartości przedsiębiorstwa. Wreszcie skuteczne zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem powinno dawać możliwość trwania i rozwoju, kreatywności, reagowania na sygnały rynkowe
i tworzenia optymalnej wartości dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Pracownicy
Pracownicy Pokój Telefon
dr hab. Beata Tarczydło – kierownik katedry 208 4234
prof. dr hab. inż. Petryszyn Lubomyr  222  4342
dr hab. Lewicka Dagmara, prof. AGH  115  4229
dr inż. Cichoń Dariusz, adiunkt  215  4296
dr inż. Dudek Marek, adiunkt  211, 6a  4298, 4353
dr inż. Jamróz Andrzej, adiunkt  211  4298
dr inż. Maternowska Małgorzata, adiunkt  209  4224
dr Pawnik Wojciech, adiunkt  103  4314
dr inż. Proszowska Anita, adiunkt  209  4224
dr inż. Prymon-Ryś Ewa, adiunkt  218  4265
dr inż. Sala Dariusz, adiunkt  217  4295
dr inż. Filipowicz Paweł, st. wykładowca  411  4672
dr inż. Obrzud Jacek, st. wykładowca  215  4296
dr inż. Ryś Adam, st. wykładowca  218  4265

Katedra Badań Operacyjnych

Kierownik:
dr hab. inż. Waldemar Kaczmarczyk

kontakt: pok. 303, tel: 12 617 3994

e-mail: wkaczmar@zarz.agh.edu.pl

Profil naukowy

Zastosowania metod badań operacyjnych i technologii informacyjnych, w szczególności programowania całkowitoliczbowego, programowania stochastycznego i optymalizacji kombinatorycznej, do konstruowania modeli matematycznych, algorytmów optymalizacji i projektowania systemów decyzyjnych dla planowania rozdziału zasobów, szeregowania zadań i zarządzania ryzykiem w sieciach łańcuchów dostaw produktów wysokiej technologii.

Zajęcia dydaktyczne

Teoria, metody, algorytmy i zastosowania badań operacyjnych do wspomagania decyzji i optymalizacji w projektowaniu, planowaniu  i harmonogramowaniu w systemach produkcyjnych i sieciach łańcuchów dostaw.

Pracownicy
Pracownicy Pokój Telefon
dr hab.inż. Waldemar Kaczmarczyk – kierownik katedry 303 3994
prof. dr hab. inż. Maria Richert 101 4242
dr hab. inż. Wiktor Kubiński, prof. AGH 224 4324
dr hab. inż. Piotr Łebkowski, prof. AGH 212, 201 42-12
dr inż. Antoni Korcyl, adiunkt 223 4334
dr inż. Ewa Kubińska-Jabcoń, adiunkt 407 3990
dr inż. Marek Magiera, adiunkt 303 3994
dr inż. Mariusz Niekurzak, adiunkt 407 3990
dr inż. Katarzyna Gdowska, adiunkt 223 4334
dr inż. Roger Książek, asystent 223 4334

Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

Kierownik:
dr hab. Monika Łada, prof. AGH

kontakt: pok. 214, tel: 12 617 43 03

e-mail: mlada@zarz.agh.edu.pl

Profil naukowy

Zainteresowania naukowe pracowników obejmują szeroko rozumianą problematykę czynników i uwarunkowań wzrostu i rozwoju gospodarczego o charakterze: ekonomicznym, finansowym i środowiskowym. Aktualnie badania są prowadzone w trzech obszarach: ekonomii, rachunkowości i finansów. W podejmowanych projektach badawczych szczególny nasick jest położony na nowe technologie informacyjne jako kluczowy czynnik zachodzących współczesnie zmian ekonomicznych oraz jako narzędzie prowadzenia innowacyjnych badań naukowych.

Pracownicy Katedry Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem są autorami wielu książek i artykułów naukowych, opublikowanych w renomowanych wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Wyniki badań naukowych są propagowane poprzez działalność naukową doktorantów i studentów oraz dydaktykę akademicką prowadzoną na wszystkich poziomach kształcenia. W Katedrze realizowane są trzy kierunki studiów podyplomowych oraz funkcjonują dwa studenckie koła naukowe. Katedra prowadzi dwie popularne specjalności na studiach II stopnia: Zarządzania finansami oraz International Management.

Pracownicy
Pracownicy Pokój Telefon
dr hab. Monika Łada, prof. AGH – kierownik katedry 214 4303
dr hab. Marta Czyż, prof. AGH 114 4288
dr hab.Leszek Preisner, prof. AGH 105 4236
dr hab. inż. Tadeusz Pindór, adiunkt 111 4230
dr hab. inż. Bogusława Bek-Gaik, prof. AGH 114 4288
dr Małgorzata Białas, st. wykładowca 312 4304
dr inż. Anna Dubel , adiunkt 105 4223
dr Justyna Dyduch, adiunkt 113 4217
dr inż. Marta Kołodziej-Hajdo, adiunkt 311 4297
dr inż. Robert Lisowski, adiunkt 313 4240
dr inż. Elżbieta Marcinkowska, adiunkt 311 4297
dr inż. Krzysztof Posłuszny, adiunkt 406 4259
dr inż. Joanna Sawicka, adiunkt 302 4277
dr inż. Anna Stronczek, adiunkt 311 4297
dr hab. inż. Anna Surowiec, st. wykładowca 312 4304
dr inż. Mariusz Trela, adiunkt 105 4223
dr inż. Stanisław Urbański, adiunkt 308 4216
dr Maciej Woźniak, adiunkt 113 4217
dr Piotr Ziarkowski, asystent 423 4228

Wprowadź tekst główny modułu tutaj.

Status

Zwiń
Rozwiń

Wybierz, czy zawartość zakładki rozwijanej w stanie początkowym jest zwinięta, czy rozwinięta.

Tło

Tak

Nie

Nie
Tak

Liniowy
Promienisty

Do środka
U Góry Po Lewej
U góry
Po Prawej Stronie U Góry
Do prawej
Po Prawej Stronie Na Dole
Do dołu
Na Dole Po Lewej Stronie
Do lewej

Tak

Nie

Nie
Tak

If enabled, gradient will be positioned on top of background-image

Tak

Nie

Nie
Tak

Włączenie tej opcji powoduje, że obraz tła pozostaje w miejscu podczas przewijania, dając ciekawy efekt paralaksy.

Prawdziwa paralaksa
CSS

Zdefiniuj typ paralaksy używanej do stworzenia efektu.

Okładka
Pasują
Powierzchnia

U Góry Po Lewej
U Góry Na Środku
Po Prawej Stronie U Góry
Po Lewej Stronie W Centrum
Do środka
Centrum Prawa
Na Dole Po Lewej Stronie
Na Dole
Po Prawej Stronie Na Dole

Bez powtórzeń
Powtórzenie
Powtórzenie X (poziomo)
Powtórzenie Y (pionowo)
Przestrzeń
Okrągłe

Normalne
Zwielokrotnij
Ekran
Nakładka
Przyciemnij
Rozjaśnij
Rozjaśnienie koloru
Ściemnienie koloru
Ostre światło
Miękkie światło
Różnica
Wyłączenie
Odcień
Nasycenie
Kolor
Jasność

Aby klip wideo mógł być odtwarzany w dowolnej przeglądarce, należy przesłać go zarówno w formacie .MP4, jak i .WEBM. Prześlij wersję w formacie .MP4 tutaj. Ważna uwaga: Klipy wideo tła nie są odtwarzane na urządzeniach przenośnych. W takich przypadkach są one zastępowane obrazem tła. Z tego względu, aby uzyskać jak najlepszy efekt, należy zdefiniować zarówno obraz tła, jak i klip wideo tła.

Aby klip wideo wyświetlał się w dowolnej przeglądarce, należy przesłać go zarówno w formacie .MP4, jak i .WEBM. Prześlij wersję w formacie .WEBM tutaj. Ważna uwaga: Klipy wideo tła nie są odtwarzane na urządzeniach przenośnych. W takich przypadkach są one zastępowane obrazem tła. Z tego względu, aby uzyskać jak najlepszy efekt, należy zdefiniować zarówno obraz tła, jak i klip wideo tła.

