Zaznacz stronę

Jednostki naukowe

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Kierownik:
dr hab. Beata Tarczydło, prof. uczelni

kontakt: pok. 208, tel: 12 617 42 34

e-mail:btarczyd@zarz.agh.edu.pl; beata.tarczydlo@poczta.fm

Profil naukowy

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem to zespół naukowy specjalistów realizujących projekty badawcze i badania naukowe oraz prowadzących zajęcia dydaktyczne m. in. z następujących obszarów zarządzania przedsiębiorstwem:

 • zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • zachowania interesariuszy (w tym nabywców) i ich kształtowanie
 • zarządzanie marką i wizerunkiem obiektów rynkowych
 • zarządzanie wartością
 • organizacja, modelowanie i doskonalenie procesów produkcji
 • projektowanie systemów produkcji w klasie światowej
 • nowoczesne metody zarządzania i wspomagania produkcji
 • narzędzia, metody i procedury zarządzania marketingowego
 • nowoczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem
 • informatyczne systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem.

Skuteczne zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem zdeterminowane jest kompleksem uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Stąd inspiracją do badań naukowych KZP są dylematy związane z następującymi zjawiskami i problemami:

 • jaką rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem odgrywa kapitał intelektualny
 • jak badać i kształtować zachowania interesariuszy
 • jakie wyzwania stawiane są przed współczesnym zarządzaniem przedsiębiorstwem
 • jaką rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem odgrywa marka i wizerunek
 • jak optymalizować procesy produkcyjne w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
 • jak skutecznie doskonalić przedsiębiorstwo i zarządzać nim w hiperkonkurencyjnym otoczeniu
 • jakie narzędzia, metody i procedury zarządzania przyczyniają się do podnoszenia skuteczności przedsiębiorstwa
 • czy można wskazać menedżerom metody działania dostosowane do turbulentnego otoczenia, które zapewnią trwanie i rozwój zarządzanym przedsiębiorstwom
 • od czego zależy skuteczność zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
 • czy można określić rodzaj zarządzania (koncepcję, metodę, sposób, model) stanowiącego swoistego rodzaju panaceum na współczesne warunki rynkowe
 • jaką rolę odgrywają informatyczne systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie cyfryzacji?

Wyzwaniem dla zespołu naukowego KZP jest skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem  w obecnych warunkach rynkowych. Zdaje się ono zmierzać w kierunku koncepcji zarządzania holistycznego uwzględniającego: serce, rozum
i ducha interesariuszy; zarządzanie kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie, zagadnienia inżynierii produkcji
oraz realizację szeroko rozumianych funkcji marketingowych. Podejście holistyczne umożliwia lepsze wykorzystanie, nie tylko fizycznego ale i wirtualnego łańcucha wartości przedsiębiorstwa. Wreszcie skuteczne zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem powinno dawać możliwość trwania i rozwoju, kreatywności, reagowania na sygnały rynkowe
i tworzenia optymalnej wartości dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Pracownicy
Pracownicy Pokój Telefon
dr hab. Beata Tarczydło, prof. uczelni – kierownik katedry 208 4234
prof. dr hab. inż. Petryszyn Lubomyr  222  4342
dr hab. Lewicka Dagmara, prof. uczelni  115  4229
dr inż. Cichoń Dariusz, adiunkt  215  4296
dr hab. inż. Dudek Marek, adiunkt  211, 6a  4298, 4353
dr inż. Jamróz Andrzej, adiunkt  211  4298
dr inż. Maternowska Małgorzata, adiunkt  209  4224
dr Pawnik Wojciech, adiunkt  103  4314
dr inż. Proszowska Anita, adiunkt  209  4224
dr inż. Prymon-Ryś Ewa, adiunkt  218  4265
dr inż. Sala Dariusz, adiunkt  217  4295
dr inż. Filipowicz Paweł, adiunkt dydaktyczny  103  4672
dr inż. Obrzud Jacek, adiunkt dydaktyczny  215  4296
dr inż. Ryś Adam, adiunkt dydaktyczny  218  4265
mgr Kondak Anna, asystent 423 4228

