Zaznacz stronę

Postępowania awansowe

Przewody doktorskie

Otwarcie przewodu doktorskiego

Procedura otwarcia przewodu

Potrzebne dokumenty:

Terminy otwartych seminariów naukowych doktoranci ustalają bezpośrednio z opiekunami naukowymi w katedrach.

Złożenie rozprawy i obrona

Wszystkich informacji o aktualnych zasadach składania rozpraw doktorskich oraz przygotowaniu do ich obrony udziela:

Beata Stawowy
D -14 p. 213
tel. 12 617-42-80
bstawowy@zarz.agh.edu.pl

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
informuje, że
w dniu 18 marca 2019 r. o godz. 12.00
w budynku Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
ul. Gramatyka 10, sala 107 (I p.), odbędzie się
PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ
mgr. inż. Jarosława Polaka

pt.: „Zarządzanie współpracą międzyorganizacyjną w przedsiębiorstwach sektora telekomunikacji mobilnej w Polsce

Dziedzina – nauki ekonomiczne, dyscyplina – nauki o zarządzaniu

Promotor: Dr hab. inż. Alina Kozarkiewicz, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Recenzenci: Prof. dr hab.  inż. Leszek Woźniak, Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania i Marketingu, Dr hab. Krystyna Moszkowicz, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

Z pracą doktorską można się zapoznać w czytelni Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, al. Mickiewicza 30 oraz w Bibliotece Wydziału Zarządzania przy ul. Gramatyka 10.

streszczenie JPolak_pl_eng

Recenzja_1

Recenzja_2


 

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
informuje, że w dniu 23 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00
         w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Gramatyka 10, sala 107 (I p.)
                      odbędzie się
                 publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
                     mgr inż. Magdaleny Kurek
pt.: „Development and implementation of an advanced formability test for aluminium stripes used in beverage can production"”
Dziedzina – nauki techniczne, dyscyplina – inżynieria produkcji

Promotor:          dr hab. inż. Jerzy Feliks, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Recenzenci:      - Prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Materials Science and Technology
                 - dr hab. inż. Mariusz Ligarski, prof. PŚ, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

streszczenie_ang                                                          streszczenie_pl

Recenzja_RLenort

Recenzja_MLigarski

________________________________________________________________________________________________________

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
informuje, że w dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 13.00
w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Gramatyka 10, sala 107 (I p.)
                      odbędzie się
                 publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
                     mgr. inż. Pawła Jastrzębskiego
pt.: „Planowanie produkcji elektrociepłowni wykorzystującej niskotemperaturowy akumulator energii cieplnej”
Dziedzina – nauki techniczne, dyscyplina – inżynieria produkcji

Promotor:         dr hab. inż. Piotr Saługa, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania
Recenzenci:      - prof. dr hab. inż. Henryk Kaproń, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa                  
         - dr hab. inż. Jacek Kamiński, prof. IGSMiE PAN, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie 

Z pracą doktorską można się zapoznać w czytelni Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 
al. Mickiewicza 30 oraz w Bibliotece Wydziału Zarządzania przy ul. Gramatyka 10.

streszczenie_pl                                          streszczenie_en

recenzja_PJ1

Recenzja_PJ2

 

 

 

Przewody habilitacyjne i profesury

Postępowanie w sprawie nadania dr. hab. inż. Jerzemu Mikulikowi tytułu naukowego profesora nauk technicznych

Uchwała Rady Wydziału w sprawie wszczęcia postępowania Uchwala 55_07_2018

Uchwała Rady Wydziału w sprawie poparcia wniosku Uchwala 8_2019