Aby klip wideo wyświetlał się w odpowiednim rozmiarze, należy wprowadzić jego dokładną szerokość (w pikselach) tutaj.

Aby klip wideo wyświetlał się w odpowiednim rozmiarze, należy wprowadzić jego dokładną wysokość (w pikselach) tutaj.

Tak

Nie

Nie
Tak

Zezwól na pauzowanie klipu wideo przez inne odtwarzacze przy ich uruchomieniu.

Tak

Nie

Nie
Tak

Allow video to be paused while it is not in the visible area.

Etykietka robocza

Zmienia etykietkę modułu w kreatorze, aby ułatwić identyfikację.

Ikona

Wybierz niestandardowy kolor

Zakładka rozwijana

Wybierz niestandardowy kolor

Wybierz niestandardowy kolor

Wybierz niestandardowy kolor

Wybierz niestandardowy kolor

Tekst

Do lewej
Do środka
Do prawej
Wyjustowany

This controls how your text is aligned within the module.


aA
aA
aA
aA
aA

Pick a text shadow style to enable text shadow for this element. Once enabled, you will be able to customize your text shadow style further. To disable custom text shadow style, choose the None option.

Shadow’s horizontal distance from the text. A negative value places the shadow to the left of the text.

Shadow’s vertical distance from the text. A negative value places the shadow above the text.

The higher the value, the bigger the blur; the shadow becomes wider and lighter.

The color of the shadow.