Katedra Badań Operacyjnych

Kierownik:
dr hab. inż. Waldemar Kaczmarczyk, prof. uczelni

kontakt: pok. 303, tel: 12 617 3994

e-mail: wkaczmar@zarz.agh.edu.pl

Profil naukowy

Zastosowania metod badań operacyjnych i technologii informacyjnych, w szczególności programowania całkowitoliczbowego, programowania stochastycznego i optymalizacji kombinatorycznej, do konstruowania modeli matematycznych, algorytmów optymalizacji i projektowania systemów decyzyjnych dla planowania rozdziału zasobów, szeregowania zadań i zarządzania ryzykiem w sieciach łańcuchów dostaw produktów wysokiej technologii.

Zajęcia dydaktyczne

Teoria, metody, algorytmy i zastosowania badań operacyjnych do wspomagania decyzji i optymalizacji w projektowaniu, planowaniu  i harmonogramowaniu w systemach produkcyjnych i sieciach łańcuchów dostaw.

Pracownicy
/tr>

Pracownicy Pokój Telefon
dr hab.inż. Waldemar Kaczmarczyk, prof. uczelni – kierownik katedry 303 3994
prof. dr hab. inż. Maria Richert 101 4242
dr hab. Diana Dryglas, prof. uczelni 303 3994
dr hab. inż. Piotr Łebkowski, prof. uczelni 212, 201 42-12
dr inż. Antoni Korcyl, adiunkt 223 4334
dr inż. Ewa Kubińska-Jabcoń, adiunkt 407 3990
dr inż. Marek Magiera, adiunkt 303 3994
dr inż. Mariusz Niekurzak, adiunkt 407 3990
dr inż. Katarzyna Gdowska, adiunkt 223 4334
dr inż. Roger Książek, asystent 223 4334

Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

Profil naukowy

Zainteresowania naukowe pracowników obejmują szeroko rozumianą problematykę czynników i uwarunkowań wzrostu i rozwoju gospodarczego o charakterze: ekonomicznym, finansowym i środowiskowym. Aktualnie badania są prowadzone w trzech obszarach: ekonomii, rachunkowości i finansów. W podejmowanych projektach badawczych szczególny nasick jest położony na nowe technologie informacyjne jako kluczowy czynnik zachodzących współczesnie zmian ekonomicznych oraz jako narzędzie prowadzenia innowacyjnych badań naukowych.

Pracownicy Katedry Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem są autorami wielu książek i artykułów naukowych, opublikowanych w renomowanych wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Wyniki badań naukowych są propagowane poprzez działalność naukową doktorantów i studentów oraz dydaktykę akademicką prowadzoną na wszystkich poziomach kształcenia. W Katedrze realizowane są trzy kierunki studiów podyplomowych oraz funkcjonują dwa studenckie koła naukowe. Katedra prowadzi dwie popularne specjalności na studiach II stopnia: Zarządzania finansami oraz International Management.

Pracownicy
Pracownicy Pokój Telefon
dr hab. inż. Bogusława Bek-Gaik, prof. uczelni 114 4288
dr Małgorzata Białas, adiunkt dydaktyczny 312 4304
dr inż. Anna Dubel , adiunkt 105 4223
dr Justyna Godawska, adiunkt 113 4217
dr inż. Marta Kołodziej-Hajdo, adiunkt 311 4297
dr inż. Robert Lisowski, adiunkt 313 4240
dr inż. Elżbieta Marcinkowska, adiunkt 311 4297
dr inż. Krzysztof Posłuszny, adiunkt 406 4259
dr Bartosz Rymkiewicz, asystent 111 4230
dr inż. Joanna Sawicka, adiunkt 302 4277
dr inż. Anna Stronczek, adiunkt 311 4297
dr hab. inż. Anna Surowiec, adiunkt 312 4304
dr inż. Mariusz Trela, adiunkt 105 4223
dr inż. Stanisław Urbański, adiunkt 308 4216
dr Maciej Woźniak, adiunkt 113 4217

Katedra Informatyki Stosowanej

Kierownik:
dr hab. inż. Adam Stawowy, prof. uczelni

kontakt: pok. 421, tel: 12 617 4676

e-mail: astawowy@zarz.agh.edu.pl

Profil naukowy

Katedra stanowi interdyscyplinarny zespół naukowy grupujący specjalistów w dziedzinie zarządzania oraz zaawansowanego przetwarzania danych w systemach informatycznych. Jej działalność naukowa koncentruje się na zastosowaniu podejścia systemowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem i rozwijaniu narzędzi komputerowego wspomagania decyzji w zarządzaniu.

