Zaznacz stronę

Postępowania awansowe

Przewody doktorskie

Otwarcie przewodu doktorskiego

Procedura otwarcia przewodu

Potrzebne dokumenty:

Terminy otwartych seminariów naukowych doktoranci ustalają bezpośrednio z opiekunami naukowymi w katedrach.

Złożenie rozprawy i obrona

Wszystkich informacji o aktualnych zasadach składania rozpraw doktorskich oraz przygotowaniu do ich obrony udziela:

Beata Stawowy
D -14 p. 213
tel. 12 617-42-80
bstawowy@zarz.agh.edu.pl

 

Dziekan Wydziału Zarządzania
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
informuje, że
w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 11.00
na platformie BigBlueButton https://bbb.zarz.agh.edu.pl/b/mar-grp-y9r odbędzie się 

PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ
mgr. inż. Tomasza Janika

pt.: „Zarządzanie wolontariuszami w organizacjach Kościoła katolickiego w Polsce”

dziedzina – nauki społeczne, dyscyplina – nauki o zarządzaniu i jakości

Promotor: dr hab. inż. Ewa Beck-Krala, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Promotor pomocniczy: dr inż. Katarzyna Klimkiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Recenzenci:  dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila, prof. US – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania;

                       dr hab. Izabela Stańczyk, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Z pracą doktorską można się zapoznać w czytelni Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, al. Mickiewicza 30 oraz w Bibliotece Wydziału Zarządzania przy ul. Gramatyka 10.

 Janik – doktorat – streszczenie

recenzja01

recenzja02


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
informuje, że w dniu 27 września 2019 r. o godz. 13.00
         w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Gramatyka 10, sala 107 (I p.)
                      odbędzie się
                 publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
                     mgr inż. Oleny Stryhunivskiej
pt.: „Integracja wizualizacji 3D z metodami projektowania procesów wytwarzania”
Dziedzina – nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina – inżynieria mechaniczna

Promotor:        dr hab. inż. Marek Karkula, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Recenzenci:      dr hab. inż. Norbert Chamier-Gliszczyński, prof. PK - Politechnika Koszalińska
         Wydział Technologii i Edukacji
                 dr hab. Agnieszka Tubis, prof. PW, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Streszczenie_OS_pl                                       Streszczenie_OS_en

Recenzja_OS_1

Recenzja_OS_2


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
informuje, że w dniu 2 września 2019 r. o godz. 12.00
         w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Gramatyka 10, sala 107 (I p.)
                      odbędzie się
                 publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
                     mgr. inż. Rafała Hubickiego
pt.: „Wpływ parametrów procesowych na efektywność produkcji kształtowników ze stopów aluminium"
Dziedzina – nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina – inżynieria mechaniczna

Promotor:        prof. dr hab. inż. Maria Richert - Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Recenzenci:      prof. dr hab. inż. Józef Gawlik - Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny
                 prof. dr hab. Danuta Stróż - Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach