Postępowania awansowe

Przewody doktorskie

Otwarcie przewodu doktorskiego

Procedura otwarcia przewodu

Potrzebne dokumenty:

Terminy otwartych seminariów naukowych doktoranci ustalają bezpośrednio z opiekunami naukowymi w katedrach.

Złożenie rozprawy i obrona

Wszystkich informacji o aktualnych zasadach składania rozpraw doktorskich oraz przygotowaniu do ich obrony udziela:

Beata Stawowy
D -14 p. 213
tel. 12 617-42-80
bstawowy@zarz.agh.edu.pl

Rada Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości
informuje, że
w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 14.00
na platformie MS Teams odbędzie się

PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ
mgr. Michała Rysia

pt.: „Kluczowe czynniki sukcesu innowacyjności europejskich uczelni wyższych „

dziedzina – nauki społeczne, dyscyplina – nauki o zarządzaniu i jakości

 

Promotor: dr hab. Piotr Górski, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Recenzenci:  dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk, prof. PCz – Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania

Z pracą doktorską można się zapoznać w czytelni Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, al. Mickiewicza 30 oraz w Bibliotece Wydziału Zarządzania przy ul. Gramatyka 10.

Link, pod którym będzie możliwe uczestnictwo w publicznej obronie:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aR7AjvQY5jgj6JTw333PMKcYGvy1Zrl8GJeeEZZVGeXQ1%40thread.tacv2/1624009717910?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%22a4199462-6786-4825-b384-8a1d32feb999%22%7d

 

Doktorat_streszczenie_Michał_Ryś

Michał_Ryś_recenzja_J_Bugaj

Michał_Ryś_Recenzja_W_Jędrzejczyk

 

 

 

 


Dziekan Wydziału Zarządzania
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

informuje, że
w dniu 11 marca 2021 r. o godz. 10.00
na platformie MS Teams odbędzie się

PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ
mgr inż. Magdaleny Jurasz

pt.: „Model of energetic cooperation between electrical vehicles and solar office building”

(„Model współpracy samochodów elektrycznych z solarnym biurowcem”)

dziedzina – nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina – inżynieria mechaniczna

Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Mikulik – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Promotor pomocniczy: dr inż. Grzegorz Augustyn – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Recenzenci:  dr hab. inż. Jolanta Królczyk, prof. PO – Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny;

                      prof. Yang Hongxin, The Hong Kong Polytechnic University, Department of BuildingServices Engineering

Z pracą doktorską można się zapoznać w czytelni Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, al. Mickiewicza 30 oraz w Bibliotece Wydziału Zarządzania przy ul. Gramatyka 10.

Link, pod którym będzie możliwe uczestnictwo w publicznej obronie:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a487a5f5f9a3b4a0d8fe8e97402d0a94b%40thread.tacv2/conversations?groupId=abeb29aa-d024-4ece-8dae-89cb8059e655&tenantId=80b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8

Magdalena_Jurasz_streszczenie_pracy_doktorskiej_j._polski

Magdalena_Jurasz_streszczenie_pracy_doktorskiej_j._angielski

Magdalena_Jurasz_Recenzja_dr hab.inż._J._Królczyk

Magdalena_Jurasz_Recenzja_Prof. Hongxing_Yang