Pracownicy
Pracownicy Pokój Telefon
prof.dr hab.inż. Jan Tadeusz Duda 416 4506
prof.dr hab.inż. Oleksandr Petrov 427 4355
dr hab. inż. Adam Stawowy, prof. uczelni – kierownik Katedry 421 4676
dr hab. inż. Andrzej Paliński, prof. uczelni 309 4326
dr inż. Bartłomiej Gaweł, adiunkt 418 4325
dr Beata Basiura, adiunkt 427 4355
dr inż. Jerzy Duda, adiunkt 421 4676
mgr inż. Rafał Jankowski, asystent 422 4462
dr inż. Stanisław Jędrusik, adiunkt dydaktyczny 309 4326
dr inż. Andrzej Macioł, adiunkt 420 4589
dr inż. Janusz Opiła, adiunkt 419 4487
dr inż. Bogdan Rębiasz, adiunkt 420 4589
dr inż. Bartosz Sawik, adiunkt 417 4507
dr hab. Iwona Skalna, prof. uczelni 419 4487
mgr inż. Piotr Potiopa, asystent 418 4325
dr inż. Radosław Puka, adiunkt 422 4462
Aktualizacja: Beata Stawowy
ostatnie otwarcie: 2014-07-28 13:14:08
ostatnia modyfikacja: 2015-04-13 12:04:18

Katedra Inżynierii Zarządzania

Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jerzy Mikulik

kontakt: pok. 402, tel: 12 617 4508

e-mail: jmikulik@zarz.agh.edu.pl

Profil naukowy

Katedra Inżynierii Zarządzania to zespół naukowy specjalistów w obszarze projektowania inżynierskiego procesów technicznych z wykorzystaniem komputerowego wspomagania procesów logistycznych, w dziedzinie zarządzania oraz wykorzystania metod ilościowych w analizie innowacyjnych modeli biznesowych przedsiębiorstwa.
Obecnie w Katedrze zatrudnionych jest 13 pracowników naukowo-dydaktycznych w tym:

 • 1 profesor nadzwyczajny,
 • 2 doktorów habilitowanych,
 • 8 doktorów,
 • 2 magistrów inżynierów – asystentów.

Samodzielni pracownicy Katedry są opiekunami naukowymi 12 doktorantów, którzy realizują swoje dysertacje doktorskie w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania AGH.

Zajęcia dydaktyczne

Działalność naukowa i dydaktyczna Katedry obejmuje:

 • modelowanie i doskonalenie systemów produkcyjnych,
 • projektowanie obiektów i procesów technicznych w inteligentnych systemach produkcyjnych,
 • ilościowe metody wspomagania decyzji w systemach zarządzania produkcją,
 • projektowanie i modelowanie procesów logistycznych,
 • automatyka i informatyka w sterowaniu procesami logistycznymi,
 • zarządzanie bezpieczeństwem i komfortem inteligentnych budynków IB,
 • zarządzanie instalacjami odnawialnych źródeł energii OZE,
 • zarządzanie instalacjami multimedialnymi AV.