Tytuł Tekst

 • Recent

 • Uploaded

 • Domyślnie
 • Georgia
 • Times New Roman
 • Arial
 • Trebuchet
 • Verdana
 • ABeeZee
 • Abel
 • Abhaya Libre
 • Abril Fatface
 • Aclonica
 • Acme
 • Actor
 • Adamina
 • Advent Pro
 • Aguafina Script
 • Akronim
 • Aladin
 • Aldrich
 • Alef
 • Alegreya
 • Alegreya SC
 • Alegreya Sans
 • Alegreya Sans SC
 • Alex Brush
 • Alfa Slab One
 • Alice
 • Alike
 • Alike Angular
 • Allan
 • Allerta
 • Allerta Stencil
 • Allura
 • Almendra
 • Almendra Display
 • Almendra SC
 • Amarante
 • Amaranth
 • Amatic SC
 • Amethysta
 • Amiko
 • Amiri
 • Amita
 • Anaheim
 • Andada
 • Andika
 • Angkor
 • Annie Use Your Telescope
 • Anonymous Pro
 • Antic
 • Antic Didone
 • Antic Slab
 • Anton
 • Arapey
 • Arbutus
 • Arbutus Slab
 • Architects Daughter
 • Archivo
 • Archivo Black
 • Archivo Narrow
 • Aref Ruqaa
 • Arima Madurai
 • Arimo
 • Arizonia
 • Armata
 • Arsenal
 • Artifika
 • Arvo
 • Arya
 • Asap
 • Asap Condensed
 • Asar
 • Asset
 • Assistant
 • Astloch
 • Asul
 • Athiti
 • Atma
 • Atomic Age
 • Aubrey
 • Audiowide
 • Autour One
 • Average
 • Average Sans
 • Averia Gruesa Libre
 • Averia Libre
 • Averia Sans Libre
 • Averia Serif Libre
 • Bad Script
 • Bahiana
 • Baloo
 • Baloo Bhai
 • Baloo Bhaijaan
 • Baloo Bhaina
 • Baloo Chettan
 • Baloo Da
 • Baloo Paaji
 • Baloo Tamma
 • Baloo Tammudu
 • Baloo Thambi
 • Balthazar
 • Bangers
 • Barrio
 • Basic
 • Battambang
 • Baumans
 • Bayon
 • Belgrano
 • Bellefair
 • Belleza
 • BenchNine
 • Bentham
 • Berkshire Swash
 • Bevan
 • Bigelow Rules
 • Bigshot One
 • Bilbo
 • Bilbo Swash Caps
 • BioRhyme
 • BioRhyme Expanded
 • Biryani
 • Bitter
 • Black Ops One
 • Bokor
 • Bonbon
 • Boogaloo
 • Bowlby One
 • Bowlby One SC
 • Brawler
 • Bree Serif
 • Bubblegum Sans
 • Bubbler One
 • Buda
 • Buenard
 • Bungee
 • Bungee Hairline
 • Bungee Inline
 • Bungee Outline
 • Bungee Shade
 • Butcherman
 • Butterfly Kids
 • Cabin
 • Cabin Condensed
 • Cabin Sketch
 • Caesar Dressing
 • Cagliostro
 • Cairo
 • Calligraffitti
 • Cambay
 • Cambo
 • Candal
 • Cantarell
 • Cantata One
 • Cantora One
 • Capriola
 • Cardo
 • Carme
 • Carrois Gothic
 • Carrois Gothic SC
 • Carter One
 • Catamaran
 • Caudex
 • Caveat
 • Caveat Brush
 • Cedarville Cursive
 • Ceviche One
 • Changa
 • Changa One
 • Chango
 • Chathura
 • Chau Philomene One
 • Chela One
 • Chelsea Market
 • Chenla
 • Cherry Cream Soda
 • Cherry Swash
 • Chewy
 • Chicle
 • Chivo
 • Chonburi
 • Cinzel
 • Cinzel Decorative
 • Clicker Script
 • Coda
 • Coda Caption
 • Codystar
 • Coiny
 • Combo
 • Comfortaa
 • Coming Soon
 • Concert One
 • Condiment
 • Content
 • Contrail One
 • Convergence
 • Copse
 • Corben
 • Cormorant
 • Cormorant Garamond
 • Cormorant Infant
 • Cormorant SC
 • Cormorant Unicase
 • Cormorant Upright
 • Courgette
 • Cousine
 • Coustard
 • Covered By Your Grace
 • Crafty Girls
 • Creepster
 • Crete Round
 • Crimson Text
 • Croissant One
 • Crushed
 • Cuprum
 • Cutive
 • Cutive Mono
 • Damion
 • Dancing Script
 • Dangrek
 • David Libre
 • Dawning of a New Day
 • Days One
 • Dekko
 • Delius
 • Delius Swash Caps
 • Delius Unicase
 • Della Respira
 • Denk One
 • Devonshire
 • Dhurjati
 • Didact Gothic
 • Diplomata
 • Diplomata SC
 • Domine
 • Donegal One
 • Doppio One
 • Dorsa
 • Dosis
 • Dr Sugiyama
 • Droid Sans
 • Droid Sans Mono
 • Droid Serif
 • Duru Sans
 • Dynalight
 • EB Garamond
 • Eagle Lake
 • Eater
 • Economica
 • Eczar
 • El Messiri
 • Electrolize
 • Elsie
 • Elsie Swash Caps
 • Emblema One
 • Emilys Candy
 • Encode Sans
 • Encode Sans Condensed
 • Encode Sans Expanded
 • Encode Sans Semi Condensed
 • Encode Sans Semi Expanded
 • Englebert
 • Enriqueta
 • Erica One
 • Esteban
 • Euphoria Script
 • Ewert
 • Exo
 • Exo 2
 • Expletus Sans
 • Fanwood Text
 • Farsan
 • Fascinate
 • Fascinate Inline
 • Faster One
 • Fasthand
 • Fauna One
 • Faustina
 • Federant
 • Federo
 • Felipa
 • Fenix
 • Finger Paint
 • Fira Mono
 • Fira Sans
 • Fira Sans Condensed
 • Fira Sans Extra Condensed
 • Fjalla One
 • Fjord One
 • Flamenco
 • Flavors
 • Fondamento
 • Fontdiner Swanky
 • Forum
 • Francois One
 • Frank Ruhl Libre
 • Freckle Face
 • Fredericka the Great
 • Fredoka One
 • Freehand
 • Fresca
 • Frijole
 • Fruktur
 • Fugaz One
 • GFS Didot
 • GFS Neohellenic
 • Gabriela
 • Gafata
 • Galada
 • Galdeano
 • Galindo
 • Gentium Basic
 • Gentium Book Basic
 • Geo
 • Geostar
 • Geostar Fill
 • Germania One
 • Gidugu
 • Gilda Display
 • Give You Glory
 • Glass Antiqua
 • Glegoo
 • Gloria Hallelujah
 • Goblin One
 • Gochi Hand
 • Gorditas
 • Goudy Bookletter 1911
 • Graduate
 • Grand Hotel
 • Gravitas One
 • Great Vibes
 • Griffy
 • Gruppo
 • Gudea
 • Gurajada
 • Habibi
 • Halant
 • Hammersmith One
 • Hanalei
 • Hanalei Fill
 • Handlee
 • Hanuman
 • Happy Monkey
 • Harmattan
 • Headland One
 • Heebo
 • Henny Penny
 • Herr Von Muellerhoff
 • Hind
 • Hind Guntur
 • Hind Madurai
 • Hind Siliguri
 • Hind Vadodara
 • Holtwood One SC
 • Homemade Apple
 • Homenaje
 • IM Fell DW Pica
 • IM Fell DW Pica SC
 • IM Fell Double Pica
 • IM Fell Double Pica SC
 • IM Fell English
 • IM Fell English SC
 • IM Fell French Canon
 • IM Fell French Canon SC
 • IM Fell Great Primer
 • IM Fell Great Primer SC
 • Iceberg
 • Iceland
 • Imprima
 • Inconsolata
 • Inder
 • Indie Flower
 • Inika
 • Inknut Antiqua
 • Irish Grover
 • Istok Web
 • Italiana
 • Italianno
 • Itim
 • Jacques Francois
 • Jacques Francois Shadow
 • Jaldi
 • Jim Nightshade
 • Jockey One
 • Jolly Lodger
 • Jomhuria
 • Josefin Sans
 • Josefin Slab
 • Joti One
 • Judson
 • Julee
 • Julius Sans One
 • Junge
 • Jura
 • Just Another Hand
 • Just Me Again Down Here
 • Kadwa
 • Kalam
 • Kameron
 • Kanit
 • Kantumruy
 • Karla
 • Karma
 • Katibeh
 • Kaushan Script
 • Kavivanar
 • Kavoon
 • Kdam Thmor
 • Keania One
 • Kelly Slab
 • Kenia
 • Khand
 • Khmer
 • Khula
 • Kite One
 • Knewave
 • Kotta One
 • Koulen
 • Kranky
 • Kreon
 • Kristi
 • Krona One
 • Kumar One
 • Kumar One Outline
 • Kurale
