Zaznacz stronę

Postępowania awansowe

Przewody doktorskie

Otwarcie przewodu doktorskiego

Procedura otwarcia przewodu

Potrzebne dokumenty:

Terminy otwartych seminariów naukowych doktoranci ustalają bezpośrednio z opiekunami naukowymi w katedrach.

Złożenie rozprawy i obrona

Wszystkich informacji o aktualnych zasadach składania rozpraw doktorskich oraz przygotowaniu do ich obrony udziela:

Beata Stawowy
D -14 p. 213
tel. 12 617-42-80
bstawowy@zarz.agh.edu.pl

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
informuje, że
w dniu 11 grudnia 2017 r. o godz. 13.00
w budynku Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
ul. Gramatyka 10, sala 107 (I p.), odbędzie się
PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ
mgr Małgorzaty Wejer-Kudełko

pt.: „Management of a firm’s business-to-business debt collection process”
Dziedzina – nauki ekonomiczne, dyscyplina – nauki o zarządzaniu

Promotor: – Dr hab. inż. Monika Łada, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania
Recenzenci: – Dr hab. Marta Nowak, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów                         Prof. Dr. Gerhard M. Feldmeier, Hochschule  Bremerhaven, Niemcy

Z pracą doktorską można się zapoznać w czytelni Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, al. Mickiewicza 30 oraz w Bibliotece Wydziału Zarządzania przy ul. Gramatyka 10.

streszczenie_MW-K

summary_MW-K

recenzja1

recenzja2

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
informuje, że w dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 12.30
         w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Gramatyka 10, sala 107 (I p.)
                      odbędzie się
                 publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
                     mgr. inż. Stanisława Gacka
pt.: „Model koncepcyjny i system wspomagania decyzji w zakresie terminowości w produkcji małoseryjnej
   i wieloasortymentowej”
Dziedzina – nauki techniczne, dyscyplina – inżynieria produkcji

Promotor:        - dr hab. inż. Marek Karkula, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Recenzenci:      - dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji
                 - dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii
          i Zarządzania

Z pracą doktorską można się zapoznać w czytelni Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
al. Mickiewicza 30 oraz w Bibliotece Wydziału Zarządzania przy ul. Gramatyka 10.

Gacek_S_Streszczenie

Recenzja1

Recenzja2

Decyzja rady Wydziału

Przewody habilitacyjne i profesury

Wydział Zarządzania ma przyznane uprawnienia do habilitowania w dyscyplinie Inżynieria produkcji.