Studia podyplomowe realizowane w Katedrze

 • Facility Management – kierownik prof. AGH dr hab. inż. Jerzy Mikulik
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – kierownik prof. AGH dr hab. inż. Jerzy Mikulik
 • Zarządzanie Systemami Logistycznymi – kierownik dr inż. Adam Lichota
Pracownicy
Pracownicy Pokój Telefon
prof. dr hab. inż. Jerzy Mikulik – kierownik katedry, kierownik laboratorium 402 4508
dr hab. inż. Jerzy Feliks, prof. uczelni – kierownik laboratorium 323 4233
dr hab. inż. Marek Karkula, prof. uczelni 409 4330
dr inż. Grzegorz Augustyn, adiunkt 410 4309
 dr inż. Alicja Byrska-Rąpała, adiunkt 302  4277
dr inż. Katarzyna Majewska, adiunkt 323 4233
dr inż. Jakub Jurasz, adiunkt 410 4309
dr inż. Rafał Rumin, asystent 410 4309
dr Izabella Stach, adiunkt 415 4328
dr inż. Olena Stryhunivska, asystent 000 0000
dr inż. Agata Kutyba, adiunkt 410 4309

Laboratorium Zintegrowanych Systemów Zarządzania

Pracownicy Pokój Telefon
dr hab. inż. Jerzy Feliks, prof. uczelni – kierownik laboratorium 323 4233

Laboratorium Automatyzacji Procesów

Pracownicy Pokój Telefon
dr hab. inż. Jerzy Mikulik, prof. AGH – kierownik katedry, kierownik laboratorium 402 4508
dr inż. Grzegorz Augustyn, adiunkt 410 4309

 

Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego

Kierownik:
dr hab. Alina Kozarkiewicz, prof. uczelni

kontakt: pok. 121, tel: 12 617 42 74

e-mail: akozarki@zarz.agh.edu.pl

Profil naukowy

Obszar zainteresowań badawczych pracowników Katedry jest szeroki i zróżnicowany: z jednej strony obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem i przedsiębiorczością, z drugiej strony koncentruje się na realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa i kształtowania środowiska pracy. W ramach prac prowadzonych przez Pracownię Badań Absolwentów i Problemów Rynku Pracy podejmowane są również zagadnienia związane ze zmieniającą się rolą uczelni wyższych, jej relacjami z otoczeniem oraz znaczeniem rozwoju kompetencji studentów i absolwentów dla ich wyborów na rynku pracy.

Zajęcia prowadzone przez pracowników Katedry ukierunkowane są na przekazanie wiedzy z dziedziny nauk o zarządzaniu, zarówno z perspektywy nauk ekonomicznych, jak i społecznych. W ramach zajęć ze studentami duży nacisk kładzie się na rozwijanie umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów z zakresu zarządzania z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie studiów oraz doskonalenie kompetencji społecznych, w szczególności współdziałania grupowego. Katedra prowadzi specjalność Zarządzanie Kadrami Przedsiębiorstwa – studenci są tu przygotowywani do przejmowania profesjonalnych ról zawodowych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz praktyki menedżerskiej.

Pracownicy
 

Pracownicy Pokój Telefon
dr hab. Alina Kozarkiewicz, prof. uczelni – kierownik katedry 214 4303
dr hab. inż. Ewa Beck-Krala, prof. uczelni 411 4672
dr hab. inż. Joanna Duda, prof. uczelni 413 4329
dr hab. Piotr Górski, prof. uczelni -kierownik pracowni 120 4248
dr hab. inż. Mariusz Kudełko, prof. uczelni – kierownik pracowni 210 4278
dr inż. Katarzyna Klimkiewicz, adiunkt 122 4293
dr Agnieszka Peszko, adiunkt 408 4306
dr Mateusz Codogni, adiunkt 413 4329
mgr inż. Stanisława Guca, asystent dydaktyczny 115 4229
dr inż. Agnieszka Kabalska, adiunkt 423 4228
dr Wojciech Kowalik, adiunkt 122 4308
dr Rafał Kusa, adiunkt 412 4671
dr Marzena Staszkiewicz, adiunkt 122 4308
dr Łukasz Wacławik, adiunkt 408 4306
dr inż. Jerzy Wąchol, adiunkt 415 4328
dr inż. Sławomir Ziółkowski, adiunkt 408 4306

 

Katedra Zarządzania w Energetyce

Kierownik:
dr hab. Natalia Iwaszczuk, prof. uczelni

kontakt: pok. 112, tel: 12 617 4290

e-mail: niwaszcz@zarz.agh.edu.pl

Profil naukowy

Katedra Zarządzania w Energetyce jest dość młodą katedrą, gdyż została utworzona kilka lat temu. Jednak tworzą ją pracownicy, którzy mają duże doświadczenie zarówno w prowadzeniu zajęć dydaktycznych jak i badań naukowych. Pracownicy Katedry współpracują też z podmiotami gospodarczymi oraz innymi jednostkami naukowymi
i naukowo-dydaktycznymi.