 • La Belle Aurore
 • Laila
 • Lakki Reddy
 • Lalezar
 • Lancelot
 • Lateef
 • Lato
 • League Script
 • Leckerli One
 • Ledger
 • Lekton
 • Lemon
 • Lemonada
 • Libre Barcode 128
 • Libre Barcode 128 Text
 • Libre Barcode 39
 • Libre Barcode 39 Extended
 • Libre Barcode 39 Extended Text
 • Libre Barcode 39 Text
 • Libre Baskerville
 • Libre Franklin
 • Life Savers
 • Lilita One
 • Lily Script One
 • Limelight
 • Linden Hill
 • Lobster
 • Lobster Two
 • Londrina Outline
 • Londrina Shadow
 • Londrina Sketch
 • Londrina Solid
 • Lora
 • Love Ya Like A Sister
 • Loved by the King
 • Lovers Quarrel
 • Luckiest Guy
 • Lusitana
 • Lustria
 • Macondo
 • Macondo Swash Caps
 • Mada
 • Magra
 • Maiden Orange
 • Maitree
 • Mako
 • Mallanna
 • Mandali
 • Manuale
 • Marcellus
 • Marcellus SC
 • Marck Script
 • Margarine
 • Marko One
 • Marmelad
 • Martel
 • Martel Sans
 • Marvel
 • Mate
 • Mate SC
 • Maven Pro
 • McLaren
 • Meddon
 • MedievalSharp
 • Medula One
 • Meera Inimai
 • Megrim
 • Meie Script
 • Merienda
 • Merienda One
 • Merriweather
 • Merriweather Sans
 • Metal
 • Metal Mania
 • Metamorphous
 • Metrophobic
 • Michroma
 • Milonga
 • Miltonian
 • Miltonian Tattoo
 • Miniver
 • Miriam Libre
 • Mirza
 • Miss Fajardose
 • Mitr
 • Modak
 • Modern Antiqua
 • Mogra
 • Molengo
 • Molle
 • Monda
 • Monofett
 • Monoton
 • Monsieur La Doulaise
 • Montaga
 • Montez
 • Montserrat
 • Montserrat Alternates
 • Montserrat Subrayada
 • Moul
 • Moulpali
 • Mountains of Christmas
 • Mouse Memoirs
 • Mr Bedfort
 • Mr Dafoe
 • Mr De Haviland
 • Mrs Saint Delafield
 • Mrs Sheppards
 • Mukta
 • Mukta Mahee
 • Mukta Malar
 • Mukta Vaani
 • Muli
 • Mystery Quest
 • NTR
 • Neucha
 • Neuton
 • New Rocker
 • News Cycle
 • Niconne
 • Nixie One
 • Nobile
 • Nokora
 • Norican
 • Nosifer
 • Nothing You Could Do
 • Noticia Text
 • Noto Sans
 • Noto Serif
 • Nova Cut
 • Nova Flat
 • Nova Mono
 • Nova Oval
 • Nova Round
 • Nova Script
 • Nova Slim
 • Nova Square
 • Numans
 • Nunito
 • Nunito Sans
 • Odor Mean Chey
 • Offside
 • Old Standard TT
 • Oldenburg
 • Oleo Script
 • Oleo Script Swash Caps
 • Open Sans
 • Open Sans Condensed
 • Oranienbaum
 • Orbitron
 • Oregano
 • Orienta
 • Original Surfer
 • Oswald
 • Over the Rainbow
 • Overlock
 • Overlock SC
 • Overpass
 • Overpass Mono
 • Ovo
 • Oxygen
 • Oxygen Mono
 • PT Mono
 • PT Sans
 • PT Sans Caption
 • PT Sans Narrow
 • PT Serif
 • PT Serif Caption
 • Pacifico
 • Padauk
 • Palanquin
 • Palanquin Dark
 • Pangolin
 • Paprika
 • Parisienne
 • Passero One
 • Passion One
 • Pathway Gothic One
 • Patrick Hand
 • Patrick Hand SC
 • Pattaya
 • Patua One
 • Pavanam
 • Paytone One
 • Peddana
 • Peralta
 • Permanent Marker
 • Petit Formal Script
 • Petrona
 • Philosopher
 • Piedra
 • Pinyon Script
 • Pirata One
 • Plaster
 • Play
 • Playball
 • Playfair Display
 • Playfair Display SC
 • Podkova
 • Poiret One
 • Poller One
 • Poly
 • Pompiere
 • Pontano Sans
 • Poppins
 • Port Lligat Sans
 • Port Lligat Slab
 • Pragati Narrow
 • Prata
 • Preahvihear
 • Press Start 2P
 • Pridi
 • Princess Sofia
 • Prociono
 • Prompt
 • Prosto One
 • Proza Libre
 • Puritan
 • Purple Purse
 • Quando
 • Quantico
 • Quattrocento
 • Quattrocento Sans
 • Questrial
 • Quicksand
 • Quintessential
 • Qwigley
 • Racing Sans One
 • Radley
 • Rajdhani
 • Rakkas
 • Raleway
 • Raleway Dots
 • Ramabhadra
 • Ramaraja
 • Rambla
 • Rammetto One
 • Ranchers
 • Rancho
 • Ranga
 • Rasa
 • Rationale
 • Ravi Prakash
 • Redressed
 • Reem Kufi
 • Reenie Beanie
 • Revalia
 • Rhodium Libre
 • Ribeye
 • Ribeye Marrow
 • Righteous
 • Risque
 • Roboto
 • Roboto Condensed
 • Roboto Mono
 • Roboto Slab
 • Rochester
 • Rock Salt
 • Rokkitt
 • Romanesco
 • Ropa Sans
 • Rosario
 • Rosarivo
 • Rouge Script
 • Rozha One
 • Rubik
 • Rubik Mono One
 • Ruda
 • Rufina
 • Ruge Boogie
 • Ruluko
 • Rum Raisin
 • Ruslan Display
 • Russo One
 • Ruthie
 • Rye
 • Sacramento
 • Sahitya
 • Sail
 • Saira
 • Saira Condensed
 • Saira Extra Condensed
 • Saira Semi Condensed
 • Salsa
 • Sanchez
 • Sancreek
 • Sansita
 • Sarala
 • Sarina
 • Sarpanch
 • Satisfy
 • Scada
 • Scheherazade
 • Schoolbell
 • Scope One
 • Seaweed Script
 • Secular One
 • Sedgwick Ave
 • Sedgwick Ave Display
 • Sevillana
 • Seymour One
 • Shadows Into Light
 • Shadows Into Light Two
 • Shanti
 • Shojumaru
 • Short Stack
 • Shrikhand
 • Siemreap
 • Sigmar One
 • Signika
 • Signika Negative
 • Simonetta
 • Sintony
 • Sirin Stencil
 • Six Caps
 • Skranji
 • Slabo 13px
 • Slabo 27px
 • Slackey
 • Smokum
 • Smythe
 • Sniglet
 • Snippet
 • Snowburst One
 • Sofadi One
 • Sofia
 • Sonsie One
 • Sorts Mill Goudy
 • Source Code Pro
 • Source Sans Pro
 • Source Serif Pro
 • Space Mono
 • Special Elite
 • Spectral
 • Spicy Rice
 • Spinnaker
 • Spirax
 • Squada One
 • Sree Krushnadevaraya
 • Sriracha
 • Stalemate
 • Stalinist One
 • Stardos Stencil
 • Stint Ultra Condensed
 • Stint Ultra Expanded
 • Stoke
 • Strait
 • Sue Ellen Francisco
 • Suez One
 • Sumana
 • Sunshiney
 • Supermercado One
 • Sura
 • Suranna
 • Suravaram
 • Suwannaphum
 • Swanky and Moo Moo
 • Syncopate
 • Tangerine
 • Taprom
 • Tauri
 • Taviraj
 • Teko
 • Telex
 • Tenali Ramakrishna
 • Tenor Sans
 • Text Me One
 • The Girl Next Door
 • Tienne
 • Tillana
 • Timmana
 • Tinos
 • Titan One
 • Titillium Web
 • Trade Winds
 • Trirong
 • Trocchi
 • Trochut
 • Trykker
 • Tulpen One
 • Ubuntu
 • Ubuntu Condensed
 • Ubuntu Mono
 • Ultra
 • Uncial Antiqua
 • Underdog
 • Unica One
 • UnifrakturCook
 • UnifrakturMaguntia
 • Unkempt
 • Unlock
 • Unna
 • VT323
 • Vampiro One
 • Varela
 • Varela Round
 • Vast Shadow
 • Vesper Libre
 • Vibur
 • Vidaloka
 • Viga
 • Voces
 • Volkhov
 • Vollkorn
 • Voltaire
 • Waiting for the Sunrise
 • Wallpoet
 • Walter Turncoat
 • Warnes
 • Wellfleet
 • Wendy One
 • Wire One
 • Work Sans
 • Yanone Kaffeesatz
 • Yantramanav
 • Yatra One
 • Yellowtail
 • Yeseva One
 • Yesteryear
 • Yrsa
 • Zeyada
 • Zilla Slab
 • Zilla Slab Highlight

