Zaznacz stronę

Postępowania awansowe

Przewody doktorskie

Otwarcie przewodu doktorskiego

Procedura otwarcia przewodu

Potrzebne dokumenty:

Terminy otwartych seminariów naukowych doktoranci ustalają bezpośrednio z opiekunami naukowymi w katedrach.

Złożenie rozprawy i obrona

Wszystkich informacji o aktualnych zasadach składania rozpraw doktorskich oraz przygotowaniu do ich obrony udziela:

Beata Stawowy
D -14 p. 213
tel. 12 617-42-80
bstawowy@zarz.agh.edu.pl

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
informuje, że
w dniu 14 listopada 2017 r. o godz. 13.00
w budynku Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
ul. Gramatyka 10, sala 107 (I p.), odbędzie się
PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ
mgr Marzeny Staszkiewicz

pt.: „Rola kompetencji psychologiczno-społecznych w pracy menedżera – pomiar i formy doskonalenia”
Dziedzina – nauki ekonomiczne, dyscyplina – nauki o zarządzaniu

Promotor: – dr hab. Piotr Górski, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania
Recenzenci: – dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, Prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
– dr hab. inż. Alina Kozarkiewicz, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania

Z pracą doktorską można się zapoznać w czytelni Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, al. Mickiewicza 30 oraz w Bibliotece Wydziału Zarządzania przy ul. Gramatyka 10.

Streszczenie doktorat MStaszkiewicz

Recenzja_1

Recenzja_2

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
informuje, że w dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 12.30
         w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Gramatyka 10, sala 107 (I p.)
                      odbędzie się
                 publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
                     mgr. inż. Stanisława Gacka
pt.: „Model koncepcyjny i system wspomagania decyzji w zakresie terminowości w produkcji małoseryjnej
   i wieloasortymentowej”
Dziedzina – nauki techniczne, dyscyplina – inżynieria produkcji

Promotor:        - dr hab. inż. Marek Karkula, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Recenzenci:      - dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji
                 - dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii
          i Zarządzania

Z pracą doktorską można się zapoznać w czytelni Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
al. Mickiewicza 30 oraz w Bibliotece Wydziału Zarządzania przy ul. Gramatyka 10.

Gacek_S_Streszczenie

Recenzja1

Recenzja2

Decyzja rady Wydziału

Przewody habilitacyjne i profesury

Wydział Zarządzania ma przyznane uprawnienia do habilitowania w dyscyplinie Inżynieria produkcji.