Pracownicy
Pracownicy Pokój Telefon
dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk, prof. uczelni – kierownik katedry 112 4290
dr hab. inż. Grzegorz Ginda, prof. uczelni 401A 4321
dr hab. Joanna Kulczycka, prof. uczelni 110 4291
dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski, prof. uczelni 322 4255
dr inż. Marek Drożdż, adiunkt 310 3991
dr Paweł Jastrzębski, adiunkt 401 4322
dr inż. Radosław Kapłan, adiunkt 301 4282
dr inż. Dominik Kowal, adiunkt 408 4306
dr inż. Krzysztof Kwaśniewski, adiunkt 322 4255
dr Bartosz Łamasz, adiunkt 109 4292
dr inż. Marek Michalski, adiunkt 109 4327
dr Justyna Muweis, adiunkt 310 3991
dr Agnieszka Zielińska, adiunkt 313 4272
dr hab. Janusz Molis, adiunkt 412 4352
dr Michał Brożyna, adiunkt 313 4272
dr inż. Bartosz Soliński, adiunkt 301 4282
dr Marta Szyba, adiunkt 301 4282

Pracownia Ekonomii Menedżerskiej

Pracownicy Pokój Telefon
dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk, prof. uczelni – kierownik pracowni 112 4290
dr hab. Joanna Kulczycka, prof. uczelni 110 4291
dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski, prof. uczelni 322 4255
dr inż. Dominik Kowal, adiunkt 408 4306
dr Bartosz Łamasz, adiunkt 109 4292
dr inż. Marek Michalski, adiunkt 109 4327
dr Justyna Muweis, adiunkt 310 3991
dr Marta Szyba, adiunkt 301 4282

Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii

Kierownik:
prof.dr hab.inż. Henryk Gurgul

kontakt: pok. 317, tel: 12 617 4310

e-mail: henryk.gurgul@gmail.com

Profil naukowy

Samodzielna Pracownia Zastosowań  Matematyki w Ekonomii jest jednostką  naukowo-dydaktyczną Wydziału Zarządzania, której pracownicy zajmują się  działalnością  naukową i dydaktyczną  w zakresie zastosowań matematyki w ekonomii i  zarządzaniu. Zainteresowania naukowe  pracowników dotyczą zarówno zagadnień teoretycznych, jak i zastosowań metod ilościowych w ekonomii, finansach i zarządzaniu, w tym  analizy rynków finansowych, metod wyceny przedsiębiorstw, problematyki  powstawania i upadłości przedsiębiorstw, metod input-output, teorii wzrostu gospodarczego. Znaczna część publikacji pracowników została wydrukowana w zagranicznych ekonomicznych  czasopismach naukowych, w tym z Master Journal List. Pracownicy są  autorami  uznanych w Polsce podręczników akademickich z zakresu zastosowań metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu. Pracownia utrzymuje współpracę naukową  i dydaktyczną z uniwersytetami z Austrii, Niemiec, Włoch, Słowenii i Hiszpanii.

Pracownicy
Pracownicy Pokój Telefon
prof.dr hab.inż. Henryk Gurgul – kierownik pracowni 4.1 4310
dr hab. Anna Czapkiewicz, prof. uczelni 4.4 4270
dr Łukasz Lach, adiunkt 4.2 4218
dr Marcin Suder, adiunkt 4.2 4218
dr Jacek Wolak, adiunkt 4.4 4270
dr Tomasz Wójtowicz, adiunkt 4.3 4311
dr Paweł Zając, adiunkt 4.2 4218
mgr Aneta Bech, asystent 4.5 4315
mgr Małgorzata Machowska, asystent dydaktyczny 4.5 4315
mgr Milena Suliga, asystent 4.3 4311
mgr Krzysztof Brania, asystent 4.5 4315