Thin
Ultra Light
Jasne
Regularny
Medium
Semi Bold
Bold
Ultra Bold
Heavy

Wybierz niestandardowy kolor

solid
double
dotted
dashed
wavy

Do lewej
Do środka
Do prawej
Justified

Wybierz niestandardowy kolor


aA
aA
aA
aA
aA

Pick a text shadow style to enable text shadow for this element. Once enabled, you will be able to customize your text shadow style further. To disable custom text shadow style, choose the None option.

Shadow’s horizontal distance from the text. A negative value places the shadow to the left of the text.

Shadow’s vertical distance from the text. A negative value places the shadow above the text.

The higher the value, the bigger the blur; the shadow becomes wider and lighter.

The color of the shadow.

Korpus Tekst

 • Recent

 • Uploaded

 • Domyślnie
 • Georgia
 • Times New Roman
 • Arial
 • Trebuchet
 • Verdana
 • ABeeZee
 • Abel
 • Abhaya Libre
 • Abril Fatface
 • Aclonica
 • Acme
 • Actor
 • Adamina
 • Advent Pro
 • Aguafina Script
 • Akronim
 • Aladin
 • Aldrich
 • Alef
 • Alegreya
 • Alegreya SC
 • Alegreya Sans
 • Alegreya Sans SC
 • Alex Brush
 • Alfa Slab One
 • Alice
 • Alike
 • Alike Angular
 • Allan
 • Allerta
 • Allerta Stencil
 • Allura
 • Almendra
 • Almendra Display
 • Almendra SC
 • Amarante
 • Amaranth
 • Amatic SC
 • Amethysta
 • Amiko
 • Amiri
 • Amita
 • Anaheim
 • Andada
 • Andika
 • Angkor
 • Annie Use Your Telescope
 • Anonymous Pro
 • Antic
 • Antic Didone
 • Antic Slab
 • Anton
 • Arapey
 • Arbutus
 • Arbutus Slab
 • Architects Daughter
 • Archivo
 • Archivo Black
 • Archivo Narrow
 • Aref Ruqaa
 • Arima Madurai
 • Arimo
 • Arizonia
 • Armata
 • Arsenal
 • Artifika
 • Arvo
 • Arya
 • Asap
 • Asap Condensed
 • Asar
 • Asset
 • Assistant
 • Astloch
 • Asul
 • Athiti
 • Atma
 • Atomic Age
 • Aubrey
 • Audiowide
 • Autour One
 • Average
 • Average Sans
 • Averia Gruesa Libre
 • Averia Libre
 • Averia Sans Libre
 • Averia Serif Libre
 • Bad Script
 • Bahiana
 • Baloo
 • Baloo Bhai
 • Baloo Bhaijaan
 • Baloo Bhaina
 • Baloo Chettan
 • Baloo Da
 • Baloo Paaji
 • Baloo Tamma
 • Baloo Tammudu
 • Baloo Thambi
 • Balthazar
 • Bangers
 • Barrio
 • Basic
 • Battambang
 • Baumans
 • Bayon
 • Belgrano
 • Bellefair
 • Belleza
 • BenchNine
 • Bentham
 • Berkshire Swash
 • Bevan
 • Bigelow Rules
 • Bigshot One
 • Bilbo
 • Bilbo Swash Caps
 • BioRhyme
 • BioRhyme Expanded
 • Biryani
 • Bitter
 • Black Ops One
 • Bokor
 • Bonbon
 • Boogaloo
 • Bowlby One
 • Bowlby One SC
 • Brawler
 • Bree Serif
 • Bubblegum Sans
 • Bubbler One
 • Buda
 • Buenard
 • Bungee
 • Bungee Hairline
 • Bungee Inline
 • Bungee Outline
 • Bungee Shade
 • Butcherman
 • Butterfly Kids
 • Cabin
 • Cabin Condensed
 • Cabin Sketch
 • Caesar Dressing
 • Cagliostro
 • Cairo
 • Calligraffitti
 • Cambay
 • Cambo
 • Candal
 • Cantarell
 • Cantata One
 • Cantora One
 • Capriola
 • Cardo
 • Carme
 • Carrois Gothic
 • Carrois Gothic SC
 • Carter One
 • Catamaran
 • Caudex
 • Caveat
 • Caveat Brush
 • Cedarville Cursive
 • Ceviche One
 • Changa
 • Changa One
 • Chango
 • Chathura
 • Chau Philomene One
 • Chela One
 • Chelsea Market
 • Chenla
 • Cherry Cream Soda
 • Cherry Swash
 • Chewy
 • Chicle
 • Chivo
 • Chonburi
 • Cinzel
 • Cinzel Decorative
 • Clicker Script
 • Coda
 • Coda Caption
 • Codystar
 • Coiny
 • Combo
 • Comfortaa
 • Coming Soon
 • Concert One
 • Condiment
 • Content
 • Contrail One
 • Convergence
 • Copse
 • Corben
 • Cormorant
 • Cormorant Garamond
 • Cormorant Infant
 • Cormorant SC
 • Cormorant Unicase
 • Cormorant Upright
 • Courgette
 • Cousine
 • Coustard
 • Covered By Your Grace
 • Crafty Girls
 • Creepster
 • Crete Round
 • Crimson Text
 • Croissant One
 • Crushed
 • Cuprum
 • Cutive
 • Cutive Mono
 • Damion
 • Dancing Script
 • Dangrek
 • David Libre
 • Dawning of a New Day
 • Days One
 • Dekko
 • Delius
 • Delius Swash Caps
 • Delius Unicase
 • Della Respira
 • Denk One
 • Devonshire
 • Dhurjati
 • Didact Gothic
 • Diplomata
 • Diplomata SC
 • Domine
 • Donegal One
 • Doppio One
 • Dorsa
 • Dosis
 • Dr Sugiyama
 • Droid Sans
 • Droid Sans Mono
 • Droid Serif
 • Duru Sans
 • Dynalight
 • EB Garamond
 • Eagle Lake
 • Eater
 • Economica
 • Eczar
 • El Messiri
 • Electrolize
 • Elsie
 • Elsie Swash Caps
 • Emblema One
 • Emilys Candy
 • Encode Sans
 • Encode Sans Condensed
 • Encode Sans Expanded
 • Encode Sans Semi Condensed
 • Encode Sans Semi Expanded
 • Englebert
 • Enriqueta
 • Erica One
 • Esteban
 • Euphoria Script
 • Ewert
 • Exo
 • Exo 2
 • Expletus Sans
 • Fanwood Text
 • Farsan
 • Fascinate
 • Fascinate Inline
 • Faster One
 • Fasthand
 • Fauna One
 • Faustina
 • Federant
 • Federo
 • Felipa
 • Fenix
 • Finger Paint
 • Fira Mono
 • Fira Sans
 • Fira Sans Condensed
 • Fira Sans Extra Condensed
 • Fjalla One
 • Fjord One
 • Flamenco
 • Flavors
 • Fondamento
 • Fontdiner Swanky
 • Forum
 • Francois One
 • Frank Ruhl Libre
 • Freckle Face
 • Fredericka the Great
 • Fredoka One
 • Freehand
 • Fresca
 • Frijole
 • Fruktur
 • Fugaz One
 • GFS Didot
 • GFS Neohellenic
 • Gabriela
 • Gafata
 • Galada
 • Galdeano
 • Galindo
 • Gentium Basic
 • Gentium Book Basic
 • Geo
 • Geostar
 • Geostar Fill
 • Germania One
 • Gidugu
 • Gilda Display
 • Give You Glory
 • Glass Antiqua
 • Glegoo
 • Gloria Hallelujah
 • Goblin One
 • Gochi Hand
 • Gorditas
 • Goudy Bookletter 1911
 • Graduate
 • Grand Hotel
 • Gravitas One
 • Great Vibes
 • Griffy
 • Gruppo
 • Gudea
 • Gurajada
 • Habibi
 • Halant
 • Hammersmith One
 • Hanalei
 • Hanalei Fill
 • Handlee
 • Hanuman
 • Happy Monkey
 • Harmattan
 • Headland One
 • Heebo
 • Henny Penny
 • Herr Von Muellerhoff
 • Hind
 • Hind Guntur
 • Hind Madurai
 • Hind Siliguri
 • Hind Vadodara
 • Holtwood One SC
 • Homemade Apple
 • Homenaje
 • IM Fell DW Pica
 • IM Fell DW Pica SC
 • IM Fell Double Pica
 • IM Fell Double Pica SC
 • IM Fell English
 • IM Fell English SC
 • IM Fell French Canon
 • IM Fell French Canon SC
 • IM Fell Great Primer
 • IM Fell Great Primer SC
 • Iceberg
 • Iceland
 • Imprima
 • Inconsolata
 • Inder
 • Indie Flower
 • Inika
 • Inknut Antiqua
 • Irish Grover
 • Istok Web
 • Italiana
 • Italianno
 • Itim
 • Jacques Francois
 • Jacques Francois Shadow
 • Jaldi
 • Jim Nightshade
 • Jockey One
 • Jolly Lodger
 • Jomhuria
 • Josefin Sans
 • Josefin Slab
 • Joti One
 • Judson
 • Julee
 • Julius Sans One
 • Junge
 • Jura
 • Just Another Hand
 • Just Me Again Down Here
 • Kadwa
 • Kalam
 • Kameron
 • Kanit
 • Kantumruy
 • Karla
 • Karma
 • Katibeh
 • Kaushan Script
 • Kavivanar
 • Kavoon
 • Kdam Thmor
 • Keania One
 • Kelly Slab
 • Kenia
 • Khand
 • Khmer
 • Khula
 • Kite One
 • Knewave
 • Kotta One
 • Koulen
 • Kranky
 • Kreon
 • Kristi
 • Krona One
 • Kumar One
 • Kumar One Outline
 • Kurale
 • La Belle Aurore
 • Laila
 • Lakki Reddy
 • Lalezar
 • Lancelot
 • Lateef
 • Lato
 • League Script
 • Leckerli One
 • Ledger
 • Lekton
 • Lemon
 • Lemonada
 • Libre Barcode 128
 • Libre Barcode 128 Text
 • Libre Barcode 39
 • Libre Barcode 39 Extended
 • Libre Barcode 39 Extended Text
 • Libre Barcode 39 Text
 • Libre Baskerville
 • Libre Franklin
 • Life Savers
 • Lilita One
 • Lily Script One
 • Limelight
 • Linden Hill
 • Lobster
 • Lobster Two
 • Londrina Outline
 • Londrina Shadow
 • Londrina Sketch
 • Londrina Solid
 • Lora
 • Love Ya Like A Sister
 • Loved by the King
 • Lovers Quarrel
 • Luckiest Guy
 • Lusitana
 • Lustria
 • Macondo
 • Macondo Swash Caps
 • Mada
 • Magra
 • Maiden Orange
 • Maitree
 • Mako
 • Mallanna
 • Mandali
 • Manuale
 • Marcellus
 • Marcellus SC
 • Marck Script
 • Margarine
 • Marko One
 • Marmelad
 • Martel
 • Martel Sans
 • Marvel
 • Mate
 • Mate SC
 • Maven Pro
 • McLaren
 • Meddon
 • MedievalSharp
 • Medula One
 • Meera Inimai
 • Megrim
 • Meie Script
 • Merienda
 • Merienda One
 • Merriweather
 • Merriweather Sans
 • Metal
 • Metal Mania
 • Metamorphous
 • Metrophobic
 • Michroma
 • Milonga
 • Miltonian
 • Miltonian Tattoo
 • Miniver
 • Miriam Libre
 • Mirza
 • Miss Fajardose
 • Mitr
 • Modak
 • Modern Antiqua
 • Mogra
 • Molengo
 • Molle
 • Monda
 • Monofett
 • Monoton
 • Monsieur La Doulaise
 • Montaga
 • Montez
 • Montserrat
 • Montserrat Alternates
 • Montserrat Subrayada
 • Moul
 • Moulpali
 • Mountains of Christmas
 • Mouse Memoirs
 • Mr Bedfort
 • Mr Dafoe
 • Mr De Haviland
 • Mrs Saint Delafield
 • Mrs Sheppards
 • Mukta
 • Mukta Mahee
 • Mukta Malar
 • Mukta Vaani
 • Muli
 • Mystery Quest
 • NTR
 • Neucha
 • Neuton
 • New Rocker
 • News Cycle
 • Niconne
 • Nixie One
 • Nobile
 • Nokora
 • Norican
 • Nosifer
 • Nothing You Could Do
 • Noticia Text
 • Noto Sans
 • Noto Serif
 • Nova Cut
 • Nova Flat
 • Nova Mono
 • Nova Oval
 • Nova Round
 • Nova Script
 • Nova Slim
 • Nova Square
 • Numans
 • Nunito
 • Nunito Sans
 • Odor Mean Chey
 • Offside
 • Old Standard TT
 • Oldenburg
 • Oleo Script
 • Oleo Script Swash Caps
 • Open Sans
 • Open Sans Condensed
 • Oranienbaum
 • Orbitron
 • Oregano
 • Orienta
 • Original Surfer
 • Oswald
 • Over the Rainbow
 • Overlock
 • Overlock SC
 • Overpass
 • Overpass Mono
 • Ovo
 • Oxygen
 • Oxygen Mono
 • PT Mono
 • PT Sans
 • PT Sans Caption
 • PT Sans Narrow
 • PT Serif
 • PT Serif Caption
 • Pacifico
 • Padauk
 • Palanquin
 • Palanquin Dark
 • Pangolin
 • Paprika
 • Parisienne
 • Passero One
 • Passion One
 • Pathway Gothic One
 • Patrick Hand
 • Patrick Hand SC
 • Pattaya
 • Patua One
 • Pavanam
 • Paytone One
 • Peddana
 • Peralta
 • Permanent Marker
 • Petit Formal Script
 • Petrona
 • Philosopher
 • Piedra
 • Pinyon Script
 • Pirata One
 • Plaster
 • Play
 • Playball
 • Playfair Display
 • Playfair Display SC
 • Podkova
 • Poiret One
 • Poller One
 • Poly
 • Pompiere
 • Pontano Sans
 • Poppins
 • Port Lligat Sans
 • Port Lligat Slab
 • Pragati Narrow
 • Prata
 • Preahvihear
 • Press Start 2P
 • Pridi
 • Princess Sofia
 • Prociono
 • Prompt
 • Prosto One
 • Proza Libre
 • Puritan
 • Purple Purse
 • Quando
 • Quantico
 • Quattrocento
 • Quattrocento Sans
 • Questrial
 • Quicksand
 • Quintessential
 • Qwigley
 • Racing Sans One
 • Radley
 • Rajdhani
 • Rakkas
 • Raleway
 • Raleway Dots
 • Ramabhadra
 • Ramaraja
 • Rambla
 • Rammetto One
 • Ranchers
 • Rancho
 • Ranga
 • Rasa
 • Rationale
 • Ravi Prakash
 • Redressed
 • Reem Kufi
 • Reenie Beanie
 • Revalia
 • Rhodium Libre
 • Ribeye
 • Ribeye Marrow
 • Righteous
 • Risque
 • Roboto
 • Roboto Condensed
 • Roboto Mono
 • Roboto Slab
 • Rochester
 • Rock Salt
 • Rokkitt
 • Romanesco
 • Ropa Sans
 • Rosario
 • Rosarivo
 • Rouge Script
 • Rozha One
 • Rubik
 • Rubik Mono One
 • Ruda
 • Rufina
 • Ruge Boogie
 • Ruluko
 • Rum Raisin
 • Ruslan Display
 • Russo One
 • Ruthie
 • Rye
 • Sacramento
 • Sahitya
 • Sail
 • Saira
 • Saira Condensed
 • Saira Extra Condensed
 • Saira Semi Condensed
 • Salsa
 • Sanchez
 • Sancreek
 • Sansita
 • Sarala
 • Sarina
 • Sarpanch
 • Satisfy
 • Scada
 • Scheherazade
 • Schoolbell
 • Scope One
 • Seaweed Script
 • Secular One
 • Sedgwick Ave
 • Sedgwick Ave Display
 • Sevillana
 • Seymour One
 • Shadows Into Light
 • Shadows Into Light Two
 • Shanti
 • Shojumaru
 • Short Stack
 • Shrikhand
 • Siemreap
 • Sigmar One
 • Signika
 • Signika Negative
 • Simonetta
 • Sintony
 • Sirin Stencil
 • Six Caps
 • Skranji
 • Slabo 13px
 • Slabo 27px
 • Slackey
 • Smokum
 • Smythe
 • Sniglet
 • Snippet
 • Snowburst One
 • Sofadi One
 • Sofia
 • Sonsie One
 • Sorts Mill Goudy
 • Source Code Pro
 • Source Sans Pro
 • Source Serif Pro
 • Space Mono
 • Special Elite
 • Spectral
 • Spicy Rice
 • Spinnaker
 • Spirax
 • Squada One
 • Sree Krushnadevaraya
 • Sriracha
 • Stalemate
 • Stalinist One
 • Stardos Stencil
 • Stint Ultra Condensed
 • Stint Ultra Expanded
 • Stoke
 • Strait
 • Sue Ellen Francisco
 • Suez One
 • Sumana
 • Sunshiney
 • Supermercado One
 • Sura
 • Suranna
 • Suravaram
 • Suwannaphum
 • Swanky and Moo Moo
 • Syncopate
 • Tangerine
 • Taprom
 • Tauri
 • Taviraj
 • Teko
 • Telex
 • Tenali Ramakrishna
 • Tenor Sans
 • Text Me One
 • The Girl Next Door
 • Tienne
 • Tillana
 • Timmana
 • Tinos
 • Titan One
 • Titillium Web
 • Trade Winds
 • Trirong
 • Trocchi
 • Trochut
 • Trykker
 • Tulpen One
 • Ubuntu
 • Ubuntu Condensed
 • Ubuntu Mono
 • Ultra
 • Uncial Antiqua
 • Underdog
 • Unica One
 • UnifrakturCook
 • UnifrakturMaguntia
 • Unkempt
 • Unlock
 • Unna
 • VT323
 • Vampiro One
 • Varela
 • Varela Round
 • Vast Shadow
 • Vesper Libre
 • Vibur
 • Vidaloka
 • Viga
 • Voces
 • Volkhov
 • Vollkorn
 • Voltaire
 • Waiting for the Sunrise
 • Wallpoet
 • Walter Turncoat
 • Warnes
 • Wellfleet
 • Wendy One
 • Wire One
 • Work Sans
 • Yanone Kaffeesatz
 • Yantramanav
 • Yatra One
 • Yellowtail
 • Yeseva One
 • Yesteryear
 • Yrsa
 • Zeyada
 • Zilla Slab
 • Zilla Slab Highlight

