Zaznacz stronę

Postępowania awansowe

Przewody doktorskie

Otwarcie przewodu doktorskiego

Procedura otwarcia przewodu

Potrzebne dokumenty:

Terminy otwartych seminariów naukowych doktoranci ustalają bezpośrednio z opiekunami naukowymi w katedrach.

Złożenie rozprawy i obrona

Wszystkich informacji o aktualnych zasadach składania rozpraw doktorskich oraz przygotowaniu do ich obrony udziela:

Beata Stawowy
D -14 p. 213
tel. 12 617-42-80
bstawowy@zarz.agh.edu.pl

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
informuje, że
w dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 12.00
w budynku Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
ul. Gramatyka 10, sala 107 (I p.), odbędzie się
PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ
mgr Sylwii Przetacznik

pt.: „Kluczowe czynniki sukcesu systemów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie”

Dziedzina – nauki społeczne, dyscyplina – nauki o zarządzaniu i jakości

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Paliński, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania.

Recenzenci:  dr hab. Anna Korombel, prof. PCz – Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania; dr hab. Ryszard Węgrzyn, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

Z pracą doktorską można się zapoznać w czytelni Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, al. Mickiewicza 30 oraz w Bibliotece Wydziału Zarządzania przy ul. Gramatyka 10.

Streszczenie

Recenzja_1

Recenzja_2


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
informuje, że
w dniu 22 października 2019 r. o godz. 9.00
w budynku Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
ul. Gramatyka 10, sala 107 (I p.), odbędzie się
PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ
mgr inż. Agnieszki Bieleckiej

pt.: „Cyrkulacyjny model biznesowy w zarządzaniu przedsiębiorstwem energetyki węglowej”

Dziedzina – nauki społeczne, dyscyplina – nauki o zarządzaniu i jakości

Promotor: dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania.

Recenzenci:  prof. dr hab.  Zenon Foltynowicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa; dr hab. Marek Ćwiklicki, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Z pracą doktorską można się zapoznać w czytelni Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, al. Mickiewicza 30 oraz w Bibliotece Wydziału Zarządzania przy ul. Gramatyka 10.

Opis rozprawy-1

recenzja_1

recenzja_2

 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
informuje, że
w dniu 28 października 2019 r. o godz. 10.00
w budynku Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
ul. Gramatyka 10, sala 107 (I p.), odbędzie się
PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ
mgr Anny Słaby

pt.: „Wpływ praktyk nowego zarządzania publicznego na tworzenie klimatu uczenia się w organizacjach sektora publicznego”

Dziedzina – nauki społeczne, dyscyplina – nauki o zarządzaniu i jakości

Promotor: dr hab. Dagmara Lewiczka, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania. Promotor pomocniczy: dr inż. Paweł Filipowicz – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Recenzenci: prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania; prof. dr hab. Jan Lichtarski – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

pracą doktorską można się zapoznać w czytelni Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, al. Mickiewicza 30 oraz w Bibliotece Wydziału Zarządzania przy ul. Gramatyka 10.

Streszczenie_AS

Recenzja1

Recenzja2


 

 


 

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
informuje, że w dniu 27 września 2019 r. o godz. 13.00
         w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Gramatyka 10, sala 107 (I p.)
                      odbędzie się
                 publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
                     mgr inż. Oleny Stryhunivskiej
pt.: „Integracja wizualizacji 3D z metodami projektowania procesów wytwarzania”
Dziedzina – nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina – inżynieria mechaniczna

Promotor:        dr hab. inż. Marek Karkula, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Recenzenci:      dr hab. inż. Norbert Chamier-Gliszczyński, prof. PK - Politechnika Koszalińska
         Wydział Technologii i Edukacji
                 dr hab. Agnieszka Tubis, prof. PW, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Streszczenie_OS_pl                                       Streszczenie_OS_en

Recenzja_OS_1

Recenzja_OS_2


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
informuje, że w dniu 2 września 2019 r. o godz. 12.00
         w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Gramatyka 10, sala 107 (I p.)
                      odbędzie się
                 publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
                     mgr. inż. Rafała Hubickiego
pt.: „Wpływ parametrów procesowych na efektywność produkcji kształtowników ze stopów aluminium"
Dziedzina – nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina – inżynieria mechaniczna

Promotor:        prof. dr hab. inż. Maria Richert - Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Recenzenci:      prof. dr hab. inż. Józef Gawlik - Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny
                 prof. dr hab. Danuta Stróż - Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

 

Przewody habilitacyjne i profesury

Postępowanie w sprawie nadania dr. hab. inż. Jerzemu Mikulikowi tytułu naukowego profesora nauk technicznych

Uchwała Rady Wydziału w sprawie wszczęcia postępowania Uchwala 55_07_2018

Uchwała Rady Wydziału w sprawie poparcia wniosku Uchwala 8_2019