Zaznacz stronę

Postępowania awansowe

Przewody doktorskie

Otwarcie przewodu doktorskiego

Procedura otwarcia przewodu

Potrzebne dokumenty:

Terminy otwartych seminariów naukowych doktoranci ustalają bezpośrednio z opiekunami naukowymi w katedrach.

Złożenie rozprawy i obrona

Wszystkich informacji o aktualnych zasadach składania rozpraw doktorskich oraz przygotowaniu do ich obrony udziela:

Beata Stawowy
D -14 p. 213
tel. 12 617-42-80
bstawowy@zarz.agh.edu.pl

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
informuje, że
w dniu 21 stycznia 2019 r. o godz. 12.00
w budynku Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
ul. Gramatyka 10, sala 107 (I p.), odbędzie się
PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ
mgr inż. Agnieszki Kabalskiej

pt.: „Konfiguracja wartości w modelach biznesowych przedsiębiorstw sektora uzdrowiskowego w Polsce

Dziedzina – nauki ekonomiczne, dyscyplina – nauki o zarządzaniu

Promotor: Dr hab. inż. Alina Kozarkiewicz, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Promotor pomocniczy: Dr Rafał Kusa, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Recenzenci: Prof. dr hab.  Krystyna Poznańska, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Dr hab. inż. Ewa Wszendybył-Skulska, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Z pracą doktorską można się zapoznać w czytelni Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, al. Mickiewicza 30 oraz w Bibliotece Wydziału Zarządzania przy ul. Gramatyka 10.

Streszczenie_AKabalska_pol

Streszczenie_AKabalska_ang

Recenzja_1

Recenzja_2


 

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
informuje, że w dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 12.00
         w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Gramatyka 10, sala 107 (I p.)
                      odbędzie się
                 publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
                     mgr. inż. Rogera Książka
pt.: „Algorytmy heurystyczne planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych na identycznych maszynach równoległych”
Dziedzina – nauki techniczne, dyscyplina – inżynieria produkcji

Promotor:        - dr hab. inż. Waldemar Kaczmarczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Recenzenci:      - prof. dr hab. inż. Bożena Skołud, Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
                 - dr hab. inż. Adam Stawowy, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Z pracą doktorską można się zapoznać w czytelni Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
al. Mickiewicza 30 oraz w Bibliotece Wydziału Zarządzania przy ul. Gramatyka 10.

 

Recenzja_1

Recenzja_2

Decyzja rady Wydziału

Przewody habilitacyjne i profesury

Wydział Zarządzania ma przyznane uprawnienia do habilitowania w dyscyplinie Inżynieria produkcji.