Thin
Ultra Light
Jasne
Regularny
Medium
Semi Bold
Bold
Ultra Bold
Heavy

Wybierz niestandardowy kolor

solid
double
dotted
dashed
wavy

Do lewej
Do środka
Do prawej
Justified

Wybierz niestandardowy kolor


aA
aA
aA
aA
aA

Pick a text shadow style to enable text shadow for this element. Once enabled, you will be able to customize your text shadow style further. To disable custom text shadow style, choose the None option.

Shadow’s horizontal distance from the text. A negative value places the shadow to the left of the text.

Shadow’s vertical distance from the text. A negative value places the shadow above the text.

The higher the value, the bigger the blur; the shadow becomes wider and lighter.

The color of the shadow.

Wymiarowanie

Do lewej
Do środka
Do prawej

Rozstaw

Obramowanie

Here you can control the corner radius of this element. Enable the link icon to control all four corners at once, or disable to define custom values for each.

Jednolite
Przerywane
Kropkowane
Podwójne
Żłobione
Wypukłe
Wewnątrz
Na zewnątrz
None

Jednolite
Przerywane
Kropkowane
Podwójne
Żłobione
Wypukłe
Wewnątrz
Na zewnątrz
None

Jednolite
Przerywane
Kropkowane
Podwójne
Żłobione
Wypukłe
Wewnątrz
Na zewnątrz
None

Jednolite
Przerywane
Kropkowane
Podwójne
Żłobione
Wypukłe
Wewnątrz
Na zewnątrz
None

Jednolite
Przerywane
Kropkowane
Podwójne
Żłobione
Wypukłe
Wewnątrz
Na zewnątrz
None

Box Shadow


Outer Shadow
Inner Shadow

Filters

Shift all colors by this amount.

Define how intense the color saturation should be.

Define how bright the colors should be.

Define how distinct bright and dark areas should be.

Invert the hue, saturation, and brightness by this amount.

Travel back in time by this amount.

Define how transparent or opaque this should be.

Blur by this amount.

Normalne
Zwielokrotnij
Ekran
Nakładka
Przyciemnij
Rozjaśnij
Rozjaśnienie koloru
Ściemnienie koloru
Ostre światło
Miękkie światło
Różnica
Wyłączenie
Odcień
Nasycenie
Kolor
Jasność

Modify how this element blends with any layers beneath it. To reset, choose the „Normal” option.

Animacja

Pick an animation style to enable animations for this element. Once enabled, you will be able to customize your animation style further. To disable animations, choose the None option.

Once
Loop

By default, animations will only play once. If you would like to loop your animation continuously you can choose the Loop option here.

Do środka
Do prawej
Do lewej
Up
Down

Pick from up to five different animation directions, each of which will adjust the starting and ending position of your animated element.

Speed up or slow down your animation by adjusting the animation duration. Units are in milliseconds and the default animation duration is one second.

If you would like to add a delay before your animation runs you can designate that delay here in milliseconds. This can be useful when using multiple animated modules together.

Intensity effects how subtle or aggressive your animation will be. Lowering the intensity will create a smoother and more subtle animation while increasing the intensity will create a snappier more aggressive animation.

Intensity effects how subtle or aggressive your animation will be. Lowering the intensity will create a smoother and more subtle animation while increasing the intensity will create a snappier more aggressive animation.

Intensity effects how subtle or aggressive your animation will be. Lowering the intensity will create a smoother and more subtle animation while increasing the intensity will create a snappier more aggressive animation.

Intensity effects how subtle or aggressive your animation will be. Lowering the intensity will create a smoother and more subtle animation while increasing the intensity will create a snappier more aggressive animation.

Intensity effects how subtle or aggressive your animation will be. Lowering the intensity will create a smoother and more subtle animation while increasing the intensity will create a snappier more aggressive animation.

By increasing the starting opacity, you can can reduce or remove the fade effect that is applied to all animation styles.

Ease-In-Out
Ease
Ease-In
Ease-Out
Liniowy

Here you can adjust the easing method of your animation. Easing your animation in and out will create a smoother effect when compared to a linear speed curve.

Identyfikator i klasy CSS

Niestandardowe CSS

WidocznośćTa opcja wyłączy moduł na wybranych urządzeniach

Katedra Informatyki Stosowanej

Kierownik:
dr hab. inż. prof. nadzw. Adam Stawowy

kontakt: pok. 421, tel: 12 617 4676

e-mail: astawowy@zarz.agh.edu.pl

Profil naukowy

Katedra stanowi interdyscyplinarny zespół naukowy grupujący specjalistów w dziedzinie zarządzania oraz zaawansowanego przetwarzania danych w systemach informatycznych. Jej działalność naukowa koncentruje się na zastosowaniu podejścia systemowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem i rozwijaniu narzędzi komputerowego wspomagania decyzji w zarządzaniu.

Pracownicy
Pracownicy Pokój Telefon
prof.dr hab.inż. Jan Tadeusz Duda, prof. zw. 416 4506
prof.dr hab.inż. Oleksandr Petrov, prof. nadzw. 427 4355
dr hab. inż. Adam Stawowy, prof. AGH – kierownik Katedry 421 4676
dr hab. inż. Andrzej Paliński, adiunkt 309 4326
dr inż. Bartłomiej Gaweł, adiunkt 418 4325
dr Beata Basiura, adiunkt 427 4355
dr inż. Jerzy Duda, adiunkt 421 4676
dr inż. Stanisław Jędrusik, st. wykładowca 309 4326
dr inż. Andrzej Macioł, adiunkt 420 4589
dr hab. Lidia Ogiela, adiunkt 417 4507
dr inż. Janusz Opiła, adiunkt 419 4487
dr inż. Bogdan Rębiasz, adiunkt 420 4589
dr inż. Bartosz Sawik, adiunkt 417 4507
dr hab. Iwona Skalna, adiunkt 419 4487
mgr inż. Piotr Potiopa, asystent 418 4325
mgr inż. Radosław Puka, asystent 422 4462
Aktualizacja: Beata Stawowy
ostatnie otwarcie: 2014-07-28 13:14:08
ostatnia modyfikacja: 2015-04-13 12:04:18

Katedra Inżynierii Zarządzania

Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy Mikulik, prof. AGH

kontakt: pok. 402, tel: 12 617 4508

e-mail: jmikulik@zarz.agh.edu.pl

Profil naukowy

Katedra Inżynierii Zarządzania to zespół naukowy specjalistów w obszarze projektowania inżynierskiego procesów technicznych z wykorzystaniem komputerowego wspomagania procesów logistycznych, w dziedzinie zarządzania oraz wykorzystania metod ilościowych w analizie innowacyjnych modeli biznesowych przedsiębiorstwa.
Obecnie w Katedrze zatrudnionych jest 13 pracowników naukowo-dydaktycznych w tym:

 • 1 profesor nadzwyczajny AGH,
 • 2 doktorów habilitowanych,
 • 8 doktorów,
 • 2 magistrów inżynierów – asystentów.

Samodzielni pracownicy Katedry są opiekunami naukowymi 12 doktorantów, którzy realizują swoje dysertacje doktorskie w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania AGH.

Zajęcia dydaktyczne

Działalność naukowa i dydaktyczna Katedry obejmuje:

 • modelowanie i doskonalenie systemów produkcyjnych,
 • projektowanie obiektów i procesów technicznych w inteligentnych systemach produkcyjnych,
 • ilościowe metody wspomagania decyzji w systemach zarządzania produkcją,
 • projektowanie i modelowanie procesów logistycznych,
 • automatyka i informatyka w sterowaniu procesami logistycznymi,
 • zarządzanie bezpieczeństwem i komfortem inteligentnych budynków IB,
 • zarządzanie instalacjami odnawialnych źródeł energii OZE,
 • zarządzanie instalacjami multimedialnymi AV.

Studia podyplomowe realizowane w Katedrze

 • Facility Management – kierownik prof. AGH dr hab. inż. Jerzy Mikulik
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – kierownik prof. AGH dr hab. inż. Jerzy Mikulik
 • Zarządzanie Systemami Logistycznymi – kierownik dr inż. Adam Lichota
Pracownicy
Pracownicy Pokój Telefon
dr hab. inż. Jerzy Mikulik, prof. AGH – kierownik katedry, kierownik laboratorium 402 4508
prof. dr hab. Jan Błachut, prof. zw. 217 4295
dr hab. inż. Jerzy Feliks, prof. AGH – kierownik laboratorium 323 4233
dr hab. inż. Marek Karkula, prof. AGH 409 4330
dr inż. Grzegorz Augustyn, adiunkt 410 4309
 dr inż. Alicja Byrska-Rąpała, adiunkt  302  4277
dr inż. Katarzyna Majewska, adiunkt 323 4233
dr inż. Jakub Jurasz, adiunkt 410 4309
dr inż. Rafał Rumin, asystent 410 4309
dr Izabella Stach, adiunkt 415 4328
mgr inż. Krzysztof Jurczyk, asystent 409 4330
mgr inż. Agata Kutyba, asystent 410 4309

Laboratorium Zintegrowanych Systemów Zarządzania

Pracownicy Pokój Telefon
dr hab. inż. Jerzy Feliks, prof. AGH – kierownik laboratorium 323 4233

Laboratorium Automatyzacji Procesów

Pracownicy Pokój Telefon
dr hab. inż. Jerzy Mikulik, prof. AGH – kierownik katedry, kierownik laboratorium 402 4508
dr inż. Grzegorz Augustyn, adiunkt 410 4309

Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego

Kierownik:
dr hab. Alina Kozarkiewicz, prof. AGH

kontakt: pok. 121, tel: 12 617 42 74

e-mail: akozarki@zarz.agh.edu.pl

Profil naukowy

Obszar zainteresowań badawczych pracowników Katedry jest szeroki i zróżnicowany: z jednej strony obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem i przedsiębiorczością, z drugiej strony koncentruje się na realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa i kształtowania środowiska pracy. W ramach prac prowadzonych przez Pracownię Badań Absolwentów i Problemów Rynku Pracy podejmowane są również zagadnienia związane ze zmieniającą się rolą uczelni wyższych, jej relacjami z otoczeniem oraz znaczeniem rozwoju kompetencji studentów i absolwentów dla ich wyborów na rynku pracy.

Zajęcia prowadzone przez pracowników Katedry ukierunkowane są na przekazanie wiedzy z dziedziny nauk o zarządzaniu, zarówno z perspektywy nauk ekonomicznych, jak i społecznych. W ramach zajęć ze studentami duży nacisk kładzie się na rozwijanie umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów z zakresu zarządzania z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie studiów oraz doskonalenie kompetencji społecznych, w szczególności współdziałania grupowego. Katedra prowadzi specjalność Zarządzanie Kadrami Przedsiębiorstwa – studenci są tu przygotowywani do przejmowania profesjonalnych ról zawodowych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz praktyki menedżerskiej.

Pracownicy
Pracownicy Pokój Telefon
dr hab. Alina Kozarkiewicz, prof. AGH – kierownik katedry 214 4303
dr hab. inż. Ewa Beck-Krala, adiunkt 103 4314
dr hab. inż. Joanna Duda, adiunkt 413 4329
dr hab. Piotr Górski, prof. AGH -kierownik pracowni 120 4248
dr hab. inż. Mariusz Kudełko, prof. AGH – kierownik pracowni 210 4278
dr inż. Katarzyna Klimkiewicz, adiunkt 122 4293
dr Agnieszka Peszko, adiunkt 408 4306
dr hab. inż. Ewa Beck-Krala, adiunkt 103 4314
mgr Michał Brożyna, asystent 313 4272
dr Mateusz Codogni, adiunkt 413 4329
mgr inż. Andrzej Fus, st. wykładowca 209 4224
mgr inż. Stanisława Guca, st. wykładowca 115 4229
dr Rafał Kusa, adiunkt 412 4671
dr Janusz Molis, adiunkt 412 4352
dr Łukasz Wacławik, adiunkt 408 4306
dr inż. Jerzy Wąchol, adiunkt 415 4328
dr Agnieszka Zielińska, adiunkt 313 4272
dr inż. Sławomir Ziółkowski, adiunkt 408 4306
dr inż.Agnieszka Kabalska, asystent 423 4228
dr Wojciech Kowalik, adiunkt 122 4308
dr Marzena Staszkiewicz, asystent 122 4308

Katedra Zarządzania w Energetyce

Kierownik:
dr hab. Natalia Iwaszczuk, prof. AGH

kontakt: pok. 112, tel: 12 617 4290

e-mail: niwaszcz@zarz.agh.edu.pl

Profil naukowy

Katedra Zarządzania w Energetyce jest dość młodą katedrą, gdyż została utworzona kilka lat temu. Jednak tworzą ją pracownicy, którzy mają duże doświadczenie zarówno w prowadzeniu zajęć dydaktycznych jak i badań naukowych. Pracownicy Katedry współpracują też z podmiotami gospodarczymi oraz innymi jednostkami naukowymi
i naukowo-dydaktycznymi.

Pracownicy
Pracownicy Pokój Telefon
dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk, prof. AGH – kierownik katedry 112 4290
dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH 110 4291
dr hab. inż. Piotr Saługa, prof. AGH 401B 4322
dr hab. inż. Grzegorz Ginda, adiunkt 401A 4321
dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski, adiunkt 322 4255
dr inż. Marek Drożdż, adiunkt 310 3991
dr inż. Dominik Kowal, adiunkt 405 4306
dr inż. Krzysztof Kwaśniewski, adiunkt 322 4255
dr inż. Marek Michalski, adiunkt 405 4327
dr Justyna Muweis, adiunkt 310 3991
dr inż. Bartosz Soliński, adiunkt 301 4282
dr Marta Szyba, asystent 301 4282
dr inż. Anna Duda-Kękuś, asystent 405 4327
dr inż. Radosław Kapłan, adiunkt 301 4282
dr Bartosz Łamasz, adiunkt 109 4292

Pracownia Ekonomii Menedżerskiej

Pracownicy Pokój Telefon
dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH 110 4291
dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk, prof. AGH – kierownik pracowni 109 4290
dr inż. Dominik Kowal, adiunkt 408 4306
dr inż. Marek Michalski, adiunkt 405 4327
dr Justyna Muweis, adiunkt 310 3991
dr Bartosz Łamasz, adiunkt 109 4292
dr Marta Szyba, asystent 301 4282
dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski, adiunkt 322 4255

Pracownia Zastosowań Metod Wielokryterialnych

Pracownicy Pokój Telefon
dr hab. inż. Grzegorz Ginda, adiunkt 401A 4321

Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii

Kierownik:
prof.dr hab.inż. Henryk Gurgul, prof. zw.

kontakt: pok. 317, tel: 12 617 4310

e-mail: henryk.gurgul@gmail.com

Profil naukowy

Samodzielna Pracownia Zastosowań  Matematyki w Ekonomii jest jednostką  naukowo-dydaktyczną Wydziału Zarządzania, której pracownicy zajmują się  działalnością  naukową i dydaktyczną  w zakresie zastosowań matematyki w ekonomii i  zarządzaniu. Zainteresowania naukowe  pracowników dotyczą zarówno zagadnień teoretycznych, jak i zastosowań metod ilościowych w ekonomii, finansach i zarządzaniu, w tym  analizy rynków finansowych, metod wyceny przedsiębiorstw, problematyki  powstawania i upadłości przedsiębiorstw, metod input-output, teorii wzrostu gospodarczego. Znaczna część publikacji pracowników została wydrukowana w zagranicznych ekonomicznych  czasopismach naukowych, w tym z Master Journal List. Pracownicy są  autorami  uznanych w Polsce podręczników akademickich z zakresu zastosowań metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu. Pracownia utrzymuje współpracę naukową  i dydaktyczną z uniwersytetami z Austrii, Niemiec, Włoch, Słowenii i Hiszpanii.

Pracownicy
Pracownicy Pokój Telefon
prof.dr hab.inż. Henryk Gurgul, prof. zw. – kierownik pracowni 4.1 4310
dr Anna Czapkiewicz, adiunkt 4.4 4270
dr Łukasz Lach, adiunkt 4.2 4218
dr Marcin Suder, asystent 4.2 4218
dr Jacek Wolak, adiunkt 4.4 4270
dr Tomasz Wójtowicz, adiunkt 4.3 4311
dr Paweł Zając, asystent 4.2 4218
mgr Artur Machno, asystent 4.5 4315
mgr Małgorzata Machowska, st. wykładowca 4.5 4315
mgr Milena Suliga, asystent 4.3 4311